Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Hyppigheten fastsettes ut fra sotmengde, oppvarmingssystem, fyringsvaner m.v.

Kriterier/vilkår

Tjenesten gjelder både helårsboliger og fritidsboliger.

Det er bygningseiers ansvar å sørge for sikker adkomst til og på tak.

Nærmere krav til sikker adkomst følger av forskrifter til arbeidsmiljøloven (stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.).

Stillasforskriften setter krav som gjelder bruk av løs stige og krav til typegodkjenning av stiger

Priser for tjenesten

Avgifter og gebyrer

Lover/retningslinjer

Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten, jfr. brann- og eksplosjonsvernloven § 11.

Brann- og eksplosjonsvernloven

Forskrift om brannforebygging

Veiledning

Helårsboliger/fritidsboliger med pipe/ildsted registrert i kommunen vil automatisk bli kontaktet ved feiing el. tilsyn.

Dersom du monterer ny pipe el. ildsted i en bolig som tidligere ikke har hatt dette, må du sende melding til kommunen.

Det blir levert varsel om feiing el. tilsyn i postkassen noen dager før. Dersom tidspunktet ikke passer, kan du avtale nytt tidspunkt med feieren. Dersom det ikke er klargjort for feiing (folk til stede, feielapp utfylt og hengt ut, manglende sikring eller på annen måte gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiing ikke bli utført.

Eventuelle søknader om fritak el. andre ting sendes brannsjefen.

Nes kommune

Besøksadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Kontaktperson: John Bjella

Tittel: Varabrannsjef HBR/brannsjef Nes og Flå

Telefon: 959 36 408

Kontaktperson: Kjell Arne Liahagen

Tittel: Branninspektør

Telefon: 913 22 606

Kontaktperson: Ole Haugo

Tittel: Feier

Telefon: 913 17 622