Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tiltak mot spredning av CWD hos hjortevilt

Landbruks og matdepartementet har fastsatt ny forskrift for å begrense Chronic Wasting Disease hos hjortevilt. Den nye forskriften trådde i kraft 11. juli 2016.

Kortfattet er det de mest aktuelle reglene:

  • Det er nå ulovlig å bruke, importere, selge og kjøpe luktestoff fra hjortedyr som kommer fra land med CWD.
  • I Buskerud er det ikke tillatt til å legge ut fôr eller slikkesteiner til hjortedyr som ikke er inngjerdet.
  • I tillegg er det nye krav til eiere av hjortedyr, blant annet forbud mot utføring av levende hjortedyr fra landet.

Forbudet mot slikkesteiner gjelder saltsteiner som legges ut etter at forskriften har trådd i kraft.

Forskriften gjelder frem til 1. januar 2017.

For mer informasjon:

mattilsynet.no 

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease

regjeringen.no

Veterinærinstituttets nettsider

Miljødirektoratets nettsider