Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Undersøker radon i nye boliger

Statens strålevern sender i disse dager tilbud i posten om gratis radonmåling til utvalgte boliger i Norge, også flere boliger i Hallingdal.

Hensikten med undersøkelsen er å finne ut om kravene om radonreduserende tiltak i nye hus har hatt effekt. Kravene ble innført i det nye bygningsregelverket (TEK 10) i 2010. Det er både enklere og rimeligere å gjøre forebyggende radontiltak i selve byggeprosessen enn å skulle redusere radonnivået når boligen står ferdig.

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig i bakken. Den kan komme inn i huset via sprekker og utettheter i boligen. Når vi puster, avgir radon stråling til lungene, noe som over tid kan føre til lungekreft. Etter røyking er radon den viktigste årsaken til at folk får lungekreft.

Les mer på Miljøretta Helsevern Hallingdal sine nettsider