Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Friluftslivskartlegging

Nes kommune har startet arbeidet med kartlegging av friluftsområder, kalt Friluftslivskartleggingen. Det betyr at vi skal foreta en kartlegging av arealenes friluftsverdi i vår kommune. Resultatet blir et temakart for friluftsliv, et viktig kommunalt verktøy i arealplanleggingen for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftsliv i kommunen. At det er et temakart betyr at det er samlet kunnskap der, men det er ingen juridisk binding av områdene. Områdene blir derfor ikke «vernet», det sier bare noe om hvordan områdene blir brukt.

Prosjektet er et nasjonalt satsingsområde og følger Miljødirektoratets veileder M98-2103. Vår kommune gjennomfører dette i samarbeid med andre kommuner i Buskerud. Buskerud fylkeskommune er prosjektkoordinator.

Kommunen har satt ned en administrativ arbeidsgruppe som består av prosjektleder Torunn Bekkeseth, arealplanlegger Jan Erik Tilghman, folkehelsekoordinator Katrine Skalleberg, avd. ing. Anne Alu Brøto, avdelingsleder Anders Halland, tjenesteleder Else Skogen Tandberg, kulturleder Tor-Even Lysfjord.

Medvirkning
Arbeidsgruppa har tilgang til mye god dokumentasjon om våre friluftsområder, men vi ønsker innspill fra brukere. Vi henvender oss derfor til organisasjoner, lag, foreninger ol. for å få tilbakemeldinger. Hvilke områder er viktige for deres friluftsliv og hvorfor?

Vi inviterer til et informasjonsmøte om friluftslivskartlegging torsdag 19. januar kl. 18:00 på kommunehuset, Nesbyen.

Påmelding sendes torunn.bekkeseth@nes-bu.kommune.no innen 10. januar 2017.

På møtet vil vi gå gjennom metoden for friluftslivskartlegging og legge fram et foreløpig kart og beskrivelser av områdene.

Alle som har lyst til å bidra i kartleggingen, får med seg kart og skjemaer fra møtet med en frist til å levere tilbakemelding.

Vi er klar over at det kan være vanskelig å møte en torsdagskveld for utenbygdsboende. De som ikke kan være med på møtet, kan likevel på tilsendt kart og skjemaer etter møtet og får på den måte mulighet til å gi innspill. Send melding til torunn.bekkeseth@nes-bu.kommune.no hvis det er aktuelt for deg.

Bakgrunnsinformasjon om friluftslivskartlegging finnen på fylkeskommunens hjemmesider