Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Adressering

Veinavn og veiadresser. 

Det er en målsetning fra staten ved Kartverket at alle adresseverdige bygninger og steder skal få veiadresse. En veiadresse består av veinavn og husnummer. Kommunen vedtar veinavn og tildeler veiadresser. Andelen veiadresser i Nes er nå på ca. 96 %.

Så å si alle boliger har veiadresse i Nes. For hytter og stølsbuer gjenstår det noen områder som ikke er adressert:

  • LYSEREN.  Avventer navnesak hos Kartverket angående skrivemåten til stedsnavnet Lyseren / Lysern.
  • TRONDRUDMARKA. Avventer navnesak angående skrivemåten til stedsnavnet Bostjernlie / Båtstjernlie.
  • BUVASSTØLAN. Avventer navnesak angående skrivemåte til stedsnavnet Tolpinrud.
  • NATTEN og TVERRLIE. Flere nyere hytter mangler veiadresse. Stor utbygging og nye reguleringsplaner er på gang. Avventer adressering samt omadressering til fremtidig veistruktur er avklart.
  • SØRE BUHOVD. Avventer ny reguleringsplan.

Søk i veiadresser:

Start www.kommunekart.com.

Skriv inn veinavn og husnummer i søkefeltet og trykk på Søk. Slå på kartlag adresse.

Link:

Norsk språkråd: Kommunen som adressemyndighet

Navnesaker

Nye veinavn for adressering på Søre Buhovd - anmodning om forslag til veinavn

Ny reguleringsplan for Søre Buhovd er på vei til å bli godkjent. I denne forbindelse er det behov for veinavn for adressering i området. Pr nå er hovedveien inn i området gitt veinavnet Søre Buhovdvegen. I tillegg trengs veinavn på de øvrige veiene (9 veiparseller), også de som ikke er bygd enda.

Vedlagt er to kart som viser veiparsellinndeling og parsellenes nummer (1338 – 1346).

18-00109-18 Kart Søre Buhovd vei 1338 - 1346 370908_1_1.pdf

Brev til grunneier og historielag

Anmoder med dette om forslag til veinavn, som kan sendes til postmottak@nes-bu.kommune.no eller til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 NESBYEN innen 05.08.2018.

Veiledning om navnsetting ligger f.eks. hos Språkrådet:

http://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/Kommunal-navnsetting/Kommunen-som-adressemyndighet/

Besøksadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540

Kontaktperson: Anders Halland

Tittel: Tjenesteleder byggesak- oppmåling og miljø

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Jan Børre Øien

Tittel: Oppmålingsleder

Telefon: 32 06 83 00