Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hjorteviltjakta

Nes kommune v/ Vilt- og innlandsfiskenemnda er ansvarlig for forvaltning av hjorteviltet (elg, hjort og rådyr) i Nes kommune, ihht. Viltloven og Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Nemnda behandler søknad om godkjenning av vald for jakt på hjortevilt, bestandsplaner for elg og hjort, tildeling av kvoter for hjortevilt, jakttider og ettersøk av skadet hjortevilt. Videre samles det inn statistikk over felte dyr i kommunen.

Frister

Søknad om godkjenning vald: 1.mai

Søknad om godkjenning av bestandsplanområde: 1.mai

Godkjenning av nye vald og bestandsplanområder: 15.juni

Utsendelse av fellingstillatelser: 15.juni

Fellingsavgifter

Betales av felte dyr. Satser for 2012

Elg, voksen: 485,-

Elg, kalv: 285,-

Hjort, voksen: 370,-

Hjort, kalv: 225,- 

Statistikk over felte dyr

All statistikk over felte dyr, sett-elg, vekter og fallvilt finnes på http://www.hjorteviltregisteret.no/

Oppsummering av elg-hjortejakta i Nes 2014 (pdf)

Elgprosjektet

Merkeprosjekt elg i Valdres og Hallingdal elgregion (ValHal) og øvre Hallingdal

Jegerinformasjon

Skjemaer

Sett elg Sett hjort Slaktevekt elg Slaktevekt hjort

Bruk av kunstig lys ved ettersøk

Det er tillatt med bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt og motorbåt kan benyttes til å hente skadeskutt sjøfugl

Kunstig lys ved ettersøk

Besøksadresse:

Sentrumsvegen 24
3539

Kontaktperson: Jon Andreas Ask

Tittel: Skogbrukssjef

Telefon: 32 06 83 00