Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ansatte i Nes kommune

Organisasjonskart

Organisasjonskart for Nes kommune

Ansatte

Barnehage

Tandberg, Else Skogen
Tjenesteleder barnehage
Tlf: 32 06 83 00
E-post: else.tandberg@nes-bu.kommune.no

Bråten, Mette
Førstesekretær
Tlf: 32 06 83 00
E-post: mette.braten@nes-bu.kommune.no

Børtnes, Gunvor
Styrer i Nesbyen barnehage
Tlf: 32 07 19 50
E-post: gunvor.bortnes@nes-bu.kommune.no

Hanserud, Anne Kari
Styrer i Briskebyen barnehage
Tlf: 32 07 16 03
E-post: anne.kari.hanserud@nes-bu.kommune.no

Lundekvam, Henrik M
Styrer i Friskussen barnehage
Tlf: 32 07 00 90
E-post: henrik.lundekvam@nes-bu.kommune.no

Skjellanger, Janne Iren
Styrer i Elvefaret barnehage
Mob: 932 95 668
E-post: janne.iren.skjellanger@nes-bu.kommune.no

Barneskole

Øen, Oddvar
Rektor
Tlf: 32 06 84 50
E-post: oddvar.oen@nes-bu.kommune.no

Dokk Høiberg, Maren
Leder SFO
Tlf: 409 18 182
E-post: Maren-Dokk.Hoiberg@nes-bu.kommune.no

Jorde, Gerd
Førstesekretær
Tlf: 32 06 84 50
E-post: gerd.jorde@nes-bu.kommune.no

Fellestjenester

Bråten Juvhaugen, Svein Magne
Beredskaps- og kvalitetsleder
Tlf: 32 06 83 00
E-postadresse: Svein-Magne.Braten@nes-bu.kommune.no

Solberg, Aud Helen
Personalsjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Aud-Helen.Solberg@nes-bu.kommune.no

Brunborg, Hanne
Kommunalsjef oppvekst og kultur
Tlf: 32 06 83 05
E-post: Hanne.Brunborg@nes-bu.kommune.no

Hallingstad, Ole Jørgen
Økonomisjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post:ole.hallingstad@nes-bu.kommune.no

Bråten, Mette
Arkivleder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: mette.braten@nes-bu.kommune.no

Grinde, Marit Grøtt
Førstesekretær lønn
Tlf: 32 06 83 00
E-post: marit.grinde@nes-bu.kommune.no

Vissebråten, Guro
Førstesekretær lønn
Tlf: 32 06 83 00
E-post: guro.vissebraten@nes-bu.kommune.no

Tone T. Endrerud
Førstesekretær
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Tone-T.Endrerud@nes-bu.kommune.no

Holbek, Anita
Konsulent
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Anita.Holbek@nes-bu.kommune.no

Rødningen, Wenke
Sekretær
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Wenke.Rodningen@nes-bu.kommune.no

Berg, Inger Margrethe
Førstesekretær
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Inger-M.Berg@nes-bu.kommune.no 

Helse og omsorg

Rustand, Randi Karin
Kommunalsjef,  helse og omsorg
Mob: 947 83 738
E-post: Randi-Karin.Rustand@nes-bu.kommune.no

Merødningen, Sonja
Fagutviklingssykepleier
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Sonja.Merodningen@nes-bu.kommune.no

Mikkelsplass, Marit
Tjenesteleder, helse og forebygging
Tlf: 32 06 83 00
E-post: marit.mikkelsplass@nes-bu.kommune.no

Høva, Borghild
Tjenestelederleder, demensomsorgen
Tlf: 32 06 83 00
E-post: borghild.hova@nes-bu.kommune.no

Tvedt, Margit G.
Tjenesteleder, hjemmebasert omsorg
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Margit.Tvedt@nes-bu.kommune.no

Merødningen, Signe Lise
Tjenesteleder, institusjonsbasert omsorg/bolig Elverhøy
E-post: signe-lise.merodningen@nes-bu.kommune.no

Nørstebø, Solveig
Tjenesteleder, tjenester til utviklingshemmede
E-post: solveig.norstebo@nes-bu.kommune.no

Torgersen, Randi
Tjenesteleder, samhandling og innovasjon
E-post: randi.torgersen@nes-bu.kommune.no

Larsen, Ellen Kathrine Haga
Ruskonsulent
Tlf: 959 78 759
E-post: ellen.kathrine@nes-bu.kommune.no

Østdal, Marianne
Spesialsykepleier
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Marianne-Espeset.Ostdal@nes-bu.kommune.no

Sundmoen, Vlasta
Saksbehandler tildelingskontoret
Tlf: 32 06 8531
Mob: 408 01 966
E-post: Vlasta.Sundmoen@nes-bu.kommune.no

Fjeldvær, Elisabeth Mork
Saksbehandler tildelingskontoret
Tlf: 32 06 85 43
Mob: 408 01 964
E-post: Elisabeth.Mork.Fjeldvaer@nes-bu.kommune.no

Smedsgård, Siv Aasen
Leder merkantil stab Elverhøy helsetun
Tlf. 32 06 83 00

Nilsen, Anne
Sekretær stab Elverhøy Helsetun
Tlf: 32 06 83 00

Tollefsen, Toril
Sekretær stab Elverhøy Helsetun
Tlf: 32 06 83 00

Flatland, Anne Hilde
Sekretær, stab Elverhøy Helsetun
Tlf: 32 06 83 00

Helsestasjonen

Astrid Båsen Garthus
Ledende helsesøster / leder psykisk helse barn og unge
Tlf: 32 06 83 71
Mob: 409 09 267
E-post: Astrid.Garthus@nes-bu.kommune.no

Anne Kari Kristiansen
Jordmor
Tlf: 32 06 84 08
E-post: anne.kari.kristiansen@nes-bu.kommune.no 

Bodil Skovhus Bråten
Helsesøster
Tlf: 32 06 83 77
E-post: Bodil.Skovhus.Brathen@nes-bu.kommune.no 

Gunhild Ween Helberg
Helsesøster
Tlf: 32 06 83 73
E-post: Gunhild-Ween.Helberg@nes-bu.kommune.no 

Hanne Holm Høva
Helsesøster
Tlf: 32 06 83 74
Mob: 977 95 494
E-post: Hanne-Holm.Hova@nes-bu.kommune.no 

Legetjenesten

Høva, Nils
Kommuneoverlege/fastlege
Tlf: 32 06 83 80
E-post: nils.hova@nes-bu.kommune.no

Mauritzen, Silje
Fastlege
Tlf: 32 06 83 80

Sagabråten, Ståle
Fastlege
Tlf: 32 06 83 80
E-post: stale.sagabraten@nes-bu.kommune.no

Pil, Louise Petrovic
Fastlege
Tlf: 32 06 83 80

Ragnhild Tunestveit
Turnuslege
Tlf: 32 06 83 80

Mohammed el-Hage
Fastlege
Trivind helsesenter
Tlf: 32 07 02 30/ 32 07 02 53

Fysioterapitjenesten

Borgersen, Kai Glenn
Privatpraktiserende fysioterapeut
Tlf: 32 06 83 00
E-post: kaiglenn@hotmail.com

Bjørge, Berit
Privatpraktiserende fysioterapeut
Tlf: 32 06 83 00
E-post: berit.bjorge@nes-bu.kommune.no

Oda Nerby
Kommunefysioterapeut
Tlf: 409 09 254
E-post: Oda.Handeland@nes-bu.kommune.no

Ergoterapitjenesten

Opheim, Marte
Ergoterapeut
Tlf: 476 73 755
E-post: Marte.Opheim@nes-bu.kommune.no

Kultur

Lysfjord, Tor-Even
Tjenesteleder kultur
Tlf: 32 06 83 00
E-post: tor.lysfjord@nes-bu.kommune.no

Bråten, Mette
Førstesekretær
Tlf: 32 06 83 00
E-post: mette.braten@nes-bu.kommune.no

Øye, Linda Sofie
Biblioteksjef
Tlf: 32 06 85 00
E-post: linda-sofie.oye@nes-bu.kommune.no

Viker, Ninna
Sekretær - Biblioteket
E-post: ninna.viker@nes-bu.kommune.no

Holum, Harald
(Vikar)

Driftsleder Kulturhuset Banken
Tlf: 32 06 83 64
Mob: 481 05 115
E-post: Harald.Holum@nes-bu.kommune.no

Haraldset, Tore
(I permisjon)

Driftsleder Kulturhuset Banken

Rådmann

Hansen, Torbjørn
Rådmann
Tlf: 32 06 83 02
Mob: 406 13 855
E-post: Torbjorn.Hansen@nes-bu.kommune.no

Samfunnsutvikling

Hansen, Torbjørn
Rådmann
Tlf: 32 06 83 02
Mob: 406 13 855
E-post: Torbjorn.Hansen@nes-bu.kommune.no

Magnussen, Vera
Næringsutvikler
Tlf: 32 06 83 37
Mob: 975 24 623
E-post: Vera.Magnussen@nes-bu.kommune.no

Skalleberg, Katrine
Folkehelsekoordinator
Tlf:32 06 83 19
Mob: 957 71 107
E-post: Katrine.Skalleberg@nes-bu.kommune.no

Tilghman, Jan Erik
Arealplanlegger
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Jan-Erik.Tilghman@nes-bu.kommune.no

Bekkeseth, Torunn
Avdelingsingeniør
Tlf: 32 06 83 00
E-post: torunn.bekkeseth@nes-bu.kommune.no

Kaspersen, Jeanette
Avdelingsingeniør
Tlf: 32 06 83 00
E-post: jeanette.kaspersen@nes-bu.kommune.no

Sivert Faye
Areal- og samfunnsplanlegger
Tlf: 32 06 83 00
E-post: sivert.faye@nes-bu.kommune.no

Servicetorget

Lundberg, Ingunn
Servicemedarbeider
 Tlf: 32 06 83 00
 E-post: ingunn.lundberg@nes-bu.kommune.no

Kollhus, Tone
Servicemedarbeider
Tlf: 32 06 83 00
E-post: tone.kollhus@nes-bu.kommune.no

Sætre, Anne
Servicemedarbeider
Tlf: 32 06 83 00
E-post: anne.saetre@nes-bu.kommune.no

Engen, Hilde
Servicemedarbeider
Tlf: 32 06 83 00
E-post: hilde.engen@nes-bu.kommune.no

Holum, Harald
Nettredaktør
Tlf: 32 06 83 64
E-post: Harald.Holum@nes-bu.kommune.no

Sosiale tjenester

Skjelseth, Bjørn
Enhetsleder, NAV Nes
Tlf: 55 55 33 33

Holum, Inger Dina
Flyktningkonsulent, NAV Nes
Tlf: 55 55 33 33

Garthus, Geir Olav
Spesialrådgiver, NAV Nes
Tlf: 55 55 33 33

Hagen, Lisbeth
Sekretær, NAV Nes
Tlf: 55 55 33 33

Teknisk

Åmellem, Gunn Hilde
Førstesekretær
Tlf: 32 06 83 00
E-post: gunn.hilde.amellem@nes-bu.kommune.no

Viker, Ninna
Sekretær
Tlf: 32 06 83 00
E-post: ninna.viker@nes-bu.kommune.no

Vann og avløp

Halland, Anders
Tjenesteleder 
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Anders-Guton.Halland@nes-bu.kommune.no

Lilleslåtten, Guro Langslet
Avdelingsingeniør
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Guro.Langslet-Lilleslatten@nes-bu.kommune.no

Bolstad, Jon
Avdelingsingeniør
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Jon.Bolstad@nes-bu.kommune.no

Støvik, Ole Vidar
Oppsynsmann
Mob. 952 45 021
E-post: oppsynsmann@nes-bu.kommune.no

Blyverket, Trond
Driftsoperatør vann og avløp
Mob: 906 76 474
E-post: nes.renseanlegg@nes-bu.kommune.no

Tørrisplass, Fingar
Driftsoperatør vann og avløp
Mob: 971 47 745
E-post: nes.renseanlegg@nes-bu.kommune.no

Grøslandsbråten, Bjørn Tore
Driftsoperatør vann og avløp
Mob: 988 49 082
E-post: nes.renseanlegg@nes-bu.kommune.no

Byggesak- oppmåling og miljø

Halland, Anders
Tjenesteleder
Byggesak- oppmåling og miljø
Tlf: 32 06 83 00
Anders-Guton.Halland@nes-bu.kommune.no

Andresen, Jan Petter
Overingeniør
Tlf: 32 06 83 00
E-post: janpetter.andresen@nes-bu.kommune.no

Ask, Jon Andreas
Skogbrukssjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post: jon.ask@flaa.kommune.no

Øien, Jan Børre
Oppmålingsleder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: jan.borre.oien@nes-bu.kommune.no

Brøto, Anne Alu
Avdelingsingeniør
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Anne-Alu.Broto@nes-bu.kommune.no

Matheson, Arnstein
Teknisk konsulent
Tlf: 32 06 83 36
Mob: 915 42 376
E-post: Arnstein.Matheson@nes-bu.kommune.no

Valdresbråten, Marie Lovise Rostad
Avdelingsingeniør
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Marie.Lovise.Valdresbraten@nes-bu.kommune.no

Launes, Ingvild
Rådgiver
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Ingvild.Launes@nes-bu.kommune.no

Kommunal drift

Grøtjorden, Roar
Tjenesteleder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Roar.Grotjorden@nes-bu.kommune.no

Støvik, Ole Vidar
Oppsynsmann
Mob: 952 45 021
E-post: oppsynsmann@nes-bu.kommune.no

Sauthon, Roger
Vaktmester skole
Tlf: 32 06 83 00
Mob: 480 02 571

Aasen, Sigve
Vaktmester - Elverhøy helsetun
Tlf: 32 06 83 00
Mob. 951 76 746

Granberg, Richard
Vaktmester, administrasjonsbygg
Tlf: 32 06 83 00
Mob: 409 16 431

Rødningen, Bjørg
Fagleder Renhold
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Bjorg.Rodningen@nes-bu.kommune.no

Ungdomsskole og kulturskole

Knudsen, Petter Rød
Rektor
Tlf: 32 06 84 73
E-post: petter.knudsen@nes-bu.kommune.no

Løvgaard, Stein
Rådgiver
Tlf: 32 06 84 70
E-post: stein.lovgaard@nes-bu.kommune.no

Anne-Grethe Mykkeltveit
Førstesekretær
Tlf: 32 06 84 70
E-post: Anne-Grethe.Mykkeltveit@nes-bu.kommune.no

Rønsen, Arild
Avdelingsleder kulturskolen
Tlf: 32 06 84 91
E-post: arild.ronsen@nes-bu.kommune.no