Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder

Viltforvaltningen i kommunene i Hallingdal er enige om å fastsette lokale forskrifter om ekstraordinær båndtvang denne vinteren, med umiddelbar virkning etter kunngjøring.

I Nes som i resten av Hallingdal er det mye løssnø denne vinteren. Dette gjør det krevende for viltet, spesielt hjorteviltet, både i forhold til fôrsituasjonen, men også i forhold til løshunder.

Forskriften er gjeldende for hele kommunen. Forskriften er i utgangspunktet gjeldende frem til ordinær båndtvang trer i kraft 1. april, men kommunen kan oppheve forskriften med umiddelbar virkning dersom forholdene tilsier det. Det er visse unntaksbestemmelser i forskriften vedrørende hunder som utfører visse typer arbeid. Det er også mulighet for å søke dispensasjon.

Med hjemmel i lov om hundehold av 4. juli 2003 § 6 andre ledd, bokstav f, fastsetter Nes kommune lokal forskrift om ekstraordinær båndtvang slik den foreligger.

Forskriften er hjemlet i lov om hundehold (hundeloven) § 6 andre ledd, bokstav f. Det må være ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet, slik som situasjoner med mye løssnø. Kommunens vedtak etter § 6 annet ledd, bokstav f, kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud.

Forskrifter om ekstraordinær båndtvang må kunngjøres i Norsk Lovtidend, i tillegg til lokal kunngjøring i lokalavis og på kommunens hjemmeside.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker til Nes kommune.