Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Invitasjon - satsing på innlandsfiske

Fisketurismens potensial for verdiskaping, 2016 – 2018.

Reiselivet er en viktig næring i innlandet, men potensialet innen naturbaserte opplevelser er mye større enn dagens nivå. Gjennom forskning, kompetanseoverføring, nettverk og produktutvikling, er det mulig å gjøre innlandet nasjonalt ledende innen fisketurisme, med økt lokal verdiskaping som målsetting.

Det er startet et treårig prosjekt der fire fylker deltar: Hedmark, Buskerud, Oppland og Sør-Trøndelag. Prosjektet er innvilget støtte frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Gudmund Nygaard, mobiltelefon 93 86 67 17, e-post; post@fishspot.no

Info_invitasjon_til tidenes satsing på innlandsfiske.pdf