Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Graving på skolevei

Fra mandag 8.mai blir det graving på begge gangveiene langs Rukkedalsveien fra kommunehuset/Esso-plassen og opp til skolen.

Det er kommunens gamle vann- og kloakkledning som skal byttes ut.

Gangveien opp fra Esso-plassen blir stengt, mens den på andre siden kan brukes ved at elevene blir ledet rundt. Det blir godt merket og avstengt. De som jobber der vet når skolen starter og slutter.

En del av Esso-plassen blir også avsperret.

Vi oppfordrer foresatte til å la elevene gå/sykle til skolen i stedet for at de kjøres. Dersom noen elever likevel må kjøres, så vil kommunen fra 8. mai og ut skoleåret åpne opp for kjøring inn til idrettshallen for av-/påslipp. Kjør helt inn på parkeringsplassen og ikke stopp ved rundkjøringen eller der bussene skal levere skolebarna.

Det vil være trafikkvakter som ser etter at dette blir så trygt som mulig ved skolestart og skoleslutt.

Unngå elevkjøring med av-/påslipp på Esso-plassen, i Kirkevegen og Beiavegen, det er kun innkjøringen til idrettshallen fra Rukkedalsveien som skal benyttes.

I skoleferien blir Kirkevegen og Beiavegen også berørt av graving.

Vi er lovet at begge veier skal være asfaltert før skolen starter igjen til høsten.

Vanlig skoleskyss vil gå som normalt.