Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Prosjektstilling risikoutsatte barn og unge i Hallingdal

Spennende interkommunal prosjektstilling

Hallingdal har fått tilskudd fra Barne-, ungdoms og familiedepartementet for å utarbeide en helhetlig modell for
samhandling og tidlig identifikasjon rundt risikoutsatte barn og unge i Hallingdal. Videre skal denne modellen
implementeres i kommunene.

Det lyses ut inntil 2 deltidsstillinger på tilsammen 120 %, med en varighet på 1 - 2 år. Det vil bli tatt stilling til
administrativ tilknytning og arbeidssted i ansettelsesprosessen ut fra søkers ønske. Stillingen er tilknyttet
Hallinghelse, som er en interkommunal organisering av samhandlingstiltak i Hallingdal.
Det vil blir opprettet en interkommunal tverrfaglig prosjektgruppe på tvers av kommunene.

Arbeidsoppgaver

 • utvikle en kommunal modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke og / eller barn av foreldre som misbruker rusmidler
 • implementere og lære opp ansatte i kommunene til å bruke modellen
 • delta på veiledning og samlinger i regi av Barne-, ungdoms og familiedepartementet
 • rapportering

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på høyskolenivå og erfaring fra kommunalt arbeid med familier, barn og unge
 • gode dataferdigheter

Personlig egenskaper

 • er strukturert og har god gjennomføringsevne
 • ha gode kommunikasjons- og formidlingsevner både muntlig og skriftlig
 • har evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • ha god samhandlingskompetanse

Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper

Vi tilbyr

 • gode muligheter for interkommunalt samarbeid og faglig utvikling
 • tverrfaglig arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale
 • fleksibel arbeidstid

Søker må ha førerkort kl.B og disponere egen bil.

Send søknad
Spørsmål om stillingen kan rettes til Gunhild Hustad tlf:.482 41 147 / e-mail: gunhild.hustad@aal.kommune.no

Tiltredelse snares mulig.
Det søkes digitalt gjennom Ål kommunes søknadsportal, www.aal.kommune.no

Søknadsfrist      13.08.2017          Utlyst dato         22.06.2017          Vårref   439

Kontaktperson
Gunhild Hustad, koordinator Hallinghelse, mobil: 482 41 147, gunhild.hustad@aal.kommune.no

Karsten Popp Dideriksen, Kommunalsjef Helse- og sosial, mobil: 992 87 899, karsten.dideriksen@aal.kommune.no

 

Aktivitør 100% fast stilling

Dagaktivitetssenter demensomsorg

Spennende nyopprettet 100% fast aktivitør stilling f.o.m 01.09.2017.

Ønsker du å være med på å bygge opp og lede nytt dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens? Vi søker en person som kan være med på å skape et miljø med «det lille ekstra».

 Avdelingen er   organisatorisk underlagt tjenesteleder for avdeling demensomsorg, som består av tre bokollektiv, med til sammen 27 heldøgns pleie- og omsorgsplasser. Stillingen vil primært ha egne oppgaver knyttet til dagaktivitetssenteret, med åpningstider alle hverdager.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, lede og gjennomføre aktiviteter for personer med demens.
 • Utvikle planer som bygger på tjenestemottakernes ressurser. 
 • Delta i daglige arbeidsoppgaver.
 • Veilede elever/studenter med praksisplass.
 • Dokumentere i gjeldende fagsystem.

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som aktivitør, evt annen helseutdannelse
 • Ønskelig med erfaring fra eldreomsorg/demensomsorg
 • Førerkort

Personlige egenskaper

 • Være fleksibel
 • Samarbeidsevner
 • Kreativ
 • Interesser, stabilitet og personlig egnethet vektlegges

Tilsetting i henhold til gjeldende lov -og avtaleverk.
Lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet
Politiattest må fremlegges.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til tjenesteleder Borghild Høva tlf. 32068553.

Søknad med CV sendes til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 NESBYEN

Søknadsfrist 01.07.2017.

 

Vi søker sykepleiere / vernepleiere

Enhet Helse og omsorg i Nes kommune består av 5 avdelinger.

Hvis du ønsker å søke eller vet om noen med ønsket kompetanse som kan tenke seg å flytte til Nes, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Du kan enten ringe enhetsleder Randi K. Rustand på telefon 32068538 eller kommunal-/personalsjef Aud Helen Solberg på 32068308, eventuelt sende en epost/søknad til postmottak@nes-bu.kommune.no