Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hvilke rettigheter har du som pasient og pårørende?

Pasient- og brukerombudet kommer til Nes kommune tirsdag 21.03 17.

Pasienter, brukere, pårørende og andre interesserte inviteres til informasjonsmøte hvor vi vil informere litt om rettigheter og hva ombudet kan bistå med.

Vi kommer alle i kontakt med helse- og omsorgstjenester i løpet av livet, enten som pasient, bruker, pårørende, nabo eller den som yter tjenesten. Det kan være krevende å få oversikt over rettigheter, og dessverre går ikke alltid møtet mellom pasient og helsevesen som det skal og bør.

Våre medarbeidere gir råd, veiledning og informasjon om rettigheter, bidrar til dialog og yter bistand i forbindelse med klagesaker.

Pasient- og brukerombudet er uavhengig og gir gratis bistand.

Tirsdag 21.03 17. kl 17.30
Sted: Nes møterom Elverhøy

 

www.pasientogbrukerombudet.no