Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sakslister og møteprotokoller

Kommunestyret

Kommunestyret 06.04.17

Møteinnkalling Kommunestyret 06.04.17.pdf

Grunngitt spørsmål til møte i Kommunestyret 06.04.17.pdf

Interpellasjon til møte i Kommunestyret 06.04.17.pdf

Vedlegg til Kommunestyret 06.04.17, sak 15.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 16.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 17.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 18.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 19.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 20 - 23.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 24.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 15 - 17.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 18.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 19 - 20.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Kommunestyret 06.04.17.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 25.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 26.pdf

Møteinnkalling - ny tilleggsliste Kommunestyret 06.04.17.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 06.04.17, sak 28.pdf

Svar på grunngitt spørsmål til kommunestyret 06.04.17.pdf

Svar på interpellasjon til kommunsetyret 06.04.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 06.04.17.pdf

Kommunestyret 09.03.17

Møteinnkalling Kommunestyret 09.03.17.pdf

Vedlegg til sak 8 - 11 i møte i Kommunestyret 09.03.17.pdf

Vedlegg til sak 12 i møte i Kommunestyret 09.0.317.pdf

Vedlegg til sak 13 i møte i Kommunestyret 09.03.17.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 09.0.317.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Kommunestyret 09.03.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 09.03.2017.pdf

Kommunestyret 09.02.17

Møteinnkalling Kommunestyret 09.02.17.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 09.02.17.pdf

Referatsaker 1-5.pdf

Referatsak 6.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 09.02.17.pdf

Kommunestyret 02.02.17 og 03.02.17

Møteinnkalling Kommunestyret 02.02.17 og 03.02.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 02.02. og 03.02.17.pdf

Kommunestyret 15.12.16

Møteinnkalling Kommunestyret 15.12.16.pdf

Vedlegg sak 72 - 78.pdf

Vedlegg til sak Årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017-2020.pdf

Vedlegg sak 80-82.pdf

Vedlegg 83 - 90.pdf

Ekstra vedlegg til sak Årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017-2020.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 15.12.16.pdf

Møteinnkalling - tillegg Kommunestyret 15.12.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 15.12.16.pdf

Kommunestyret 17.11.16

Innkalling til møte i Kommunestyret 17.11.16.pdf

Kommuneplan 2011-2023, samfunnsdelen.pdf

Veileder - kommuneplanprosessen, samfunnsdelen.pdf

Folkehelse i Nes - status og utfordringer.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 17.11.16.pdf

Kommunestyret 10.11.16

Innkalling til møte i Kommunestyret 10.11.2016.pdf

Referatsaker til møte i Kommuenstyret 10.11.16.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 10.11.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 10.11.16.pdf

Kommunestyret 13.10.16

Møteinnkalling Kommunestyret 13.10.16.pdf

Interpellasjon til møte i Kommunestyret 13.10.16.pdf

Grunngitt spørsmål til møte i Kommunestyret 13.10.16.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 13.10.16.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 13.10.16.pdf

Referatsak til møte i Kommunestyret 13.10.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 13.10.16.pdf

Svar på grunngitt spørsmål om avklaring og forståelse tl gjeldende politisk reglement og delegasjon.pdf

Kommunestyret 15.09.16

Innkalling til møte i Kommunestyret 15.09.16.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 15.09.16.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 15.09.16.pdf

Innkalling til møte i Kommunestyret 15.09.16, tilleggsliste.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 15.09.16.pdf

Kommunestyret 21.06.16

Møteinnkalling Kommunestyret 21.06.16.pdf

Vedlegg sak 30 Rammetildeling og økonomiplan 2017 til 2020.pdf

Vedlegg sak 37 Handlingsplan Folkehelse 2016 - 2019.pdf

Vedlegg sak 38 Avfallsplan for Hallingdal og Krødsherad 2016 - 2020.pdf

Vedlegg sak 39 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Booking Technology AS.pdf

Vedlegg sak 40 Kommunereformen - avsluttende behandling.pdf

Vedlegg sak 41 Del av Nesbyen sentrum, endring av plan.pdf

Vedlegg sak 42 Detaljregulering senterområdet nord, Nesbyen alpinsenter, 2.gangs behandling.pdf

Vedlegg sak 43 Kommunedelplan Natten og Tverrlie - 3.gangs behandling.pdf

Vedlegg sak 44 01201503 - Detaljreguleringsplan Nesbyen barnehage, 2.gangs behandling.pdf

Vedlegg sak 45 01200907 - Detaljreguleringsplan for del av Myking.pdf

Vedlegg sak 46 Utbyggingsavtale - 01201308 - Detaljregulering sentrumsområde nord, Nesbyen alpinsenter.pdf

Referatsaker Kommunestyret 21.06.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 21.06.2016.pdf

Kommunestyret 19.05.16

Møteinnkalling Kommunestyret 19.05.2016.pdf

Vedlegg sak 16.pdf

Vedlegg sak 18 Drifts og vedlikeholdsutgifter.pdf

Vedlegg sak 18 Overslag vedlikeholds utgifter.pdf

Vedlegg sak 19 Revidert Handlingsprogram for Nes kommune 2016 - 2019.pdf

Vedlegg sak 20 Handlingsplan til Strategisk Næringsplan 2016 - 2026.pdf

Vedlegg sak 20 Høringsuttalelser til Strategisk næringsplan 2016 - 2026.pdf

Vedlegg sak 20 Strategisk næringsplan 2016 - 2026.pdf

Vedlegg sak 22 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond.pdf

Vedlegg sak 23 Detaljregulering senterområdet nord, Nesbyen alpinsenter, 2. gangs behandling.pdf

Vedlegg sak 24.pdf

Vedlegg sak 25 Rapport fremtidige renseløsninger.pdf

Vedlegg sak 25 Vedlegg rapport.pdf

Vedlegg sak 27 Alkoholpolitidke retnigslinjer for Nes kommune 2016 - 2020.pdf

Vedlegg sak 28.pdf

Vedlegg sak 29.pdf

Referatsak 12-15.pdf

Referatsak 16.pdf

Referatsak 17-18.pdf

Referatsak 19 Møtebok Hallingtinget.pdf

Referatsak 19 Presesentasjon.pdf

Referatsak 20-22.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 19.05.2016.pdf

Kommunestyret 14.04.16

Innkalling kommunestyret 14.04.pdf

Saksvedlegg sak 10-11.pdf

Saksvedlegg sak 14.pdf

Referatsaker:

Evaluerig - konsultasjonsteam mot vold og seksuelle overgrep.pdf

Møtebok Regionrådet 29.01.16.pdf

Møtebok Regionrådet 26.02.16.pdf

Vedtak om nye 110-region og samlokalisering av nødmeldingstjenesten.pdf

Årsmelding Hallingdal barnevernsteneste.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 14.04.16.pdf

Kommunestyret 10.03.16

Innkalling til møte i Kommunestyret 10.03.16.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 10.03.16.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 10.03.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 10.03.16.pdf

Kommunestyret 11.02.16

Innkalling til møte i Kommunestyret 11.02.16.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 11.02.16.pdf

Vedlegg sak 1 - 6 til møte i Kommunestyret 11.02.16.pdf

Vedlegg sak 7, del 1 til møte i Kommunestyret 11.02.16.pdf

Vedlegg sak 7, del 2.pdf

Vedlegg sak sak 7, del 3.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 11.02.16.pdf

Kommunestyret 17.12.15

Møteinnkalling Kommunestyret 17.12.2015.pdf

Vedlegg til sak 114 - 116.pdf

Vedlegg til sak 117 - 118.pdf

Vedlegg til sak 119.pdf

Vedlegg til sak 120.pdf

Vedlegg til sak 121 - 124.pdf

Vedlegg til sak 126.pdf

Vedlegg til sak 127.pdf

Vedlegg til Årsbudsjett 2016, handlingsplan 2016-2019.pdf

Referatsaker til møte i Kommunestyret 17.12.15.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 17.12.2015.pdf

Kommunestyret 12.11.15

Møteinnkalling Kommunestyret 12.11.2015.pdf

Referatsaker Kommunestyret 12.11.2015.pdf

Saksvedlegg 77-15 til 89-15.pdf

Saksvedlegg 89-15 til 91-15.pdf

Saksvedlegg 91-15 til 99-15.pdf

Saksvedlegg 100-15.pdf

Saksvedlegg 101-15.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 12.11.2015.pdf

Kommunestyret 08.10.15

Møteinnkalling Kommunestyret 08.10.2015.pdf

Vedlegg til møte i Kommunestyret 08.10.2015.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 08.10.15.pdf

Kommunestyret 10.09.15

Møteinnkalling Kommunestyret 10.09.2015.pdf

Saksvedlegg Kommunestyret 10.09.2015.pdf

Møteinnkalling Kommunestyret 10.09.2015 - tilleggsliste.pdf

Saksvedlegg tilleggsliste Kommunestyret 10.09.2015.pdf

Referatsaker Kommunestyret 10.09.2015.pdf

Vedlegg sak 50 Kommunestyret 10.09.2015.pdf

Interpellasjoner Kommunestyret 10.09.2015.pdf

Grunngitt spørsmål Kommunestyret 10.09.2015.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 10.09.2015.pdf

Kommunestyret 20.08.15

Møteinnkalling Kommunestyret 20.08.2015.pdf

Referatsaker Kommunestyret 20.08.2015.pdf

Saksvedlegg til Kommunestyret 20.08.2015.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 20.08.2015.pdf

Kommunestyret 13.08.15

Møteinnkalling Kommunestyret 13.08.2015.pdf

Planbestemmelser, forslag til sluttbehandling.pdf

Planbeskrivelse, forslag til sluttbehandling.pdf

Konsekvensutredning, forslag til sluttbehandling.pdf

Kart.pdf

Uttalelser.pdf

Protokoll fra meklingsmøte 02.06.15.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestryet 13.08.2015.pdf

Kommunestyret 11.06.15

Møteinnkalling Kommunestyret 11.06.2015.pdf

Vedlegg kommunestyret 11.06.2015.pdf

Referatsaker kommunestyret 11.06.2015.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 11.06.2015.pdf

Kommunestyret 18.05.15

Møteinnkalling Kommunestyret 18.05.2015 268139.pdf

Signert protokoll etter møte i kommunestyret 18.05.2015.pdf

Kommunestyret 12.05.15

Møteinnkalling Kommunestyret 12.05.2015.pdf

Møteinnkalling Kommunestyret 12.05.2015 - Tilleggsliste.pdf

Referatsaker til Kommunestyret 12.05.2015.pdf

Vedlegg til Kommunestyret 12.05.2015.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 12.05.2015.pdf

Formannskapet

Formannskapet 27.04.17

Møteinnkalling Formannskapet 27.04.2017.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 27.04.17.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet 27.04.17.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 27.04.17, sak 35.pdf

Formannskapet 06.04.17

Møteinnkalling Formannskapet 06.04.17.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 06.04.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 06.04.17.pdf

Formannskapet 31.03.17

Møteinnkalling Formannskapet 31.03.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 31.03.17.pdf

Formannskapet 23.03.17

Møteinnkalling Formannskapet 23.03.17.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 23.03.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 23.03.17.pdf

Formannskapet 09.03.17

Møteinnkalling Formannskapet 09.03.2017.pdf

Formannskapet 23.02.17

Møteinnkalling Formannskapet 23.02.17.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 23.02.17, sak 10 - 14.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 23.02.17, sak 15; KS Konsulent rapport 2-17.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 23.02.17, sak 15; Oppsummering - seminar politikk og administrasjon 02. og 03. februar 2017.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 23.02.17.pdf

Formannskapet 26.01.17

Møteinnkalling Formannskapet 26.01.17.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 26.01.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 26.01.17.pdf

Formannskapet 04.01.17

Møteinnkalling Formannskapet 04.01.17.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 04.01.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 04.01.17.pdf

Formannskapet 07.12.16

Møteinnkalling Formannskapet 07.12.16.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 07.12.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 07.12.16.pdf

Formannskapet 02.12.16

Møteinnkalling Formannskapet 02.12.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 02.12.16.pdf

Formannskapet 24.11.16

Møteinnkalling Formannskapet 24.11.16.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 24.11.16.pdf

Vedlegg til møte 24.11.16 Årsbudsjett 2017, økonomplan 2017-2020.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 24.11.16.pdf

Formannskapet 18.11.16

Møteinnkalling Formannskapet 18.11.16.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 18.11.16.pdf

Vedlegg til årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017-2020, til behandling i Formannskapet 18.11.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 18.11.16.pdf

Formannskapet 03.11.16

Møteinnkalling Formannskapet 03.11.16.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 03.11.16.pdf

Vedlegg til årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017-2020.pdf

Vedlegg til årsbudsjett 2017 - søknad om økonomisk bidrag til ombygging av Trytetjern skytebane.pdf

Vedlegg til årsbudsjett 2017 - prosjekt kunstgressbane og masterplan for Nesbyen idrettssenter.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 03.11.16.pdf

Formannskapet 02.11.16

Møteinnkalling Formannskapet 02.11.16.pdf

Innkalling til samarbeidsmøte med Nes menighetsråd.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 02.11.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 02.11.16.pdf

Formannskapet 12.10.16

Møteinnkalling Formannskapet 12.10.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 12.10.16.pdf

Formannskapet 29.09.16

Møteinnkalling Formannskap og Politiråd 29.09.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 29.09.16.pdf

Formannskapet 19.09.16

Møteinnkalling Formannskapet 19.09.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 19.09.16.pdf

Formannskapet - fellesmøte 13.09.16

Innkalling til fellesmøte Teknisk utvalg, Kommuneplanutvalg og Formannskap 13.09.16.pdf

Signert referat etter fellesmøte Formannskap, Teknisk utvalg og Kommuneplanutvalg 13.09.16.pdf

Formannskapet 01.09.16

Møteinnkalling Formannskapet 01.09.16.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 01.09.16.pdf

Møteinnkalling Formannskapet 01.09.16 - tilleggsliste.pdf

Vedlegg til møteinnkalling Formannskapet 01.0.916 - tilleggsliste.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 01.09.16.pdf

Formannskapet 21.06.16

Møteinnkalling Formannskapet 21.06.2016.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 21.06.16.pdf

Møteinnkalling- tilleggsliste Formannskapet 21.06.16.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste.pdf

Vedlegg til møteinnkalling - tilleggsliste.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 21.06.16.pdf

Formannskapet 02.06.16

Møteinnkalling Formannskapet 02.06.2016.pdf

Vedlegg til møteinnkalling Formannskapet 02.06.2016 - innkalling til samarbeidsmøte mellom Nes formannskap og Nes menighetsråd.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 02.06.16.pdf

Felles vedlegg til møte i FSK 02.06.16, sak Rammetildeling og økonomiplan 2017-2020.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 02.06.2016.pdf

Formannskapet 12.05.16

Innkalling til møte i Formannskapet 12.05.16.pdf

Vedlegg sak 17, Matrise over høringsuttalelser.pdf

Vedlegg sak 17, Strategisk næringsplan 2016-2026.pdf

Vedlegg sak 17, Handlingsplan til Strategisk næringsplan 2016-2016.pdf

Vedlegg sak 18, søknad om tilskudd kommunalt næringfond.pdf

Vedlegg sak 19, søknad om tilskudd kommunalt næringsfond.pdf

Vedlegg sak 21, brev fra LVK.pdf

Vedlegg sak 22, søknad om tilskudd.pdf

Vedlegg sak 24, regnskap 2015.pdf

Vedlegg sak 24, revisjonsberetning 2015.pdf

Vedlegg sak 24, årsavslutningsbrev.pdf

Vedlegg sak 24, Kontrollutvalgets uttalelse.pdf

Vedlegg sak 24, Årsmelding 2015.pdf

Vedlegg sak 27, revidert handlingsprogram 2016-2019.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 12.05.16.pdf

Formannskapet 30.03.16

Innkalling til møte i Formannskapet 30.03.16.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 30.03.16.pdf

REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2016-2019.pdf

Protokoll etter møte i Formannskapet 30.03.16.pdf

Formannskapet 10.03.16

Møteinnkalling Formannskapet 10.03.2016.pdf

Vedlegg til møte i Formannskapet 10.03.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 10.03.16.pdf

Formannskapet 25.02.16

Møteinnkalling Formannskapet 25.02.2016.pdf

Saksvedlegg formannskapet 25.02.2016.pdf

Vedlegg sak 7,del 1 ti møte i Kommunestyret 11.02.16.pdf

Vedlegg sak 7, del 2.pdf

Vedlegg sak 7, del 3.pdf

Referatsaker formannskapet 25.02.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 25.02.2016.pdf

Formannskapet 01.02.16

Møteinnkalling Formannskapet 01.02.2016.pdf

Saksvedlegg til formannskapet 01.02.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 01.02.2016.pdf

Formannskapet 26.11.15

Møteinnkalling Formannskapet 26.11.2015.pdf

Saksvedlegg 60-15 - 62-15.pdf

Saksvedlegg 62-15 - 65-15.pdf

Saksvedlegg 65-15 - 67-15.pdf

Vedlegg til Årsbudsjett 2016, handlingsplan 2016-2019.pdf

Protokoll Formannskapet 26.11.2015.pdf

Formannskapet 05.11.15

Møteinnkalling Formannskapet 05.11.2015.pdf

Saksvedlegg fornmannskapet 05.11.2015.pdf

Møteinnkalling Formannskapet 05.11.2015 - tilleggsliste.pdf

Saksvedlegg til Formannskapet 05.11.2015 tilleggsliste.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 05.11.2015.pdf

Formannskapet 24.09.15

Møteinnkalling Formannskapet 24.09.2015 .pdf

Saksvedlegg formannskapet 24.09.2015.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 24.09.15.pdf

Formannskapet 10.09.15

Møteinnkalling Formannskapet 10.09.2015.pdf

Saksvedlegg formannskapet 10.09.15.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 10.09.2015.pdf

Formannskapet 27.08.15

Møteinnkalling Formannskapet 27.08.2015.pdf

Saksvedlegg til formannskapet 27.08.2015.pdf

Signert protokoll etter møte i Formannskapet 27.08.2015.pdf

Formannskapet 18.08.15

Møteinnkalling Formannskapet 18.08.2015 - tilleggsliste.pdf

Saksvedlegg til møte i Formannskapet 18.08.2015.pdf

Møteinnkalling Formannskapet 18.08.2015.pdf

Saksvedlegg tilleggsliste Formannskapet 18.08.2015.pdf

Signert protokoll etter møte i Formanskapet 18.08.2015.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur

Oppvekst,- skole og kultur 25.04.17

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.04.2017.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.04.2017.pdf

Referatsaker for Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.04.2017.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.04.2017.pdf

Oppvekst-, skole og kultur 06.04.17

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 06.04.2017.pdf

Vedlegg til møteinnkalling til Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 06.04.16.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 06.04.2017.pdf

Vedlegg - tilleggsliste til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg. 06.04.2017.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 06.04.2017.pdf

Oppvekst-, skole og kultur 21.02.17

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.02.2017.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.02.2017.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.02.2017.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.02.2017.pdf

Vedlegg til møte i OSK 21.02.17 - tilleggsliste.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 21.02.2017.pdf

Oppvekst-, skole og kultur 13.12.16

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 13.12.2016.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst,- skole- og kulturutvalg 13.12.2016.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 13.12.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 13.12.16.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 22.11.16

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 22.11.2016.pdf

Saksvedlegg for Nes Oppvekst-, skole og kulturutvalg 22.11.2016.pdf

Referatsaker for Nes Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 22.11.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 22.11.2016.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 25.10.16

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.10.16.pdf

Referatsak 20, møte i OSK 25.10.16, økonomirapport.pdf

Referatsak 21, møte i OSK 25.10.16, Årsplan 2016-2017 - Rukkedalen barnehage.pdf

Referatsak 22, møte i OSK 25.10.16, Årsplan 2016-2017 - Friskussen barnehage, avdeling Trøllstugu.pdf

Referatsak 22, møte i OSK 25.10.16, Årsplan 2016-2017 - Friskussen barnehage, avdeling Tøllemo.pdf

Referatsak 22, møte i OSK 25.10.16, Årsplan 2016-2017 - Friskussen barnehage, avdeling Veslestugu.pdf

Referatsak 23, møte i OSK 25.10.16, Årsplan 2016-2017 - Nesbyen barnehage, avd Bringenatten.pdf

Referatsak 23, møte i OSK 25.10.16, Årsplan 2016-2017 - Nesbyen barnehage, avd Høva.pdf

Referatsak 23, møte i OSK 25.10.16, Årsplan 2016-2017 - Nesbyen barnehage, Beia.pdf

Referatsak 24, møte i OSK 25.10.16, Årsplan 2016-2017 - Briskebyen barnehage.pdf

Vedlegg til Årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017 - 2020.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.10.16.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 27.09.16

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 27.09.2016.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 27.09.16.pdf

Referatsak til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 27.09.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 27.09.16.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 30.08.16

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 30.08.16.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 30.08.16.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 30.08.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 30.08.16.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 31.05.16

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 31.05.2016.pdf

Vedlegg til møte i OSK 31.05.16.pdf

Felles vedlegg til møte i OSK 31.05.16, sak Rammetildeling og økonomiplan 2017-2020.pdf

Referatsaker til møte i OSK 31.05.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 31.05.16.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 26.04.16

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 26.04.2016.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 26.04.2016.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 26.04.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole og kulturutvalg 26.04.16.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 23.02.16

Innkalling til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.02.16.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.02.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.02.16.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 26.01.16

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 26.01.2016.pdf

Vedlegg til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 26.01.16.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 26.01.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 26.01.16.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 24.11.15

Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 24.11.2015.pdf

Referatsaker til OSK - 24.11.2015.pdf

Saksvedlegg OSK sak 29-33-15.pdf

Saksvedlegg OSK sak 33-34-15.pdf

Vedlegg til Årsbudsjett 2016, handlingsplan 2016-2019.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst, skole- og kulturutvalg 24.11.2015.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 03.11.15

Møteinnkalling Oppvekst, skole- og kulturutvalg 03.11.2015.pdf

Vedlegg til Årsbudsjett 2016, handlingsplan 2016-2019.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst, skole- og kulturutvalget 03.11.15.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 27.10.15

Møteinnkalling Oppvekst, skole- og kulturutvalg 27.10.2015.pdf

Vedlegg til møte i OSK 27.10.15, del 1.pdf

Vedlegg til møte i OSK 27.10.15, del 2.pdf

Referatsak 14 og 15, Møte i Oppvekst, skole- og kulturutvalg 27.10.15.pdf

Referatsak 16, møte i Oppvekst, skole- og kulturutvalg 27.10.15.pdf

Referatsak 16, møte i OSK 27.10.15.pdf

Referatsak 16, møte i OSK 271015.pdf

Referatsak 17, møte i OSK 27.10.15.pdf

Referatsak 18, møte i OSK 271015, del 1.pdf

Referatsak 18, møte i OSK 271015, del 2.pdf

Referatsak 19, møte i OSK 271015, avd. Beia.pdf

Referatsak 19, møte i OSK 271015, avd. Bringenatten.pdf

Referatsak 19, møte i OSK 271015, avd. Høva.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Oppvekst, skole- og kulturutvalg 27.10.2015.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst, skole- og kulturutvalg 27.10.15.pdf

Oppvekst-, skole- og kultur 25.08.15

Møteinnkalling Oppvekst, skole- og kulturutvalg 25.08.2015.pdf

Saksvedlegg til møte i Oppvekst,- skole og kulturutvalget 25.08.15.pdf

Referatsaker til møte i Oppvekst,- skole og kulturutvalget 25.08.15.pdf

Signert protokoll etter møte i Oppvekst,- skole og kulturutvalget 25.08.15.pdf

Helse og sosialutvalget

Helse og sosialutvalget 22.03.17

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 22.03.17.pdf

Vedlegg til møte i Helse- og sosialutvalget 22.03.17.pdf

Møteinnkalling - Tilleggsliste, Helse- og sosialutvalget 22.03.17.pdf

Saksvedlegg tilleggsliste til Helse- og sosialutvalget 22.03.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 22.03.17.pdf

Helse og sosialutvalget 08.03.17

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 08.03.17 kl 15.00.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse-og sosialutvalget 08.03.17.pdf

Helse og sosialutvalget 22.02.17

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 22.02.17.pdf

Referatsak til møte i Helse- og sosialutvalget 22.02.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 22.02.17.pdf

Helse og sosialutvalget 25.01.17

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 25.01.17.pdf

Referatsaker til møte i Helse- og sosialutvalget 25.01.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 25.01.17.pdf

Helse og sosialutvalget 07.12.16

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 07.12.16.pdf

Vedlegg til møte i Helse- og sosialutvalget 07.12.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 07.12.16.pdf

Helse og sosialutvalget 23.11.16

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 23.11.2016.pdf

Referatsak til møte i Helse- og sosialutvalget 23.11.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 23.11.16.pdf

Helse og sosialutvalget 26.10.16

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 26.10.16.pdf

Vedlegg til møte i Helse- og sosialutvalget 26.10.16.pdf

Vedlegg til Årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017 - 2020.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 26.10.16.pdf

Helse og sosialutvalget 28.09.16

Møteinnkalling til møte i Helse- og sosialutvalget 28.09.16.pdf

Referatsaker til møte i Helse- og sosialutvalget 28.09.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 28.09.16.pdf

Helse og sosialutvalget 31.08.16

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 31.08.16.pdf

Vedlegg til møte i Helse- og sosialutvalget 31.08.16.pdf

Referatsaker til møte i Helse- og sosialutvalget 31.08.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 31.08.16.pdf

Helse og sosialutvalget 01.06.16

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 01.06.2016.pdf

Felles vedlegg til møte i HSU 01.06.16, sak Rammetildeling og økonomiplan 2017-2020.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialtutvalget 01.06.16.pdf

Helse og sosialutvalget 27.04.16

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 27.04.2016.pdf

Vedlegg til sak 4.pdf

Vedlegg til sak 5.pdf

Vedlegg til sak 7.pdf

Referatsaker.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 27.04.16.pdf

Helse og sosialutvalget 16.03.16

Innkalling til møte i Helse- og sosialutvalget 16.03.16.pdf

Referatsaker til møte i Helse- og sosialutvalget 16.03.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 16.03.16.pdf

Helse og sosialutvalget 24.02.16

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 24.02.16.pdf

Referatsaker Helse- og sosialutvalget 24.02.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 24.02.16.pdf

Helse og sosialutvalget 27.01.16

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 27.01.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 27.01.16.pdf

Helse og sosialutvalget 18.11.15

Innkalling til møte i Helse- og sosialutvalget 18.11.15.pdf

Referatsaker til møte i Helse- og sosialutvalget 18.11.15.pdf

Vedlegg til møte i Helse- og sosialutvalget 18.11.15.pdf

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 18.11.15 - tilleggsliste.pdf

Vedlegg til Årsbudsjett 2016, handlingsplan 2016-2019.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 18.11.15.pdf

Helse og sosialutvalget 04.11.15

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 04.11.2015.pdf

Vedlegg til møte i Helse- og sosialutvalget 04.11.15.pdf

Vedlegg til Årsbudsjett 2016, handlingsplan 2016-2019.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse - og sosialutvalget 04.11.2015.pdf

Helse og sosialutvalget 28.10.15

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 28.10.15.pdf

Helse og sosialutvalget 23.09.15

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 23.09.2015.pdf

Referatsaker til møte i Helse- og sosialutvalget 23.09.15.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Helse- og sosialutvalget 23.09.2015.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 23.09.15.pdf

Helse og sosialutvalget 26.08.15

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 26.08.2015.pdf

Vedlegg til møte i Helse- og sosialutvalget 26.08.15.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 26.08.15.pdf

Helse og sosialutvalget 02.06.15

Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget 02.06.2015.pdf

Signert protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 02.06.15.pdf

Teknisk utvalg

Teknisk utvalg 25.04.17

Møteinnkalling Teknisk utvalg 25.04.17.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 25.04.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 25.04.17.pdf

Teknisk utvalg 21.03.17

Møteinnkalling Teknisk utvalg 21.03.17.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg sak 12-14 og 17.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg sak 16.pdf

Referatsak teknisk utvalg 21.03.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 21.03.17.pdf

Vedlegg til møteprotokoll sak 15-17, Prosess og prosedyrer.pdf

Vedlegg til møteprotokoll sak 16-17 - Oppfølging av arbeidet knyttet til rollefordeling - avklaring mellom politisk ledelse og rådmannen.pdf

Teknisk utvalg 21.02.17

Møteinnkalling Teknisk utvalg 21.02.17.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 21.02.17.pdf

Referatsaker teknisk utvalg 21.02.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 21.02.17.pdf

 

Teknisk utvalg 24.01.17

Møteinnkalling Teknisk utvalg 24.01.17.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 24.01.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 24.01.17.pdf

Teknisk utvalg 22.11.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 22.11.16.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 22.11.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Teknisk utvalg 22.11.16.pdf

Teknisk utvalg 25.10.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 25.10.16.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 25.10.16.pdf

Vedlegg til Årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017 - 2020.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 25.10.16.pdf

Teknisk utvalg 13.10.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 13.10.16.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 13.10.16.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 13.10.16.pdf

Teknisk utvalg 27.09.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 27.09.16.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 27.09.16.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 27.09.16.pdf

Teknisk utvalg - fellesmøte 13.09.16

Innkalling til fellesmøte Teknisk utvalg, Kommuneplanutvalg og Formannskap 13.09.16.pdf

Signert referat etter fellesmøte Formannskap, Teknisk utvalg og Kommuneplanutvalg 13.09.16.pdf

Teknisk utvalg 30.08.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 30.08.16.pdf

Vedleggsliste TU 30.08.16.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 30.08.16.pdf

Teknisk utvalg 09.08.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 09.08.16.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 09.08.16.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 09.08.16.pdf

Teknisk utvalg 28.06.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 28.06.16.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 28.06.16.pdf

Referatsak teknisk utvalg 28.06.16.pdf

Møteinnkalling - tilleggsliste Teknisk utvalg 28.06.16.pdf

Vedleggsliste - tilleggssaker teknisk utvalg 28.06.16.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 28.06.16.pdf

Teknisk utvalg 31.05.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 31.05.2016.pdf

Vedleggsliste sak 34-36 teknisk utvalg 31.05.16.pdf

Vedleggsliste sak 37-40 teknisk utvalg 31.05.16.pdf

Vedleggsliste sak 41 teknisk utvalg 31.05.16.pdf

Felles vedlegg til møte TU 31.05.16, sak Rammetildeling og økonomiplan 2017-2020.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 31.05.16.pdf

Teknisk utvalg 26.04.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 26.04.2016.pdf

Vedleggsliste sak 19-22 teknisk utvalg 26.04.16.pdf

Vedleggsliste sak 24 teknisk utvalg 26.04.16.pdf

Vedleggsliste sak 25 teknisk utvalg 26.04.16.pdf

Vedleggsliste sak 26-28 teknisk utvalg 26.04.16.pdf

Vedleggsliste sak 29 teknisk utvalg 26.04.16.pdf

Vedleggsliste sak 30-33 teknisk utvalg 26.04.16.pdf

Signert protokoll eller møte i teknisk utvalg 26.04.16.pdf

Teknisk utvalg 15.03.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 15.03.2016.pdf

Vedleggliste teknisk utvalg 15.03.16.pdf

Referatsak teknisk utvalg 15.03.16.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 15.03.16.pdf

Teknisk utvalg 23.02.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 23.02.2016.pdf

Referatsaker teknisk utvalg 23.02.16.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 23.02.16.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 23.02.16.pdf

Teknisk utvalg 26.01.16

Møteinnkalling Teknisk utvalg 26.01.2016.pdf

Referatsak Teklnisk utvalg 26.01.2016.pdf

Vedleggsliste Teknisk utvalg 26.01.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 26.01.16.pdf

Teknisk utvalg 15.12.15

Møteinnkalling Teknisk utvalg 15.12.2015.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 15.12.15.pdf

Referatsaker teknisk utvalg 15.12.15.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 15.12.15.pdf

Teknisk utvalg 24.11.15

Møteinnkalling teknisk utvalg 24.11.15.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 24.11.15.pdf

Vedleggsliste sak 58-15 teknisk utvalg 24.11.15.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 24.11.15.pdf

Teknisk utvalg 03.11.15

Møteinnkalling Teknisk utvalg 03.11.2015.pdf

Møteinnkalling Teknisk utvalg 03.11.2015 - tilleggsliste.pdf

Vedleggsliste TU sak 50-15 03.11.15.pdf

Vedleggsliste TU sak 52-15 03.11.15.pdf

Vedlegg til Årsbudsjett 2016, handlingsplan 2016-2019.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 03.11.15.pdf

Teknisk utvalg 29.10.15

Møteinnkalling Teknisk utvalg 29.10.2015.pdf

Vedleggsliste TU 29.10.15.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 29.10.15.pdf

Teknisk utvalg 22.09.15

Møteinnkalling Teknisk utvalg 22.09.2015.pdf

Vedleggsliste teknisk uvalg 22.09.15.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 22.09.15.pdf

Teknisk utvalg 08.09.15

Møteinnkalling Teknisk utvalg 08.09.2015.pdf

Vedleggsliste teknisk utvalg 08.09.15.pdf

Møteinnkalling tilleggsliste teknisk utvalg 08.09.15.pdf

Vedleggsliste tilleggssak teknisk utvalg 08.09.15.pdf

Signert protokoll etter møte i teknisk utvalg 08.09.15.pdf

Kommuneplanutvalget

Kommuneplanutvalget 06.04.17

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 06.04.17.pdf

Vedlegg til kommuneplanutvalget 06.04.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 06.04.17.pdf

Kommuneplanutvalget 22.03.17

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 22.03.17.pdf

Saksvedlegg til Kommuneplanutvalget 22.03.17.pdf

Møteinnkalling tilleggsliste Kommuneplanutvalget 22.03.17.pdf

Saksvedlegg tilleggsliste til Kommuneplanutvalget 22.03.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 22.03.17.pdf

Kommuneplanutvalget 22.02.17

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 22.02.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 22.02.17.pdf

Kommuneplanutvalget 25.01.17

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 25.01.15.pdf

Møteinnkalling sak 5-17 Kommuneplanutvalget 25.01.17.pdf

Vedleggsliste KPLU 25.01.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 25.01.17.pdf

Kommuneplanutvalget 15.12.16

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 15.12.16.pdf

Vedlegg til Kommuneplanutvalget 15.12.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 15.12.16.pdf

Kommuneplanutvalget 30.11.16

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 30.11.16.pdf

Vedlegg til Kommuneplanutvalget 30.11.16.pdf

Protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 30.11.16.pdf

Kommuneplanutvalget 26.10.16

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 26.10.16.pdf

Vedleggsliste kommuneplanutvalget 26.10.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 26.10.16.pdf

Kommuneplanutvalget 28.09.16

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 28.09.16.pdf

Vedleggsliste kommuneplanutvalget 28.09.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 28.09.16.pdf

Kommuneplanutvalget - fellesmøte 13.09.16

Innkalling til fellesmøte Teknisk utvalg, Kommuneplanutvalg og Formannskap 13.09.16.pdf

Signert referat etter fellesmøte Formannskap, Teknisk utvalg og Kommuneplanutvalg 13.09.16.pdf

Kommuneplanutvalget 10.08.16

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 10.08.16.pdf

Referatsaker kommuneplanutvalget 10.08.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 10.08.16.pdf

Kommuneplanutvalget 01.06.16

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 01.06.2016.pdf

Vedleggsliste kommuneplanutvalget 01.06.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 01.06.16.pdf

Kommuneplanutvalget 27.04.16

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 27.04.2016.pdf

Vedleggsliste Kommuneplanutvalget 27.04.16.pdf

Referatsak Kommuneplanutvalget 27.04.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 27.04.16.pdf

Kommuneplanutvalget 16.03.16

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 16.03.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 16.03.16.pdf

Kommuneplanutvalget 24.02.16

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 24.02.2016.pdf

Vedleggsliste KPLU sak 4-16.pdf

Vedleggsliste KPLU sak 5-16.pdf

Plankart kommunedelplan Natten og Tverrlie.pdf

Illustrasjon regplaner Natten og Tverrlie.pdf

Illustrasjon løyper Natten og Tverrlie.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 24.02.16.pdf

Kommuneplanutvalget 27.01.16

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 27.01.2016.pdf

Vedlegg til møte i Kommuneplanutvalget 27.01.16.pdf

Referatsak til møte i Kommuneplanutvalget 27.01.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 27.01.16.pdf

Kommuneplanutvalget 25.11.15

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 25.11.2015.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 25.11.15.pdf

Kommuneplanutvalget 04.11.15

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 04.11.2015.pdf

Vedlegg til møte i Kommuneplanutvalget 04.11.15.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 04.11.15.pdf

Kommuneplanutvalget 28.10.15

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 28.10.2015.pdf

Vedlegg 1 til sak 21, møte i Kommuneplanutvalget 28.10.15.pdf

Vedlegg 2 til sak 21, møte i Kommuneplanutvalget 28.10.15.pdf

Vedlegg til sak 20, møte i Kommuneplanutvalget 28.10.15.pdf

Vedlegg til sak 22, møte i Kommuneplanutvalget 28.10.15.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 28.10.15.pdf

Kommuneplanutvalget 23.09.15

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 23.09.2015.pdf

Vedlegg Kommuneplanutvalget 23.09.2015.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 23.09.2015.pdf

Kommuneplanutvalget 02.09.15

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 02.09.2015.pdf

Vedlegg Kommuneplanutvalget 02.09.2015.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 02.09.2015.pdf

Kommuneplanutvalget 26.08.15

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 26.08.2015.pdf

Vedlegg Kommuneplanutvalget 26.08.2015.pdf

Møteinnkalling Kommuneplanutvalget 26.08.2015 - tilleggsliste.pdf

Signert protokoll etter møte i Kommuneplanutvalget 26.08.2015.pdf

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget 27.04.17

Møteinnkalling Administrasjonsutvalget 27.04.17.pdf

Vedlegg til møte i Administrasjonsutvalget 27.04.17.pdf

Administrasjonsutvalget 23.02.17

Møteinnkalling Administrasjonsutvalget 23.02.17.pdf

Vedlegg til møte i Administrasjonsutvalget 23.02.17.pdf

Administrasjonsutvalget 29.09.16

Møteinnkalling Administrasjonsutvalget 29.09.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Administrasjonsutvalget 29.09.16.pdf

Administrasjonsutvalget 30.03.16

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 30.03.16.pdf

Vedlegg til møte i Administrasjonsutvalget 30.03.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Administrasjonsutvalget 30.03.16.pdf

Administrasjonsutvalget 25.02.16

Møteinnkalling Administrasjonsutvalget 25.02.2016.pdf

Saksvedlegg til Administrasjonsutvalget 25.02.2016.pdfl.pdf

Signert protokoll etter møte i Administrasjonsutvalget 25.02.2016.pdf

Administrasjonsutvalget 05.11.15

Møteinnkalling Administrasjonsutvalget 05.11.2015.pdf

Saksvedlegg Administrasjonsutvalget 05.11.2015.pdf

Signert protokoll etter møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2015.pdf

Administrasjonsutvalget 28.05.15

Møteinnkalling Administrasjonsutvalget 28.05.2015.pdf

Saksvedlegg til møte i Administrasjonsutvalget 28.05.2015.pdf

Signert protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.05.2015.pdf

Forhandlingsutvalg - Kommunereform

Forhandlingsutvalg - kommunereform 15. og 16. mars 2016

Innkalling til møte i forhandlingsutvalget kommunereform 15. og 16. mars 2016.pdf

Valgnemnd

Valgnemd 01.02.17

Møteinnkalling Valgnemnda 01.02.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgnemnda 01.02.17.pdf

Valgnemd 25.01.17

Møteinnkalling Valgnemnda 25.01.17.pdf

Valgnemd 05.10.16

Møteinnkalling Valgnemnda 05.10.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgnemnda 05.10.16.pdf

Valgnemd 27.05.16

Møteinnkalling Valgnemnda 27.05.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgnemnda 27.05.16.pdf

Valgnemd 19.01.16

Møteinnkalling Valgnemnda 19.01.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgnemnda 19.01.16.pdf

Valgnemd 02.11.15

Møteinnkalling Valgnemnda 02.11.2015.pdf

Vedlegg til møte i Valgnemnda 02.11.15.pdf

Protokoll etter møte i Valgnemnda 02.11.15.pdf

Valgnemd 27.01.15

Møteinnkalling Valgnemnda 27.01.2015.pdf

Signert protokoll etter møte i valgnemnda 27.01.2015.pdf

Valgstyret

Valgstyre 18.01.17

Innkalling til møte i Valgstyret 18.01.17.pdf

Vedlegg til møte i Valgstyret 18.01.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgstyret 18.01.17.pdf

Valgstyre 12.06.16

Møteinnkalling Valgstyret 12.06.2016.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgstyret 12.06.16.pdf

Valgstyre 04.05.16

Innkalling til møte i Valgstyret 04.05.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgstyret 04.05.16.pdf

Valgstyre 10.09.15

Møteinnkalling Valgstyret 10.09.2015.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgstyret 10.09.15.pdf

Valgstyret 19.05.15

Møteinnkalling Valgstyret 19.05.2015.pdf

Signert protokoll etter møte i Valgstyret 19.05.15.pdf

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget 10.05.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 10.05.2017.pdf

Kontrollutvalget 20.04.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 20.04.2017.pdf

Kontrollutvalget 19.04.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 19.04.2017.pdf

Kontrollutvalget 03.04.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget i Nes 03.04.17.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 03.04.17.pdf

Kontrollutvalget 01.03.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 01.03.2017.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 01.03.17.pdf

Kontrollutvalget 07.12.16

Møteinnkalling Kontrollutvalget Nes 07.12.2016.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 07.12.2016.pdf

Kontrollutvalget fellesmøte 20.10.16

Møteinnkalling til fellesmøte for Kontrollutvalgene i Hallingdal 20.10.2016.pdf

Protokoll etter fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal 20.10.16.pdf

Kontrollutvalget 13.09.16

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 13.09.16.pdf

Møteprotokoll etter møte i Kontrollutvalget 13.09.16.pdf

Kontrollutvalget 23.08.16

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 23.08.16.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 23.08.16.pdf

Kontrollutvalget 07.06.16

Innkalling til Kontrollutvalget Nes kommune 07.06.16.pdf

2016-06-07-Møteprotokoll KU-Nes.pdf

Kontrollutvalget 20.04.16

12-00506-55 Innkalling til møte i kontrollutvalget i Nes 20.04.2016 293787_1_1.pdf

12-00506-56 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte i Nes 20.04.16 295015_1_1.pdf

Kontrollutvalget 23.02.16

Innkalling 2016-2-23 KU-Nes 287692_1_1.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 23.02.16.pdf

Kontrollutvalget 02.12.15

Møteinnkalling til Kontrollutvalget i Nes kommune 02.12.2015.pdf

Møteprotokoll fra møte i Kontrollutvalget i Nes 02.12.15.pdf

Kontrollutvalget september 2015

Møteprotokoll kontrollutvalget september 2015.pdf

Kontrollutvalget fellesmøte 16.06.15

Innkalling til fellesmøte i Kontrollutvalgene i Hallingdal 16.06.2015.pdf

Møteprotokoll fellesmøte i Kontrollutvalgene i Hallingdal 16.06.2015.pdf

Klagenemnd

Klagenemnd 23.02.17

Møteinnkalling Klagenemnda 23.02.17.pdf

Vedlegg til møte i Klagenemnda 23.02.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Klagenemnda 23.02.17.pdf

Klagenemnd 26.01.17

Møte i klagenemnd 26.01.17 er avlyst

Klagenemnd 24.11.16

Møteinnkalling Klagenemnda 24.11.16.pdf

Vedlegg til møte i Klagenemnda 24.11.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Klagenemnda 24.11.16.pdf

Klagenemnd 25.02.16

Møteinnkalling Klagenemnda 25.02.2016.pdf_1.pdf

Saksvedlegg Klagenemnda 25.02.2016.pdf

Signert protokoll eter møte i Klagenemnda 25.02.2016.pdf

Klagenemnd 25.06.15

Møteinnkalling Klagenemnda 25.06.2015.pdf

Signert protokoll etter møte i Klagenmemnda 25.06.2015.pdf

Klagenemnd for eiendomsskatt

Klagenemnd for eiendomsskatt 16.12.14

Møteinnkalling Klagenemnd for eiendomsskatt 16.12.2014.pdf

Signert protokoll etter møte i Klagenemnd for eiendomsskatt - offentlig.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt

Takstnemnd for eiendomsskatt 22.02.17

Innkalling til møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 22.02.17.pdf

Vedlegg til møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 22.02.17.pdf

Signert protokoll etter møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 22.02.17.pdf

Takstnemnd for eiendomsskatt 17.02.16

Innkalling til møte i Takstnemnd for eiendomsskatt.pdf

Signert protokoll etter møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 17.02.16.pdf

Takstutvalg for eiendomsskatt 18.02.15

Møteinnkalling Takstnemnd for eiendomsskatt 18.02.2015.pdf

Vedlegg til møte i Takstutvalg for eiendomsskatt 18.02.2015.pdf

Signert protokoll Takstnemnd for eiendomsskatt 18.02.2015.pdf

Nes vilt- og innlandsfiskenemnd

Referater Nes vilt- og innlandsfiskenemnd

2016

Møtereferat 20.01.16.pdf

Møtereferat 06.06.16.pdf

Møtereferat 04.07.16.pdf

Referat viltnemnda 08.08.16.pdf

2015

Referat viltnemnda_2015-09-21.pdf

Referat viltnemnda_2015-03-23.pdf

2014

Referat viltnemnda_2014-03-11.pdf

2013

Referat viltnemnda_2013-06-03.pdf

Referat viltnemnda_2013-02-26.pdf

2012

12-00610-3 Referat viltnemnda_2012-05-08.pdf

12-00610-2 Referat viltnemnda_2012-04-23.pdf

12-00610-1 Møte i viltnemnda_2012-01-10.pdf

Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre 30.03.17

Møteinnkalling Barn- og unges kommunestyre 20.03.17.pdf

Vedlegg - Eksisterende kart.pdf

Vedlegg - Eksisterende plan.pdf

Barn og unges kommunestyre 28.11.16

Barn og unges kommunestyre - innkalling til møte 28.11.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 28.11.16.pdf

Barn og unges kommunestyre 19.09.16

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 19.09.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 19.09.16.pdf

Barn og unges kommunestyre 21.04.16

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 21.04.16.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn og unges kommunestyret 21.04.16.pdf

Barn og unges kommunestyre 09.02.16

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 09.02.16.pdf

Barn- og unges kommunestyre - protokoll fra møte 09.02.16.pdf

Barn og unges kommunestyre 10.12.15

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 10.12.15.pdf

Barn- og unges kommunestyre - protokoll fra møte 10.12.15.pdf

Barn og unges kommunestyre 13.10.15

Innkalling til møte i Barn- og unges kommunestyre 13.10.15.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 13.10.15.pdf

Barn og unges kommunestyre 26.03.15

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 26.03.15.pdf

Signert protokoll etter Barn- og unges kommunestyre 26.03.15.pdf

Barn og unges kommunestyre, tidligere protokoller 

Signert protokoll Barn- og unges kommunestyre 27.09.2012.pdf

12-00055-11 Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 06.03.13.pdf

Signert protokoll Barn- og unges kommunestyre 27.09.2012.pdf

Signert protokoll etter møte i Barn- og unges kommunestyre 26.11.14.pdf

Politirådet

Politirådet 29.09.16

Referat fra møte i Politirådet 29.09.16.pdf

Gruppeledermøter

03.04.2017
Kl. 19.00
Ordførerens kontor

Budsjettkonferanse

Budsjettkonferanse

Innkalling til Budsjettkonferanse 15.03.17 - kommunestyrets medlemmer.pdf

BUDSJETTKONFERANSE 15.3.2017.pptx

Budsjett 2018 oppvekst og kultur.pptx