Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Adressering

Veinavn og veiadresser. 

Det er en målsetning fra staten ved Kartverket at alle adresseverdige bygninger og steder skal få veiadresse. En veiadresse består av veinavn og husnummer. Kommunen vedtar veinavn og tildeler veiadresser. Andelen veiadresser i Nes er nå på ca. 96 %.

Så å si alle boliger har veiadresse i Nes. For hytter og stølsbuer gjenstår det noen områder som ikke er adressert:

  • LYSEREN.  Avventer navnesak hos Kartverket angående skrivemåten til stedsnavnet Lyseren / Lysern.
  • TRONDRUDMARKA. Avventer navnesak angående skrivemåten til stedsnavnet Bostjernlie / Båtstjernlie.
  • BUVASSTØLAN. Avventer navnesak angående skrivemåte til stedsnavnet Tolpinrud.
  • NATTEN og TVERRLIE. Flere nyere hytter mangler veiadresse. Stor utbygging og nye reguleringsplaner er på gang. Avventer adressering samt omadressering til fremtidig veistruktur er avklart.
  • SØRE BUHOVD. Avventer ny reguleringsplan.

Søk i veiadresser:

Start www.kommunekart.com.

Skriv inn veinavn og husnummer i søkefeltet og trykk på Søk. Slå på kartlag adresse.

Link:

Norsk språkråd: Kommunen som adressemyndighet

Navnesaker

Nye veinavn for adressering, høring

Navnesaker til behandling hos Kartverket: kartverket.no

Den 21.02.2017 vedtok Teknisk utvalg å legge ut 5 nye veinavn på høring frem til 18.04.2017. Veiparsellene ligger i disse områdene: Strøsdammen, Rudsåsen, Trondrudmarka, Øvre Foss og Lisleset.

Saksfremstilling.pdf

Vedtak.pdf

Vei 1280 Bringenvegen.pdf

Vei 1281 Rudsåsvegen.pdf

Vei 1282 Kallarberget.pdf

Vei 1283 Øvre Foss.pdf

Vei 1284 ved Lisleset.pdf

Eventuelle merknader til foreslåtte veinavn sendes Nes kommune innen 18.04.2017.

Besøksadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540

Kontaktperson: Anders Halland

Tittel: Tjenesteleder byggesak- oppmåling og miljø

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Jan Børre Øien

Tittel: Oppmålingsleder

Telefon: 32 06 83 00