Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Spillemidler 2018 - idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

Anleggsprosjekter som skal delfinansieres av spillemidler i 2018 må skriftlig meldes til: Nes kommune v/kulturenheten, 3540 Nesbyen, senest 11. oktober 2017.

Melding om anleggsprosjekter må inneholde følgende opplysninger: Type anlegg, tidspkt. for byggestart/ferdigstillelse, lokalisering (anlegget må være inntegnet på kart), arealbehov, total kostnad, finansiering (privat-/egenfinansiering, spillemidler, offentlig finansiering, dugnad).

For å være aktuelle for tildeling av spillemidler, må anleggsprosjekter være med i  ”Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet, prioriterte anlegg». Kommuneplanen blir rullert høsten 2017.

Selve spillemiddelsøknaden med godkjente vedlegg må være kulturenheten i hende senest 10. desember 2017. Spillemiddelsøknader skal leveres elektronisk – se www.idrettsanlegg.no, under søknads- og regnskapsskjema.

Nærmere opplysninger ved kulturleder, tlf. 32068440.

E-post: tor.lysfjord@nes-bu.kommune.no

Kulturenheten