Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet.

Planarkiv

Andre kunngjøringer 

Vedtatt planprogram for kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet planprogram.pdf

Kommunen vil utarbeide forslag til trafikksikkerhetsplan vinteren 2017. Ulike lag og organisasjoner vil bli invitert til særmøter for å komme med innspill til planen.

Enkeltpersoner og grupperinger kan sende inn innspill forløpende til postmottak@nes-bu.kommune.no eller til Nes kommunen, 3540 Nesbyen. Mail og brev merkes med «Innspill til trafikksikkerhetsplan».

Vi vil gjerne ha innspill både til fysiske tiltak og til holdningsskapende tiltak som kan bidra til å øke trafikksikkerheten.