Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Pressemelding 20. april 2017

Prosess knyttet til samarbeid mellom politisk- og administrativt nivå i Nes kommune

Kontrollutvalget i Nes har tatt initiativ til å samle de politiske partiene og administrasjonen til felles dialog for å forsøke å løse opp i samarbeidsproblemene mellom politisk- og administrativt nivå i kommunen.  

I møte 19. og 20. april ble det tverrpolitisk enighet om å be kontrollutvalget å ivareta den videre prosess.

Partene har kommet fram til et grunnlag å bygge videre på for å skape et bedre samarbeidsklima.  Kontrollutvalget og partene er opptatt av å skape ro rundt den videre prosess, og at det skapes gode arbeidsforhold for ansatte og politikere. 


Tore Haraldset                     
Ordfører

Bård Heio
Leder kontrollutvalget

Torbjørn Hansen
Rådmann