Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Friskliv

Friskliv Nes gir tilbud til personer med behov for hjelp til å endre livsstil, og skal bidra til mestring og fremming av fysisk og psykisk helse.

Sykdomsgruppene kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer og kroniske luftveissykdommer er til sammen årsak til langt over halvparten av for tidlige dødsfall (dødsfall før 75 års alder) i Norge (64 prosent blant menn og 70 prosent blant kvinner i 2009) (26).

Andelen forventes å øke med 15 prosent på verdensbasis innen 2025.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har påpekt at de fire viktigste underliggende risikofaktorene er usunt kosthold, fysisk inaktivitet, tobakk og alkohol.

Personer som er fysisk aktive lever i gjennomsnitt lengre enn personer som er fysisk inaktive.

Det finnes god vitenskapelig dokumentasjon på at jevnlig fysisk aktivitet gir en rekke helseeffekter.

Det kan blant annet forebygge hjerte og karsykdommer, høyt blodtrykk, diabetes type 2, overvekt/fedme, tykktarmskreft, brystkreft, muskel og skjelettlidelser.

Fysisk aktivitet kan også ha positiv helseeffekt hos personer som allerede har en eller flere av disse sykdommene.

Hva kan Friskliv Nes tilby?

  • Helsesamtale og oppfølgingssamtaler
  • Treningsgrupper
  • Fallforebygging
  • Individuelle treningsprogram
  • Kostholdsveiledning
  • Røykeslutt

Treningstider

Mandag 14:30 - 15:30

Torsdag

09:00 - 10:00 (bassengtrening)
14:30 - 15:30

Hvordan ta kontakt?

Dersom du ønsker hjelp til å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet – snakk med fastlegen din, annet helsepersonell eller NAV om frisklivsresept.

De sender en henvisning til Friskliv Nes, som så tar kontakt med deg for oppstart. Vi starter med en helsesamtale der vi utarbeider mål og plan for reseptperioden som varer i ca 3 måneder.

Etter reseptperioden er over tar vi en ny helsesamtale og legger en plan for veien videre.

Friskliv Nes på facebook: 

http://www.facebook.com/frisklivnes

Kontaktinformasjon:

E-post: friskliv@nes-bu.kommune.no

Fysioterapi og ergoterapi

Besøksadresse:

Jordeslykkja 6
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Oda Handeland

Tittel: Kommunefysioterapeut

Telefon: 409 09 254