Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Endringer i gebyr og rutiner for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Nå skal alle boliger, fritidsboliger og andre bygg som har fyringsanlegg ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget.

Med uttrykket «fyringsanlegg» menes ovn, peis, fyrkjele, røykrør og skorstein. For øvrig er det ikke lenger mulighet for å unnta fritidsboliger. Se Forskrift om Brannforebygging § 17.

Når det nå blir ulik frekvens på tilsyn i boliger, så må det fra i år faktureres hele gebyret på en gang, men bare etter at feieren/branninspektøren har vært på besøk for å utføre tilsyn. I overgangen fra gammel til ny ordning så vil det være en del som har betalt de siste årene uten å få tilsyn. De som dette gjelder vil få fratrekk på det nye gebyret ut fra hvor mye det er betalt tidligere, og når det ble utført tilsyn sist gang.

Alle hytteeiere i Nes Kommune vil få/har fått et skriv der de må registrere ulike opplysninger om fyringsanlegget og bruken av dette, og om en i hele tatt har et fyringsanlegg i fritidsboligen. På bakgrunn av denne kartleggingen vil vi organisere feie- og tilsynstjenesten i fritidsboliger fremover.