Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

63 % fast stilling som renholder

Nes kommune har fra 18.08.2017 ledig 63 % fast stilling som renholder med arbeidssted for tiden nye Nesbyen barnehage. Dersom det er søkere som allerede er ansatt i kommunen, vil andre og mindre stillingshjemler kunne bli ledige. Opplys i søknaden om dette også er av interesse. 

Renhold er organisert under teknisk enhet, som har ansvaret for renhold av skolene, barnehagene, Elverhøy helsetun, Helse & Servicesenteret, Kommunehuset, Tinghuset, Kulturhuset, m.m.

Du bør ha gode samarbeidsevner, være fleksibel og ha evnen til å jobbe både selvstendig og i team. De som tilsettes vil få ansvar for renhold i ett eller flere faste bygg men vil måtte kunne vikariere på renhold i andre bygg. Søkere må minimum beherske norsk nivå 2 og ha erfaring med profesjonelt renhold.

Tilsettings-, lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende lov- og regelverk. Politiattest må fremlegges før tiltredelse. Tiltredelse snarest etter nærmere avtale.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Bjørg Rødningen, tlf. 911 76 320, eller e-post: bjorg.rodningen@nes-bu.kommune.no.

Søknad med CV og kopier av attester og vitnemål sendes Nes kommune, kommunehuset, 3540 Nesbyen eller e-post: postmottak@nes-bu.kommune.no innen fredag 5. mai 2017.

 

30 % fast stilling som sykepleier - Nattjenesten

I Nesbyen er det gode muligheter for en  aktiv fritid innen idrett, friluftsliv og kultur (www.nesbyen.no).   I  kommunen  er det et mangfold av frivillige organsiasjoner for alle aldersgrupper og interesser.  Nesbyen har et innbydende sentrum med Gamle Nes som et midtpunkt (www.gamlenes.no).  Kommunen har god barnehagedekning. Hallingdal har et variert skoletilbud innen videregående skole. Avstand til Oslo er ca. 16 mil.

Nattjensten er knyttet til sykehjem/institusjon/hjemmetjenste/demensomsorg
Stillingen kan kombineres med øvrige ledige stillinger

Elverhøy helsteun

Flexiturnus som arbeidstidsordning.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre sykepleie /pleie

Egenskaper

 • God på samarbeide
 • Fleksibel
 • Interesse for rehabilitering

Kvalifikasjoner

 • Gode norskkunnskaper
 • Være helsemessig skikket til arbeidet.
 • Personlig egnethet vil vektlegges

AVLØNNING OG BETINGELSER:

Tilsetting i.h.h.t. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse tjenesteleder

Signe Lise Merødningen tlf. 41 42 10 38

SØKNAD:

Søknad og CV med politiattest sendes til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller e-post:  postmottak@nes-bu.kommune.no

Hvis det blir aktuelt med intervju må attester og vitnemål tas med.

Søknadsfrist:02.05.2017

 

80 % fast stilling som helsfagarbeider

I Nesbyen er det gode muligheter for en  aktiv fritid innen idrett, friluftsliv og kultur (www.nesbyen.no).   I  kommunen  er det et mangfold av frivillige organsiasjoner for alle aldersgrupper og interesser.  Nesbyen har et innbydende sentrum med Gamle Nes som et midtpunkt (www.gamlenes.no).  Kommunen har god barnehagedekning. Hallingdal har et variert skoletilbud innen videregående skole. Avstand til Oslo er ca. 16 mil.

Elverhøy helsteun

Flexiturnus som arbeidstidsordning.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre sykepleie /pleie

Egenskaper

 • God på samarbeide
 • Fleksibel
 • Interesse for rehabilitering

Kvalifikasjoner

 • Gode norskkunnskaper
 • Være helsemessig skikket til arbeidet.
 • Personlig egnethet vil vektlegges

AVLØNNING OG BETINGELSER:

Tilsetting i.h.h.t. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse tjenesteleder

Signe Lise Merødningen tlf. 41 42 10 38

SØKNAD:

Søknad og CV med politiattest sendes til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller e-post: postmottak@nes-bu.kommune.no 

Hvis det blir aktuelt med intervju må attester og vitnemål tas med.

Søknadsfrist:02.05.2017

 

60 % fast stilling som sykepleier

I Nesbyen er det gode muligheter for en  aktiv fritid innen idrett, friluftsliv og kultur (www.nesbyen.no).   I  kommunen  er det et mangfold av frivillige organsiasjoner for alle aldersgrupper og interesser.  Nesbyen har et innbydende sentrum med Gamle Nes som et midtpunkt (www.gamlenes.no).  Kommunen har god barnehagedekning. Hallingdal har et variert skoletilbud innen videregående skole. Avstand til Oslo er ca. 16 mil.

Elverhøy helsteun

Flexiturnus som arbeidstidsordning.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre sykepleie /pleie

Egenskaper

 • God på samarbeide
 • Fleksibel
 • Interesse for rehabilitering

Kvalifikasjoner

 • Gode norskkunnskaper
 • Være helsemessig skikket til arbeidet.
 • Personlig egnethet vil vektlegges

AVLØNNING OG BETINGELSER:

Tilsetting i.h.h.t. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse tjenesteleder

Signe Lise Merødningen tlf. 41 42 10 38

SØKNAD:

Søknad og CV med politiattest sendes til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller e-post: postmottak@nes-bu.kommune.no 

Hvis det blir aktuelt med intervju må attester og vitnemål tas med.

Søknadsfrist:02.05.2017

 

100 % fast stilling som sykepleier

I Nesbyen er det gode muligheter for en  aktiv fritid innen idrett, friluftsliv og kultur (www.nesbyen.no).   I  kommunen  er det et mangfold av frivillige organsiasjoner for alle aldersgrupper og interesser.  Nesbyen har et innbydende sentrum med Gamle Nes som et midtpunkt (www.gamlenes.no).  Kommunen har god barnehagedekning. Hallingdal har et variert skoletilbud innen videregående skole. Avstand til Oslo er ca. 16 mil.

Elverhøy helsteun

Flexiturnus som arbeidstidsordning.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre sykepleie /pleie

Egenskaper

 • God på samarbeide
 • Fleksibel
 • Interesse for rehabilitering

Kvalifikasjoner

 • Gode norskkunnskaper
 • Være helsemessig skikket til arbeidet.
 • Personlig egnethet vil vektlegges

AVLØNNING OG BETINGELSER:

Tilsetting i.h.h.t. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse tjenesteleder

Signe Lise Merødningen tlf. 41 42 10 38

SØKNAD:

Søknad og CV med politiattest sendes til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller e-post: postmottak@nes-bu.kommune.no 

Hvis det blir aktuelt med intervju må attester og vitnemål tas med.

Søknadsfrist:02.05.2017

 

100% stilling sykepleier/ gruppeleder i korttidsavdeling 

I Nesbyen er det gode muligheter for en  aktiv fritid innen idrett, friluftsliv og kultur (www.nesbyen.no).   I  kommunen  er det et mangfold av frivillige organsiasjoner for alle aldersgrupper og interesser.  Nesbyen har et innbydende sentrum med Gamle Nes som et midtpunkt (www.gamlenes.no).  Kommunen har god barnehagedekning. Hallingdal har et variert skoletilbud innen videregående skole. Avstand til Oslo er ca. 16 mil.

Elverhøy helsteun

Avdeling korttids/rehabilitering har 10 korttidsplasser, 2 observasjonsrom og et palliasjonsrom. Vi kan tilby et godt, stabilt og tverrfaglig miljø som vektlegger kompetanseutvikling. Avdelingen har mange sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeut, ergoterapeut og legevisitt to dager i uken.

Gruppelederstilling er en dagstilling med arbeidshelg hver 6 uke

Arbeidsoppgaver for gruppeleder

 • Hovedansvar for pasientflyt inn /ut
 • Veilede personale i faglige spørsmål
 • Systemansvarlig - rutiner, journalføring mm.
 • Jobbe tette med dagansvarlig sykepleier som har ansvar for flere avdelinger

Egenskaper

 • God på samhandling, organisering og samarbeide
 • Interesse for rehabilitering
 • Faglig trygg

Kvalifikasjoner

 • Gode IKT kunnskaper
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Være helsemessig skikket til arbeidet
 • Personlig egnethet vil vektlegges

AVLØNNING OG BETINGELSER:

Tilsetting i.h.h.t. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse tjenesteleder

Signe Lise Merødningen tlf. 41 42 10 38

SØKNAD:

Søknad og CV med politiattest sendes til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller e-post: postmottak@nes-bu.kommune.no

Hvis det blir aktuelt med intervju må attester og vitnemål tas med.

Søknadsfrist:02.05.2017

 

Vi søker sykepleiere / vernepleiere

Enhet Helse og omsorg i Nes kommune består av 5 avdelinger.

Hvis du ønsker å søke eller vet om noen med ønsket kompetanse som kan tenke seg å flytte til Nes, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Du kan enten ringe enhetsleder Randi K. Rustand på telefon 32068538 eller kommunal-/personalsjef Aud Helen Solberg på 32068308, eventuelt sende en epost/søknad til postmottak@nes-bu.kommune.no