Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

100 % stilling som sekretær ved merkantil avdeling Helse og omsorg

Nes kommune, helse og omsorg har ledig 100 % stilling som sekretær ved vår merkantile avdeling med tiltredelse 1. september 2018. Arbeidssted for tiden er Elverhøy Helsetun.

Om stillingen 
Stillingen vil innebære sekretærfunksjon for hele helse og omsorg i et team med flere sekretærer. 
Hovedoppgaver vil være i Visma sitt ressursstyrings turnusprogram, vikar- innleie for avdelingene, lønn-personal, fakturering, arkivering, utlån av hjelpemidler fra vårt korttidslager, betjening i ekspedisjon og annet forefallende kontorarbeid.

Krav til søker 
Det søkes etter kandidat med fagbrev som sekretær, alternativt med allsidig sekretærerfaring. Du må ha datakunnskaper som er relevante for jobben.
Du bør være fleksibel og ha evnen til å jobbe både selvstendig og i team i et hektisk arbeidsmiljø.

Avlønning og betingelser
Tilsetting og lønnsfastsetting skjer i samsvar med gjeldende reglement, lov og avtaleverk.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef, Randi- Karin Rustand
e-post: randi-karin.rustand@nes-bu.kommune.no, eller førstesekretær, Siv Aasen Smedsgård e-post: siv.smedsgard@nes-bu.kommune.no. Telefon servicetorget: 32068300.

Søknad og CV må være innkommet innen 25. juni 2018

Send søknad til: postmottak@nes-bu.kommune.no

Merk søknaden: Helse og omsorg

 

Vil du være sommervikar i Helse og omsorg?

Vi søker etter sommervikarer i uke 26- 34

Varierte og interessante oppgaver tilbys i hele enheten:

  • Sykehjemmet
  • Natt-tjeneste
  • Tjenester til utviklingshemmede
  • Hjemmetjenesten
  • Demensomsorgen

Søkere må beherske godt norsk, skriftlig og muntlig, og bør være over 18 år. Søkere må opplyse om de har sertifikat da noen stillinger krever dette.

Søknadsfrist: Blir fortløpende vurdert

Søknad og CV sendes til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller e-post: postmottak@nes-bu.kommune.no.

Attester og vitnemål tas med ved evt. intervju.

Evt spørsmål kan rettes til servicetorget som videreformidler til aktuell avdeling.

 

Vi søker sykepleiere / vernepleiere

Enhet Helse og omsorg i Nes kommune består av 5 avdelinger.

Hvis du ønsker å søke eller vet om noen med ønsket kompetanse som kan tenke seg å flytte til Nes, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Du kan enten ringe enhetsleder Randi K. Rustand på telefon 32068538 eller kommunal-/personalsjef Aud Helen Solberg på 32068308, eventuelt sende en epost/søknad til postmottak@nes-bu.kommune.no