Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kloring av drikkevann

Kommunen har vasket høydebassenget i Østenforskogen innvendig iht internkontroll for Nesbyen Vannverk. I den forbindelse så er drikkevannet tilsatt klor ved oppfylling for å sikre at det er hygienisk betryggende.

Abonnenter til Nesbyen Vannverk vil derfor kunne merke lukt og smak av klor av drikkevannet en periode i slutten av uke 49 og begynnelsen av uke 50.

Vannet kan benyttes som normalt i perioden.

Lavere pH-verdi enn normalt på drikkevannet

I forbindelse med bygningsmessig vedlikehold i vannverket, så vil doseringen av lut til drikkevannet opphøre mens arbeidene pågår. Hensikten med å tilsette lut er å øke pH-verdien til drikkevannet. Nesbyen Vannverk har vanligvis en pH-verdi på 7,3-7,8 ut til forbruker. Råvannet (dvs før behandling) har vanligvis en pH-verdi på 6,5-7,2. Drikkevannsforskriften sier at vann til forbruker skal ha en pH-verdi på mellom 6,5 og 9,5. Det vil si at råvannet til Nesbyen Vannverk ligger innenfor tiltaksgrensen for pH i Drikkevannsforskriften. Ved at lutdoseringen opphører i en kortere periode, så vil drikkevannet til abonnentene ha en lavere pH enn normalt, men likevel ligge innenfor tiltaksgrensen.

Dette gjelder fra uke 50 og inntil vedlikeholdsarbeidene er ferdig utført.

Vannet kan benyttes som normalt i perioden.