Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Bruksklasse vinter

Fra og med lørdag 12. november innføres bruksklasse vinter etter Statens vegvesen sin vegliste.

 

STATENS VEGVESEN
VEGLISTE,  BRUKSKLASSE - TILLATE LAST OG VOGNTOGLENGDE

Buskerud, Nes kommune
Sekundære- og andre fylkesveger 

"Tømmer"   verdier gjelder kun for 7-aksla spesialvogntog for transport av tømmer

Veg

Vegstrekning

Veglengde

Bruksklasse   Sommer  Vinter

Veggruppe

Tillatt  vogntoglengde Generelt                      Tømmer

Maks totalvekt   Generelt Tømmer

FV

211

Pletan x Fv287 - Bromma x   Rv7

10,078

Bk10

B

19.50               24

50

60

FV

212

Beia x Rv7 - Liodden bru   Øst - Klokkarhaugen

2,749

Bk10

A

19.50               24

50

60

FV

213

x Rv7 Svenkerud - x fv213   Nesbyen stasjon

7,495

Bk10

A

19.50               24

50

60

FV

213

x fv214 Nesbyen - Nesbyen   stasjon avl rampe - Blingsmoen

5,042

Bk10

A

19.50               24

50

60

FV

214

x rv7 Nesbyen - x fv120   Tunhovd

22,778

Bk10

A

19.50               24

50

60

 

Buskerud, Nes kommune
Kommunale veier
 

"Tømmer"   verdier gjelder kun for 7-aksla spesialvogntog for transport av tømmer

Veg

Vegstrekning

Veglengde

Bruksklasse   Sommer  Vinter

Veggruppe

Tillatt   vogntoglengde Generelt                      Tømmer

Maks totalvekt   Generelt Tømmer

KV

1037

Alfarvegen

7,663

BkT8

Bk10

 

19.50

50

KV

1063

Vassfarveien

5,163

BkT8

Bk10

 

19.50               22

50

KV

1066

Espesetvegen

3,082

BkT8

Bk10

B

19.50               22

50

KV

1066

Espesetvegen

0,479

BkT8

Bk10

B

19.50               24

50

KV

1079

Ålton - Rustand

1,508

BkT8

Bk10

B

19.50               22

50

KV

1079

Ålton - Rustand

0,259

BkT8

Bk10

B

19.50               24

50

KV

1082

Garnåsveien

0,903

Bk10

 

B

19.50               24

50

KV

1082

Garnåsveien

3,588

Bk10

 

B

19.50               22

50

KV

1085

Paddedokk - Thoen

3,432

BkT8

 

 

19.50               24

40

KV

1087

Lie - Storeli

2,157

BkT8

Bk10

 

19.50               24

50

KV

 

Andre   veier

24,781

Bk8

 

 

19.50

32