Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Jordmortjenesten

Svangerskapsomsorgen er et samarbeid mellom jordmor, lege og Vestre Viken. Kontrollene er bygd opp etter  faglige retningsliner og med individuell tilpassing.

Vestre Viken sier opp jordmoravtalen med Nes kommune gjeldende fra 1.3.17

Nes kommune vil fra 1.3.2017 være ute av avtalen med Vestre Viken som omfatter vakt/beredskap og følgetjeneste fra jordmor. Vestre Viken har sagt opp avtalen fordi de, etter Sokna/Ørgenvika-tunellen, definerer at kommunen ligger for «nære» sykehuset.
Det betyr at fødende i Nes kommune må forholde seg til jordmor på Ringerike sykehus etter denne datoen. Det understrekes at dette gjelder jordmor på vakt, og ikke oppfølging og kontroller på avtalt kontortid.

 • Fra 1.3.2017 må derfor gravide, med behov for jordmor utenfor kontortid, kontakte Fødeavdelingen på Ringerike sykehus, telefonnummer: 03525 (sentralbord, Vestre Viken) eller 32116104 / 32116106.
 • Kvinnene kontakter fødeavdelingen ved fødselsstart/spørsmål om fødselsstart/sykdom/lite følt liv. Ut fra kvinnens opplysninger vurderer jordmor om kvinnen skal inn til avdelingen eller om hun kan vente hjemme. I noen tilfeller konfereres det med vakthavende lege.
  Dersom det vurderes at det er fare for transportfødsel, kan jordmor fra Ringerike reise ut i møtende ambulanse.
  Transport til sykehuset blir oftest med privatbil eller ambulanse avhengig av hvor langt fødselen er kommet.
  Dersom man ved ankomst avdelingen opplever at kvinnen likevel ikke er i fødsel, dvs. «falsk alarm», gis det tilbud om å være en tid i avdelingen for å se an utviklingen.
 • Ved spørsmål angående graviditeten kontakter de kommunejordmor eller fastlege i kontortid. Utenom deres kontortid kontakter de fødeavdelingen eller legevaktslege.

Jordmor i Nes kommune har permisjon fra sin stilling i 2017. Fra 18.4.2017 vil vikar være på plass på jordmors kontor på Nes.
Inntil 18.4.2017 vil gravide kunne gå til sin fastlege for kontroller. Helsestasjonen vil også være behjelpelig i forhold til råd og veiledning, som vanlig.

Behov for øyeblikkelig hjelp

Din fastlege (ekstern link) eller Legevakten 

Fødeavdelingen på Ringerike sykehus, telefonnummer: 03525 (sentralbord, Vestre Viken) eller 32116104 / 32116106.

Vaktliste for januar og februar 2017 i Nedre Hallingdal.pdf

Timebestilling

Er du gravid bestiller du som en hovedregel den første graviditetskontrollen hos din egen lege. Ellers kan du henvende deg direkte på helsestasjonen eller ved telefon via servicetorget i åpningstida.

Rutiner svangerskapskontroll
Uke  
8-12 Lege
14-16 Jordmor
18 Ultralyd
24 Jordmor
28 Lege
32 Jordmor
36 Jordmor
38 Lege
40 Jordmor
41 Jordmor
42 Overtidsvurdering på fødeavdeling

Dersom det er behov, blir det lagt inn flere kontroller og du tar kontakt med jordmor/lege hvis du føler for det utenom de faste kontroller.

Ta med deg helsekort for gravide og urinprøve til alle kontroller.

Fødselsforberedende kurs

Arrangeres 2-4 ganger pr. år og er et samarbeid mellom jordmødrene i Nes og Gol og familievernkontoret i Hallingdal. Spør jordmor eller helsesøster på helsstasjonen når neste kurs arrangeres.

Brosjyrer og informasjon

Lenker
Brosjyrer
Fremmedspråklige brosjyrer

Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i Norge

 • Uur miyaad leedahay? Miyaad filaysaa in aad cunug dhashid? Somali

 • هل أنتِ حامل؟ هل تنتظرين قدوم مولود؟ Arabisk

Jordmortjenesten

Besøksadresse:

Jordeslykkja 6
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Anne Kari Kristiansen (permisjon), vikar på plass fra 18.4.17

Tittel: Jordmor

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Astrid B. Garthus

Tittel: Ledende helsesøster

Telefon: 32 06 83 00