Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Andre planer

Gjeldende planer

Vedtatt økonomiplan 2013 - 2016

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2020,.pdf

Kartvedlegg 1 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2013 - 2016

Kartvedlegg 1 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2013 - 2016 A

Kartvedlegg 2 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2013 - 2016

Kartvedlegg 3 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2013 - 2016

Kartvedlegg 4 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2013 - 2016

Trafikksikkerhetsplan 2011-2023

Tiltaksplan for fysiske tiltak 2016 vedtatt.pdf

Landbruksplan for Nes 2005 - 2014

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken Nes kommune 2017 - 2020

Strategisk plan for kultursektoren 2015 - 2025

Regionale planer

Energi og klimaplan for Hallingdal og Valdres

Strategisk plan for Hallingdal 2013 - 2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hallingdal 2012-2016

Handlingsplan folkehelse Hallingdal 2016-2019