Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vestre Viken sier opp jordmoravtalen

Nes kommune vil fra 1.3.2017 være ute av avtalen med Vestre Viken som omfatter vakt/beredskap og følgetjeneste fra jordmor.

Vestre Viken har sagt opp avtalen fordi de, etter Sokna/Ørgenvika-tunellen, definerer at kommunen ligger for «nære» sykehuset.
Det betyr at fødende i Nes kommune må forholde seg til jordmor på Ringerike sykehus etter denne datoen. Det understrekes at dette gjelder jordmor på vakt, og ikke oppfølging og kontroller på avtalt kontortid.

  • Fra 1.3.2017 må derfor gravide, med behov for jordmor utenfor kontortid, kontakte Fødeavdelingen på Ringerike sykehus, telefonnummer: 03525 (sentralbord, Vestre Viken) eller 32116104 / 32116106.
  • Kvinnene kontakter fødeavdelingen ved fødselsstart/spørsmål om fødselsstart/sykdom/lite følt liv. Ut fra kvinnens opplysninger vurderer jordmor om kvinnen skal inn til avdelingen eller om hun kan vente hjemme.  I noen tilfeller konfereres det med vakthavende lege.
    Dersom det vurderes at det er fare for transportfødsel, kan jordmor fra Ringerike reise ut i møtende ambulanse.
    Transport til sykehuset blir oftest med privatbil eller ambulanse avhengig av hvor langt fødselen er kommet.
    Dersom man ved ankomst avdelingen opplever at kvinnen likevel ikke er i fødsel, dvs. «falsk alarm», gis det tilbud om å være en tid i avdelingen for å se an utviklingen.
  • Ved spørsmål angående graviditeten kontakter de kommunejordmor eller fastlege i kontortid. Utenom deres kontortid kontakter de fødeavdelingen eller legevaktslege.

Jordmor i Nes kommune har permisjon fra sin stilling i 2017. Fra 1.4.2017 vil vikar være på plass på jordmors kontor på Nes.
Inntil 1.4.2017 vil gravide kunne gå til sin fastlege for kontroller. Helsestasjonen vil også være behjelpelig i forhold til råd og veiledning, som vanlig.