Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Ped. psyk. rådgiver; 100 % vikar stilling.

PPT og OT nedre Hallingdal IKS er en interkommunal tjeneste for kommunene Hemsedal, Gol, Nes og Flå. Kontoret betjener også fylkesnivå for Hallingdals-regionen, 2 videregående skoler og oppfølgingstjenesten. Vi har lokaler i Gol sentrum. Det er 10,1 fagstillinger inkl. lederressurs og 1 merkantil stilling ved kontoret.

PP-rådgiver

Stillingen er ledig fra 10. april 2017 til 31.12.2017.

Det søkes etter personer med utdanningen cand.psychol, cand.paed.spes, cand.paed./ed., ped./spes.ped på masternivå eller annen relevant utdannelse.

Det blir lagt vekt på personlig egnethet, arbeidserfaring fra PPT med fokus på den sakkyndige prosessen og systemarbeid, erfaring fra skoleverket eller annen relevant erfaring.

Generelt om tjenesten

 • Arbeidshverdagen består av spennende og varierte utfordringer i arbeid med enkeltindivider
 • Systemarbeid.
 • Kompetanseheving og utviklingsarbeid.

Det er gode muligheter for faglig oppdatering/kompetanseheving.

Den som blir ansatt

 • Må benytte egen bil i tjenesten.
 • Kjøregodtgjørelse etter statens satser.
 • Ansettelse skjer på kommunale vilkår.
 • Konkurransedyktig lønn.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

Kontaktperson
Daglig leder Gry E. Bjerknes, tlf. 32 02 95 20 / 974 86 183.

Søknad sendes til
Postboks 93, Sentrumsvegen 93,  3551 GOL

Søknadsfrist er fredag 31. mars 2017.

 

Sommerjobb i Helse og omsorg

Vi søker etter sommervikarer i uke 26- 34

Varierte og interessante oppgaver tilbys i hele enheten

 • Sykehjemmet
 • Tjenester til utviklingshemmede
 • Hjemmetjenesten
 • Psykisk helse
 • Demensomsorgen
 • Kjøkken

Søkere må være over 18 år.

Søknadsfrist 03.04.2017

Søknad og CV sendes til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller e-post: postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. spørsmål kan rettes til servicetorget som videreformidler til aktuell avdeling.

 

Vi søker sykepleiere / vernepleiere

Enhet Helse og omsorg i Nes kommune består av 5 avdelinger.

Hvis du ønsker å søke eller vet om noen med ønsket kompetanse som kan tenke seg å flytte til Nes, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Du kan enten ringe enhetsleder Randi K. Rustand på telefon 32068538 eller kommunal-/personalsjef Aud Helen Solberg på 32068308, eventuelt sende en epost/søknad til postmottak@nes-bu.kommune.no