Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skogbruk

Skogbruk

Tjenesten følger opp skogavgift, tilskuddsordninger i skogbruket, landbruksveger, rentemidler, håndhevelse av skogbruksloven med forskrifter.

Målgruppe

Tjenesten retter seg primært mot skogeiere, samt andre som fremmer konkrete saker, spørsmål og andre gjøremål relatert til registrerte skogeiendommer i Nes kommune.

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune, Viken skog, Hallingskog, Nes skogeierlag.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen Søknadsveiledning

Søknad om bygging av landbruksveg, hogst i vernskog og tilskudd til vegbygging på eget skjema. Utbetaling av skogavgift ved framleggelse av orginalbilag. Konsesjon, boplikt mv. som under jordbrukstjenester. Søknad om frigivelse av skogavgift mv.

Søknadsskjema

Søknader sendes

Nes kommune, Skogbrukssjefen i Nes, 3540 Nesbyen Bilag for utbetaling av skogavgift sendes enten Nes kommune eller Skogbrukssjefen i Nes, Kommunehuset, 3539 Flå

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende i hht. gitte frister og prioriteringer.

Besøksadresse:

Sentrumsvegen 24
3539

Kontaktperson: Jon Andreas Ask

Tittel: Skogbrukssjef

Telefon: 32 06 83 00