Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Alle foresatte som har barn som skal begynne ved Nes barneskole august 2018, skal ha mottatt vedtak om innskriving innen 10. desember. Dette gjelder barn født 2012 og eventuelle barn med vedtak om utsatt skolestart.

I dette vedtaket vil det blant annet bli gitt melding om at barnet er skrevet inn ved Nes barneskole.  At vedtaket sendes ut uten forutgående søknad, er en endret rutine som gjelder fra skoleåret 2018/2019.

Foresatte som ikke har mottatt brev med vedtak fra skolen og elever som flytter til kommunen i tida fram mot skolestart, må bruke elektronisk skjema her på hjemmesiden til kommunen. Dette for at alle elever som skal begynne i 1. klasse ved Nes barneskole skal få vedtak om innskriving. Eventuelle spørsmål kan rettes til servicetorget i kommunen.
Hjemmene vil få tilsendt informasjon om besøk på skolen for barna og om foreldremøte i løpet av vårhalvåret.

Vi ønsker nye elever hjertelig velkommen!

 

Tilflytting av elever i 2. – 10. klasse

Så snart dere har bestemt dere for å flytte til Nes, så er det fint om foresatte tar kontakt med skolen. Sørg for at skolen dere flytter fra, sender flyttemelding til skolen på Nes. Vi minner også om at flytting skal meldes til Folkeregisteret senest 8 dager etter flytting.

Vi ønsker nye elever hjertelig velkommen!