Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn for kommuneplanens arealdel

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 legges kommuneplanens arealdel ut til 2.gangs offentlig ettersyn og høring etter behandling i kommuneplanutvalgets møter 03.01.18 og 08.01.18 sak 1/18 og 2/18.

Planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser, konsekvensutredninger og andre sentrale dokumenter er også tilgjengelig på kommunens servicetorg.

Det er kun endringer i plan etter 1. gangs behandlingen som er gjenstand for denne høringen.

Eventuelle skriftlige merknader til planforslaget sendes innen 20.03.18 til Nes kommune per epost til postmottak@nes-bu.kommune.no eller per post til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen.

For spørsmål til planarbeidet kan samfunnsutviklingsavdelingen kontaktes på tlf. 32 06 83 00.

Saksfremstilling politisk 2.gangsbehandling.pdf

Vedtak sak 1_18.pdf

Vedtak sak 2_18.pdf

Vedtak sak 9_18.pdf

Planbeskrivelse 2.gangs offentlig ettersyn.pdf

Planbestemmelser 2.gangs offentlig ettersyn.pdf

Reguleringsbestemmelser vedlegg 1.pdf

Reguleringsbestemmelser vedlegg 2.pdf

Reguleringsbestemmelser vedlegg 3.pdf

Konsekvensutredning del 1.pdf

Konsekvensutredning del 2.pdf

Konsekvensutredning del 3.pdf

Konsekvensutredning del 4.pdf

Arealplankart 2.gangs offentlig ettersyn _ A0 format.pdf