Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Lokal godkjenning opphører

Lokal godkjenning opphører 1. januar 2016. For å kompensere for at kommunene ikke lenger skal forhåndsgodkjenne kompetansen til foretakene, styrkes den sentrale godkjenningsordningen.

Fra nyttår skal foretakene sende en erklæring til kommunen om at de påtar seg ansvar i byggesaker med ansvarsrett.

En søknadspliktig byggesak kan gi mulighet for tiltakshaver selv til å stå ansvarlig eller den krever søknadsplikt med ansvarsrett. Se Plan- og bygningsloven kapittel 4.

Lokal godkjenning for ansvarsrett opphører 1. januar 2016. Fra nyttår skal foretakene i stedet sende en erklæring til kommunen om at de påtar seg ansvar i byggesaken. Samtidig skal den sentrale godkjenningsordningen styrkes.

Endringen betyr at kommunene ikke lenger skal saksbehandle søknader om ansvarsrett i byggesaker. Erklæringene fra foretakene skal heretter bare arkiveres hos kommunen. Kommunene blir oppfordret til å føre tilsyn med at kvalifikasjonskravene for ansvarsrett er oppfylt.

Det er et skjema for erklæring om ansvarsrett som er under utarbeidelse, dette blir publisert så snart det er klart. Byggsøk vil også oppdateres med nytt regelverk.

Les hele artikkelen hos Direktoratet for byggkvalitet Dibk.