Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Trygghetsalarm

Tryggere å bo hjemme

Trygghetsalarm og fall-, bevegelse- og røykvarsling, i tillegg til lokaliseringsteknologi (GPS).

Nes kommune legger til rette for at innbyggerne skal kunne bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Løsningen inneholder trygghetsalarm, i digital utgave, hvor tjenestemottaker selv kan varsle om behov for bistand i hjemmet, men også automatiske varsel/alarm ved brann, fall eller bevgelse utenfor sikkert omrpde med for eksempel dørsensor.

De nye løsningene omfatter også lokaliseringstjeneste (GPS-klokke). Dette kan gi brukere med demens eller annen kognitiv svikt økt frihet, og pårørende økt trygghet. 

Trygghetsentralen i Oslo mottar alle alarmer/varsler.  Hjemmesykepleien evt. brannvesenet  rykker ut ved behov.

Søk om trygghetsalarm

Pris for tjenesten

Egenbetaling for omsorgstjenester

Hjemmebasert omsorg

Besøksadresse:

Stasjonsvegen 69
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Margit Tvedt

Tittel: Avdelingsleder hjemmebasert omsorg

Telefon: 32 06 83 00