Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturpris

Årlig kan det deles ut en kulturpris i Nes kommune.

Formål

Kulturprisen har til formål å fremme kulturarbeid i Nes kommune både når det gjelder kvalitet og kvantitet.

Forslag til kandidat

Medlemmer av hovedutvalget for oppvekst-, skole- og kulturutvalget, enkeltpersoner og frivillige lag og organisasjoner kan sende skriftlig forslag på kandidater. Frist for innsending av forslag blir annonsert i Hallingdølen og på kommunens internettside. Forslaget må inneholde navn på kandidaten og en begrunnelse.

Kulturprisen 2016

Dei Sceneleuge

Dei Sceneleuge gis kommunens kulturpris for 2016 med følgende begrunnelse:

Dei Sceneleuge er et meget populært og fargerikt innslag i Nes sitt kulturliv.
Nå i år har de nådd nye høyder når det gjelder ambisjonsnivå og profesjonalitet gjennom forestillingen «Little shop of Horrors».
I 20 år har denne teater/-scenegruppa gledet Nes sin befolkning med mye humor, ironisk snert og harselering med menneskelige svakheter (som det er lett å kjenne seg igjen i!), men også hjertevarme.

Disse har fått prisen tidligere

2015 - Festspillene i Nesbyen

2014 - Bjørg Gullingsrud

2013 - Arne Horge

2012 - Galleri Nystugu

2011 - Nes historielag

2010 - Magne Fremo

2009 - Finn Tore Lindahl

2008 - Prisen ble ikke delt ut

2007 - Kjerringrådet

2006 - Ole Øyen

2005 - Prisen ble ikke delt ut

2004 - Einar Hanserud

2003 - Arne Mathismoen

2002 - Marta Maria Espeseth

2001 - Soen Eng Yap Bjerke

2000 - Knut Myrann

1999 - Halvor Lindahl

1998 - Prisen ble ikke delt ut

1997 - Prisen ble ikke delt ut

1996 - Prisen ble ikke delt ut

1995 - Kristine Brattested

Statutter for Nes kommunes kulturpris

Vedtatt i Oppvekst,- skole- og kulturutvalget, sak 23/06.

  • Kulturprisen har til formål å fremme kulturarbeid i Nes kommune både når det gjelder kvalitet og kvantitet.
  • Kulturprisen blir delt ut innenfor det samlede ansvarsområde til hovedutvalget for oppvekst-, skole og kultur. Den skal tildeles den/de som etter hovedutvalgets vurdering spesielt har utmerket seg i kultursammenheng i Nes.
  • Kulturprisen kan deles ut hvert år, avhengig av om hovedutvalget for oppvekst-, skole og kultur finner kandidater.
  • Kulturprisen består av et kunstnerisk arbeid og et diplom. Midler til dette tas fra kulturbudsjettet.  Blir prisen delt, skal prisvinnerne ha lik del av prisen.
  • Prisvinner kan være enkeltpersoner, institusjoner, organisasjoner som har vist/viser evne og vilje til å yte kulturinnsats ut over det vanlige (se pkt. 3). Profesjonelle og amatørkulturarbeidere har samme mulighet til å få kulturpris.
  • Offentlig ansatte innen kultursektoren i Nes kommune skal ikke kunne tildeles prisen for sitt arbeid som offentlig ansatt.
  • Ingen kan få prisen mer enn en gang.
  • Medlemmer av hovedutvalget for oppvekst-, skole- og kultur, enkeltpersoner og frivillige lag og organisasjoner kan sende skriftlig forslag på kandidater innen den frist som settes av kulturleder, senest innen 1. oktober. Frist publiseres i lokalpressen. Forslaget må inneholde navn på kandidaten og en begrunnelse.
  • Kulturleder kan fremme eget forslag på kandidat.
  • Prisvinnerens navn blir kunngjort etter at hovedutvalget for oppvekst-, skole- og kultur har gjort sitt vedtak. Saksbehandlingen defineres som b-sak (unntatt fra offentlighet). Møteprotokollen bør bare inneholde prisvinnerens navn.