Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Endring i renovasjonsgebyret for hytteeiere

Kommunen har nylig sendt ut faktura for hytterenovasjon. Vi får en del henvendelser fra hytteeiere som ber om forklaring på økningen i gebyret.

Økningen skyldes manglende justering for økte avfallsmengder de siste årene. Det betyr at vi har måttet øke gebyrsatsene for de med lavest gebyr betydelig.

Hovedårsaken til gebyrøkingen ligger i at gebyrene for hytterenovasjon ikke har blitt justert for den økte bruken av fritidsboliger som vi har hatt de siste år. Økt bruk har naturlig nok også ført til en betydelig større mengde avfall.

Her må bemerkes at renovasjon er bygget på selvkostprinsippet, hvilket betyr at gebyrene fra abonnentene i sum ikke kan overstige hva det koster å levere tjenesten.
Fremover betaler altså alle hytteeiere likt gebyr, uansett om de eier en liten hytte med lav standard eller en stor hytte med høy standard.

Hytterenovasjon faktureres en gang årlig i første termin.

Gebyrendringen ble vedtatt i Kommunestyret den 14.12.2017 sak 76/17.