Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Logopedtjeneste

Individuell hjelp og veiledning til mennesker som har språk- og talevansker,- barn, unge og eldre.

Nes kommune har for tiden ikke egen, ansatt logoped.

Behovet for tjenester fra logoped løses gjennom kjøp av tjenester fra eksterne logopeder.

Arbeid i skole og barnehage er en vesentlig del av dette, men også barn under skolepliktig alder som ikke går i barnehage, kan få tilbud om logopediske tjenester.

Voksne med språk og talevansker kan også få dette tilbudet.

Henvendelser og spørsmål kan rettes gjennom helsestasjonen, barnehage og skole.