Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Dokumenter for folkevalgte

Lovverk

Forvaltningsloven.pdf

Kommuneloven

Offentleglova.pdf

Regionalt samarbeid

Vedtekter-regionradet-for-hallingdal.pdf

Viljeserklaring-interkommunalt-samarbeid.pdf

Reglement

Politisk delegeringsreglement.pdf

Politisk reglement.pdf

Taushetsplikt for folkevalgte.pdf

Etiske retningslinjer.pdf

Habilitet

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner.pdf

Styringsdokument

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2018 - 2021 (ekstern link)

Handlingsprogram for Nes kommune 2016 -2019.pdf

Kommuneplan 2011-2023, bestemmelser og retningslinjer arealdel.pdf

Kommuneplan 2011-2023, planbeskrivelse arealdel.pdf

Kommuneplan 2011-2023, samfunnsdelen.pdf

Kommunal planstrategi 2016-2019.pdf

Folkehelse i Nes - status og utfordringer.pdf

Årsmelding og årsregnskap

Regnskap 2016.pdf

Regnskap 2015.pdf

Årsmelding 2015.pdf

Regnskap 2014.pdf

Årsmelding 2014.pdf

Presentasjoner folkevalgtopplæring

KS-Kommunesektorens organisasjon.pdf

Kommunens oppgaver.pdf

Kommunale og interkommunale selskaper.pdf

Adferd og omdømme.pdf

Etikk for folkevalgte.pdf

Folkevalgtopplæring.pdf

Innbyggermedvirkning og samhandling med lokalsamfunnet.pdf

Planarbeidet i Nes kommune.pdf

Økonomi og regnskap.pdf

Samarbeidstiltak i Hallingdal, oppdatert 06.02.15.pdf

Informasjon fra Kommunerevisjon IKS

Informasjon fra Kommunerevisjon IKS, gitt i møte i Kommunestyret 21.06.16.pdf

Informasjon fra Fylkesmannen i Buskerud

Tilstandsrapport 2016.pdf

Rapport fra KS

Nes kommune - Rapport samhandling politikk og administrasjon, utarbeidet januar 2017.pdf