Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Renholder fast 39% stilling

Nes kommune har fra 01.04.2018 ledig 39%  fast stilling som renholder med arbeidssted for tiden Nes Ungdomsskole (basseng/garderober/aula.).

Renhold er organisert under teknisk enhet, som har ansvaret for renhold av skolene, barnehagene, Elverhøy helsetun, Helse & Servicesenteret, Kommunehuset, Tinghuset, Kulturhuset, m.m.

Du må ha gode samarbeidsevner, være fleksibel, stabil, og ha evnen til å jobbe både selvstendig og i team. De som tilsettes vil få ansvar for renhold i ett fast bygg, men vil måtte kunne vikariere på renhold i andre bygg. Søkere må beherske norsk muntlig godt, og ha erfaring med profesjonelt renhold.

Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter kvalifikasjon og ansiennitet. Politiattest må fremlegges før tiltredelse. Tiltredelse 01.04.2018, eller etter avtale.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Bjørg Rødningen, tlf. 911 76 320,
eller e-post: bjorg.rodningen@nes-bu.kommune.no.

Søknad med CV, kopier av attester og vitnemål sendes Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen, eller e-post: postmottak@nes-bu.kommune.no

Søknadsfrist 09.02.2018

 

100 % vikariat for fastlege

Nes kommune med Nesbyen som sentrum ligger i Hallingdal ca. 15 mil fra Oslo og har ca. 3400 innbyggere. Kommunen har gode bo og oppvekstvilkår, et allsidig næringsliv og godt utbygde kultur og servicetilbud. Kommunen er kjent for sitt varme og gode klima og ligger fint til mellom fjellområder som innbyr til aktiv fritid. Nesbyen er stasjon på Bergensbanen og ligger kun 2 timer fra Oslo med bil.

Nes kommune i Buskerud søker etter en fastlege- vikar i 100 % stilling med tiltredelse april 2018. Vikariatet er for ett år med mulighet for forlengelse.  Nesbyen legesenter har fire fastlege praksiser samt turnuskandidat og en fastlege med egen praksis i eget legekontor. Den enkelte fastlege driver sin egen praksis som enkeltmannsforetak. Kommunen eier og driver legesenteret og inngår avtale med legene om betaling av leie i forhold til listestørrelse.

Kommunen har en 6-delt legevakt kl. 15.30 til 23.00 på alle hverdager samt helg og helligdager fra 08.00 til 23.00. Storlegevakt i Hallingdal lokalisert ved Hallingdal sjukestugu fra kl. 23.00 til 08.00.

Nes legesenter har et godt utstyrt laboratorium, røntgen/gipsestue, ultralyd og akuttrom i en samlokalisering med ambulansetjenesten. For øvrig er legesenteret samlokalisert med helsestasjonen, NAV, fysioterapitjenesten, jordmor og naprapat. Vikariatet har 20 % offentlig tid som sykehjemslege i godt utrustet korttids/rehabiliteringsavdeling der de fleste pasienter som ikke skal på sykehus kan legges inn for behandling lokalt. Senteret er godt utstyrt med WinMed 3 journalsystem, tilknytning til Norsk helsenett. Det er godt bemannet med kvalifiserte og erfarne sykepleiere, bioingeniør og helsesekretær.

Kommunen har og godt utbygd hjemmebasert omsorg i tillegg høy kompetanse for mennesker med demens.

Kommunen er også meg i et interkommunalt samarbeid ved intermediær avdeling lokalisert ved Hallingdal sjukestugu, Ål kommune.

Det er 1 time og 20 minutter til nærmeste sykehus som er Ringerike.

Søkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig, og det er ønskelig at søkerne har en spesialistutdanning innen allmennmedisin, erfaring fra allmennpraksis eller relevant sykehustjeneste. Faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt. Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.

Spørsmål om stillingen kan rettes til tjenesteleder, Marit Mikkelsplass tlf. 32068418,
mmi@nes-bu.kommune.no

Søknad på særskilt skjema for legestillinger, CV og autorisasjon sendes Nes kommune, 3540 Nesbyen eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Søknadsfrist 5. februar 2018

 

Fysioterapeut fast 100% stilling

Fysioterapi og ergoterapitjenesten i Nes kommune vil etter ansettelse bestå av et team med to 100% kommunalt ansatte fysioterapeuter og en 100% ergoterapeut.  Det er i tillegg to fysioterapeuter med driftstilskudd som driver virksomhet i kommunen ved Nesbyen fysikalske institutt. Fra høsten 2018 vil vi også ta imot turnuskandidat fysioterapi i 100% stilling. Teamet jobber tett og tverrfaglig internt i kommunen, og også interkommunalt.

Arbeidsoppgaver knyttet til dette teamet vil være:

 • Rehabilitering/habilitering ved korttidsavdeling på sykehjem
 • Hverdagsrehabilitering
 • Hjemmerehabilitering
 • Arbeid ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten
 • Friskliv

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som fysioterapeut
 • Må beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Gode datakunnskaper
 • Førerkort for personbil

Personlige egenskaper

 • Kan arbeide selvstendig og planmessig
 • Er løsningsorientert og omstillingsdyktig
 • Er en pådriver som inspirerer og motiverer medarbeidere
 • Gode samarbeidsevner

Tjenesten er i kontinuerlig utvikling og stillingen vil bli en viktig brikke i dette utviklingsarbeidet. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Politiattest av nyere dato må fremstilles ved ansettelse. Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk. Medlemskap i KLP. 

Nærmere opplysninger kan gis ved henvendelse til tjenesteleder Marit Mikkelsplass tlf. 32 06 83 00 eller kommunal fysioterapeut Oda Handeland tlf. 968 51 295 eller epost oda.handeland@nes-bu.kommune.no

Søknad sendes Nes kommune, 3540 Nesbyen eller på epost til postmottak@nes-bu.kommune.no innen 15.2.2018

 

Ledige stillinger i skoler og barnehager

Skolene og barnehagene i Nes har et godt faglig miljø, høy trivsel og et stabilt personale med mye kunnskap og erfaring. Skolene og barnehagene driver aktivt utviklingsarbeid på flere ulike områder.

Ledige stillinger med mer konkret informasjon vil bli lyst ut i månedsskiftet januar/februar, med søknadsfrist 3. mars 2018. Dersom du allerede nå ønsker å søke, så er du hjertelig velkommen til å sende en åpen søknad til oss!

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunalsjef Hanne Brunborg, mobil 99696480, epost hanne.brunborg@nes-bu.kommune.no 

Søknad med CV sendes til postmottak@nes-bu.kommune.no

Velkommen som søker!

 

Vi søker sykepleiere / vernepleiere

Enhet Helse og omsorg i Nes kommune består av 5 avdelinger.

Hvis du ønsker å søke eller vet om noen med ønsket kompetanse som kan tenke seg å flytte til Nes, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Du kan enten ringe enhetsleder Randi K. Rustand på telefon 32068538 eller kommunal-/personalsjef Aud Helen Solberg på 32068308, eventuelt sende en epost/søknad til postmottak@nes-bu.kommune.no