Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommuneplanens samfunnsdel – ny visjon for kommunen?

Som en del av arbeidet med ny samfunnsdel, ønsker styringsgruppa å invitere befolkningen til å komme med gode forslag til en visjon for kommunen.

Vi ønsker en visjon som både sier noe om hvor Nes skal være fram mot 2030 og hvilke verdier som skal ligge til grunn for utviklingen.

Innspill kan leveres skriftlig til servicetorget på kommunehuset, sendes som brev til Nes kommune, 3540 Nesbyen eller som e-post til postmottak@nes-bu.kommune.no.  

Bruk gjerne kommunens facebookside. Frist: 3. april 2017.