Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturmidler 2017

Lag/foreninger og andre som arbeider med formål av kulturell karakter, kan søke om kulturmidler for 2017.

Skjemaer/retningslinjer for tildeling av kulturmidler 

Skjemaer/retningslinjer sendes også via posten til lag/foreninger.

Tilskuddsformer er: Driftstilskudd, tilskudd nyanskaffelser/investeringer, prosjekt, andre formål (søknad om kommunal delfinansiering for å utløse tilskudd fra statlig o.a. tilskuddsordninger).

Merk! I 2017 gis det ikke driftstilskudd til grendehus.

Driftstilskudd gis kun til lag/foreninger o.a. hvor flertallet av medlemmene er barn/unge under 19 år (18 år og yngre).

Søknadsfrist: Søknad må være kulturenheten i hende senest 14. mai.

For mer info. – henvendelse til: tor.lysfjord@nes-bu.kommune.no eller tlf. 32 06 84 40/920 35 358.

KULTURENHETEN