Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Helse og omsorg søker flere fast ansatte til å jobbe i vår nyopprettede vikarpool.

Stillingene skal dekke behov i alle avdelingene i helse og omsorg (p.t. er behovet størst i nattjenesten).
Vikarpoolen tilhører avdeling for innovasjon og samhandling.

Kvalifikasjoner

 • Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere
 • Norsk autorisasjon
 • Fremmedspråklige ansatte må ha bestått norskopplæring nivå B2
 • Erfaring fra helse og omsorg
 • Førerkort

Personlige egenskaper

 • Fleksibel     
 • Faglig trygg
 • Gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
Tverrfaglig miljø, kompetanseutvikling og godt arbeidsmiljø.

Avlønning og betingelser:
Tilsetting i.h.h.t. gjeldende lov- og avtaleverk. 
Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. 
Politiattest må framlegges.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til tjenesteleder hjemmebasert omsorg/demensomsorg/institusjon, tlf. 32 06 83 00.

Søknad:
Søknad og CV sendes til Nes kommune, Helse og omsorg.

Vi ber om minimum 2 referanser fra nåværende og tidligere arbeidsgivere.
Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller e-post postmottak@nes-bu.kommune.no

Hvis det blir aktuelt med intervju må attester og vitnemål tas med.

Søknadsfrist: 27.08.2017

 

Miljøarbeider, botiltak

Det er ledig 25 % fast stilling i botiltak psykisk helse fra 1.10.2017.
Arbeidet er i turnus med vakter på natt hver 3. helg. Det er mulighet for ekstravakter i tillegg.
Det er ønskelig med hjelpepleier eller helsefagarbeider, men andre med relevant utdanning og praksis kan søke. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tilsetting i.h.h.t. gjeldende lov- og avtaleverk, lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner

Nærmere opplysninger kan gis ved henvendelse til tjenesteleder Marit Mikkelsplass tlf. 32068300. Søknad sendes Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller på epost til postmottak@nes-bu.kommune.no

Søknadsfrist: 01.09.2017

 

Plan- og utviklingssjef

Vil du være med og forme utviklingen i en av landets største hyttekommuner i hallingdal?

Nes kommune er beliggende i Hallingdal i Buskerud, ca. 170 km nordvest fra Oslo og ca. 300 km øst for Bergen. Kommunen har 3.400 innbyggere. Nes kommune er en «hyttekommune» i sterk utvikling, og med 3.000 hytter er vi en av landets største hyttekommuner. Kommuneplanen er under rullering, og det er flere utbyggingsprosjekter under planlegging. 
Det er igangsatt et prosjekt kalt «Nesfjellene til sentrum», med fokus på hvordan utvikle Nesbyen slik at hyttene i fjellet knyttes nærmere til sentrum.
Mulighetene for friluftsliv gjennom hele året er unike både sommer som vinter.  Kommunen har og et rikt kultur- og organisasjonsliv og et godt oppvekstmiljø for barn og unge.

Leder for avdeling med ansvar for samfunns- og næringsutvikling

Vi søker etter en tydelig leder med engasjement og evne til strategisk planlegging, faglig samordning og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Som Plan- og utviklingssjef får du ansvar for en helhetlig ledelse, slik at avdelingen blir drevet på en effektiv og nyskapende måte.  Du vil få overordnet ansvar for samfunnsplanlegging, arealplanleggingen og næringsutvikling.  Videre skal du bidra til at avdelingen er godt koordinert og samordnet med de andre tjenesteområdene i kommunen.  Som leder vil du har personal-, budsjett- og resultatansvar.  Leder skal bidra til å etablere gode møteplasser og koordinere planprosesser, og mot å kunne møte eksterne aktører på en samordnet, profesjonell og proaktiv måte.

Øvrige arbeidsoppgaver

 • Bidra til gode prosesser rundt utviklingen av kommunen og legge til rette for medvirkning og dialog.
 • Bidra til å bygge omdømme og gode relasjoner, herunder god og nært samarbeid med kommunene i Hallingdal, regionale myndigheter, tiltakshavere, politikere og samfunnet for øvrig.
 • Videreutvikle og samordne arbeidet i avdelingen og bidra til forbedring, forenkling og nytenking.
 • Bidra til at avdelingen er åpen, proaktiv og løsningsorientert.
 • Være ansvarlig for planforvaltning, god saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak.
 • Kontakt med publikum, næringsliv og folkevalgte gjennom ulike arbeidsoppgaver og saksbehandling.

Kvalifikasjoner for stillingen

 • Relevant utdanning innen samfunnsplanlegging, fysisk planlegging, arealplanlegging o.l. på masternivå fra høyskole/universitet.
 • Erfaring fra utviklingsprosesser og ledelse i offentlig eller privat virksomhet vil bli vektlagt.
 • God økonomiforståelse.

Personlige egenskaper

 • Synlig og tydelig leder.
 • Engasjert og utadvendt, med gode evner til å kommunisere og involvere.
 • Evne til å tenke helhetlig og overordnet.
 • Utviklings-, løsnings- og resultatorientert og evne til å lede under endring.
 • Ambisiøs, målbevisst, strukturert og serviceinnstilt.
 • Forstår premissene for ledelse i en politisk styrt organisasjon.
 • Personlig egenskaper som god arbeidskapasitet, stabil, gode samarbeidsevner og godt humør.

Nes kommune kan tilby

 • Faglig utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innenfor et område med høy aktivitet og en kommune i utvikling. 
 • Stor grad av selvstendighet og et godt kollegialt og tverrfaglig miljø.
 • Lønn etter avtale med gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Hjelp til å skaffe husvære ved behov.

Samfunnsutviklingsavdelingen har i dag 5 årsverk med et hovedansvar for kommunens arealplanlegging og behandling av private planforslag, næringsmessig tilrettelegging og rådgiving, samt folkehelse.

Stillingen har på rådmannens vegner - et ansvar for tilrettelegging av grunnlaget for politiske avgjørelser innenfor saksområdet.

Stillingen rapporterer direkte til rådmannen.

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til Rådmann Torbjørn Hansen på 406 13 855.

Søknad med CV sendes til Nes Kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen.

Søknadsfrist: 01.09.17.

 

Vi søker sykepleiere / vernepleiere

Enhet Helse og omsorg i Nes kommune består av 5 avdelinger.

Hvis du ønsker å søke eller vet om noen med ønsket kompetanse som kan tenke seg å flytte til Nes, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Du kan enten ringe enhetsleder Randi K. Rustand på telefon 32068538 eller kommunal-/personalsjef Aud Helen Solberg på 32068308, eventuelt sende en epost/søknad til postmottak@nes-bu.kommune.no