Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skolestart og gravearbeider i Beiavegen

Gravearbeidene i Beiavegen har pågått i hele sommer, og nå er vegen klar fram til og med inngangen til skoleplassen. Gående og syklende som kommer fra sentrum kan altså gå/sykle inn Beiavegen til skolen slik som før.

Esso-plassen blir fortsatt benyttet til riggplass. Det gjør at det er liten plass igjen her til av-/påslipp. Vi oppfordrer foresatte til å la elevene gå/sykle til skolen i stedet for at de kjøres. Dersom noen elever likevel må kjøres, så vil kommunen åpne opp for kjøring inn til idrettshallen for av-/påslipp. Kjør helt inn på parkeringsplassen og ikke stopp ved rundkjøringen eller der bussene skal levere skolebarna.

Når Esso-plassen er ryddet, så vil det ikke lenger være mulig å kjøre inn til idrettshallen ved skolestart/skoleslutt. Vi antar at dette vil være ca en uke etter skolestart.

Vanlig skoleskyss vil gå som normalt.