Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

La oss utvikle Nesbyen sammen!

Hva skal til for at du som hytteeier, næringsdrivende og innbygger skal oppfatte Nesbyen som attraktiv?


Nesfjellene til sentrum - Vi trenger dine innspill og ideer nå i januar.

Eksempel:

Som hytteeier ønsker jeg meg:

 • Flere spesialbutikker
 • Et bakeri
 • Et godt spisested for lunsj og middag
 • Et sted for kulturtilbud/opplevelser/arrangement
 • Lett å parkere og lett å finne frem til ulike tilbud

Som innbygger ønsker jeg meg:

 • Attraktive leiligheter
 • Flere spesialbutikker
 • En park å slappe av i, og en sentral møteplass og arena for kultur og aktivitet

Som næringsdrivende ønsker jeg meg:

 • En plan på det nye sentrum, hvor det kan gjøres lønnsomme investeringer

Vennligst hjelp oss med å gi dine innspill nå i løpet av januar, til leder i ditt hyttevel, til NTN (info@nesbyen.no), og gjennom en epost til postmottak@nes-bu.kommune.no. Hovedtrekkene i tilbakemeldingen vil bli tatt inn i det videre arbeid i prosjektet, og kommunisert ut til alle.

I beskrivelsen av prosjektet ”Nes fjellene til sentrum”, som Kommunestyret nå har godkjent, står følgende :

”Den positive utviklingen som nå skjer i Nesfjellet finner en også, men i naturlig mindre grad, i de øvrige deler av Nesfjellene, og på begge sider av dalen. Hytteeiernes interesser i sentrum, vil i hovedsak være sammenfallende, uavhengig av hvilke deler av Nesfjellene man kommer fra.

Sentrumsområdene i Nes  har ikke hatt samme utvikling som fjellområdene, og lite fornyelse har skjedd i sentrum de siste 20 år.

Det finnes et betydelig potensiale for å utvikle sentrum slik at hytteeiere bruker mer tid i sentrum, handler mer og bruker attraktive servicetilbud. Derfor er det nå, på initiativ fra Osmund Ueland og næringslivet i Nesfjellet, etablert et aktivt samarbeid mellom Nesfjellet, Handelsstanden og Nes kommune, med sikte på utvikling av sentrum i Nes. Viktig for initiativtakerne har vært å få til en bred forankring i arbeidet med å videreutvikle sentrum.

I prosjektbeskrivelsen står videre:

 • Det er ønskelig med et sentrum som gir Nes høy attraksjonskraft, hvor hyttefolkene vil bruke tid i og handle i. Det er ønskelig å etablere en sentral møteplass og arena for kultur og aktivitet. Plassen må være synlig og ligge slik til at et «bakeri/ en samlingsplass», serveringsteder og spesialbutikker forsterker hverandre.
 • Synlig kontakt mot elven med mulig “gågate”.

En bredt sammensatt gruppe på 11 personer, skal være med å vurdere forslag til sentrumsutforming, og gi råd til kommunen på løsning.

Leder av Bøgaset grendelag Johan Baklund, representerer hytteeierne i denne gruppen. Det er stor interesse for å være med i arbeidet, og representantene er svært positive til det arbeidet Nes kommune nå har igangsatt gjennom prosjektet ”Nesfjellene til sentrum”.

Følgende er med i vurderingsgruppen:

 1. Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) v/ Øystein Bull-Hansen, leder
 2. Buskerud fylkeskommune v/ Kristian Thowsen
 3. En vesentlig sentrumseier v/ Odd Arild Juven
 4. Kulturlivet i Nes v/Eli Jorde Tilghman
 5. Ungdommens kommunestyre v/ Sjur Sagabråten
 6. Kommunens planlegger  v/ Torunn Bekkeseth  
 7. Representant for hyttefolket  - Bøgaset grendelag vel v/Johan Bakland
 8. Primærnæringen i kommunen, Rå Smak v/ Else Horge Asplin
 9. Nesbyen Turist og Næringsservice (NTN)  v/ Solveig Hjallen
 10. En landskapsarkitekt fra NLA  (oppnevnes senere)
 11. Prosjektleder Osmund Ueland

Gruppen kommer til å møtes første gang i begynnelsen av februar, for å gi sine synspunkter til konkurransegrunnlaget som er under utarbeiding.

Etter åpen konkurranse, som starter i midten av februar, skal det i slutten av mars, plukkes ut to arkitektmiljøer som skal arbeide parallelt med forslag til endret sentrum.

Gjennom to åpne møter mens arkitektene arbeider, vil de vise frem sine løsningsforslag. Da får vi alle anledning til å komme med kommentarer for å påvirke det videre arbeid.

For nærmere informasjon, kontakt prosjektleder Osmund Ueland, mobil 41 65 60 01 (osmund.ueland@lederfokus.no)

Interesserte oppfordres til å komme med innspill på hva de ønsker seg i et attraktivt sentrum på epost til postmottak@nes-bu.kommune.no . Følg også utviklingen i prosjektet på kommunens hjemmeside www.nes-bu.kommune.no,  og bruk gjerne også kommunens Facebook side www.facebook.com/nesbuskerud.no,