Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tildeling- utdanningsstipend fra Per Børtnes’ fond

Er du nesning og under høyere utdanning, kan du søke om stipend på kr 25 000,-. Søknadsfristen er fredag 03. november 2017

Kommunen mottok i 2002 en større arv etter den utflyttede nesningen Per Børtnes, bosatt i Trondheim. Fondet var ved utgangen av 2014 på ca. 2,6 mill. kroner, og en del av rentemidlene kan hver år deles ut. I styret for fondet skal ifølge vedtektene de to sist avgåtte ordførerne i Nes kommune sitte.

Hvor mange stipend som skal deles ut hvert år avgjøres av styret, det vil for 2017 bli utdelt inntil 2 stipend à kr 25 000,-

Stipendet kan søkes av nesninger under utdanning ut over videregående skole. Søknaden må inneholde en beskrivelse av bakgrunn og tidligere utdanning, av studiet man er i gang med, planer for evt. videre utdanning, samt kostnader forbundet med utdanningen. Søkere må også vedlegge kopi av siste ligningsattest (2016). Man kan bare tildeles stipend en gang.

På grunn av stor søkermasse de siste årene, er det bestemt at søkere med oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende, og som studerer videre mot mastergrad eller tilsvarende, vil bli prioritert. Dette vil altså si at man bør ha gjort unna tre års utdanning før man kommer i betraktning, siden det er såpass få stipend til utdeling.

Etter kontakt med Skattemyndighetene er det antatt at et slikt stipend ikke vil være skattepliktig inntekt, men man må likevel være klar over Lånekassens regler til enhver tid.

Søknad om stipend stiles til: Per Børtnes’ fond for Utdanning, v/Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen, og må være kommunen i hende senest 03. november 2017

Styret vil ha sitt tildelingsmøte kort tid etter fristen, og alle søkere blir da tilskrevet om resultatet. Lykke til!