Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

SFO

SFO ved Nes barneskole

Målgruppe

  • SFO er et tilbud før og etter skoletid, samt på skolens fridag for 1.-4.klasse
  • SFO er også et tilbud for barn med spesielle behov i 1.-7. klasse.
  • SFO åpner kl. 7.30 og stenger kl.16.30 hver dag. SFO er gratis for 1.-4. klasse hver morgen fra kl. 7.30 - 8.30, men man må melde seg på for å bruke dette tilbudet.
  • Dagtilbudet på barnas fridager er fra kl. 7.30 - 16.30.

For de som ønsker, kan SFO benyttes fra 1. august etter avtale.

Når skolen starter vil den ordinære avtalen jmf søknadsskjemaet gjelde

Søk om SFO-plass 

Alle som ønsker plass i SFO skal sende elektronisk søknad.

Søk SFO-plass

Oppsigelse av hel SFO-plass

NB! Dette skjema gjelder bare oppsigelse av hel plass. Endring (reduksjon) skal gjøres på SFO-søknadsskjema.

Pris for tjenesten

Fra 1. januar 2017 gjelder følgende satser for opphold i SFO ved Nes barneskole.

1 ettermiddag 456,-
1 ettermiddag + fridag 1317,-
2 ettermiddager 912,-
2 ettermiddager + fridag 1740,-
3 ettermiddager 1368,-
3 ettermiddager + fridag 2229,-
4 ettermiddager 1824,-
4 ettermiddager + fridag 2685,-
5 ettermiddager 2280,-
Kun fridag 861,-
   
Kjøp av (ekstra) dag 204,-
Kjøp av (ekstra) ettermiddag 110,-

Prisene gjelder pr. måned.

De to nederste prisene gjelder pr. gang/dag, altså kjøp av ekstra dag kr 204,- og kjøp av ettermiddag kr 110,-.

Dagsrytme på SFO

07.30 SFO åpner. Leik og spill, rolig aktivitet
08.25 Vi rydder og skolebarna går i klasserommene
08.30 Fri leik/ oppsatte aktiviteter
10.30 Lunsj
11.00 Fri leik/ oppsatte aktiviteter
13.30 Rydding
14.00 Mat
14.30 Frie aktiviteter
16.30 SFO stenger

Ferie og planleggingsdager

Nærmere info om ferie og planleggingsdager, se vedtektene

Vedtekter for SFO.pdf

Infobrosjyre

Velkommen til SFO ved Nes barneskole 2017/2018

Søknadsfrist

Søknadsfristen for neste skoleår er den 1. mars.

SFO tar også imot søknader hele året, og oppholdstiden kan justeres etter behov dersom vi har ledig kapasitet. Det er også mulig å kjøpe ekstra ettermiddager og fridager etter behov. Dette gjelder både fast påmeldte barn og andre som har behov.

SFO

Besøksadresse:

Beiavegen 4
3540 Nesbyen

Telefon: 32 06 84 50

Kontaktperson: Maren Dokk Høiberg

Tittel: Daglig leder SFO

Telefon: 41 50 95 68/ 40 91 64 60

Kontaktperson: Oddvar Øen

Tittel: Rektor, Nes barneskole

Telefon: 32 06 84 50

Kontaktperson: Hanne Brunborg

Tittel: Skolefaglig ansvarlig

Telefon: 32 06 83 06