Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Jordbruk

Tjeneste for jordbruksforvaltningen i Nes kommune. Behandling av søknader knyttet til jodbruksrelaterte saker og gjøremål innen Nes kommune.

Målgruppe

Tjenesten retter seg mot alle som fremmer konkrete saker, spørsmål og andre gjøremål relatert til registrerte jordbrukseiendommer i Nes kommune.

Pris for tjenesten

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker

Lover og retningslinjer 

Samarbeidspartnere

Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen Staten v/fylkesmannen i Buskerud, landbruksavdelingen.

Søknadsveiledning

Behandling, administrativt eller politisk, i h.h.t. gjeldende bestemmelser i aktuelt lovverk. Rettledning til utfylling av skjema m.m. kan fåes ved henvendelse til Servicetorget.

Søknad om tilskudd til redusert jordarbeiding

Ordningen er innlemmet i Regionale miljøtilskudd. Skjemaet er utarbeidet av Fylkesmannen i Buskerud.

Fylkesvise BU-midler

Det er felles søknadsskjema for fylkesvise BU-midler forvaltet av Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA)

Link til søknadsskjema her

Søknad om produksjonstilskudd, Søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid

Skjemaene foreligger elektronisk når de er ferdig utarbeidet, i forkant av hver søknadsomgang: 20. januar og 20 august.

Vedlegg til søknaden

For vedlegg til søknaden; se under de enkelte søknader ovenfor.

Søknadsbehandling

Etter mottak behandles søknaden administrativt etter gitt delegasjon eller politisk i h.h.t. gjeldende lover og regelverk.

Søknadsfrist

Se under de enkelte søknader i pkt. ”Om søknadsprosessen”. Der frister ikke er oppført gjelder løpende behandling eller at frister settes av fylkesmannen i Buskerud. Ut over dette vil frister bli annonsert i lokalavisen.

Søknaden sendes til

Fullstendige søknad med nødvendig vedlegg sendes til: Nes kommune, Landbruksavdelingen, 3540 Nesbyen.

Konsesjon

Statens landbruksforvaltning konsesjon

Skjemaer og søknader

Statens landbruksforvaltning skjemaer

Tilskudd

Statens landbruksforvaltning tilskudd

Besøksadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Svein Magne Bråten

Tittel: Kommunalsjef

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Arnesein Matheson

Tittel: Teknisk konsulent

Telefon: 32 06 83 36