Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Forplikter samarbeidet om beredskap

Nes kommune og Nesbyen Sanitetsforening signerte 2. november en beredskapsavtale, som slår fast at kommunen og organisasjonen skal fortsette sitt samarbeid om beredskap.

Nes kommune og Nesbyen Sanitetsforening formaliserte dermed et allerede mangeårig samarbeidsforhold om beredskapen i kommunen gjennom en avtale.

Formålet med avtalen er å bidra til at Sanitetsforeningens lokale bidrag i tilknytning til beredskapsarbeid blir så god og effektiv som mulige, og bidra til at kommunens evne til å håndtere beredskapssituasjoner blir styrket. Avtalen gjelder i første omgang de kommende fire år.

– Dette betyr at kommunen og Sanitetsforeningen vil jobbe tett sammen. Det er bl.a ambisjoner om å inkludere foreningen i øvelser som går på kriseledelse og krisehåndtering.

Beredskapsavtalen innebærer at Nesbyen Sanitetsforening tilbyr og forplikter seg til å bidra med sine personellressurser om kriser eller andre hendelser oppstår.