Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eiendomsskatt 2018

Liste over eiendomsskatt er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget i Nes kommune i 6 uker fra og med 28. februar.

Det vises til kommunestyrets vedtak (KS-sak 80/13) der det er vedtatt ny alminnelig taksering med justerte grenser for eiendomsskatt i Nes kommune. Det vises også til kommunestyrets vedtak i sak 76/17 om utligning av eiendomsskatt.

Takseringsprinsipp rammer og retningslinjer for eiendomsskatt Nes.pdf

Det sendes ut egne skattesedler til alle skatteytere hvor det er registrert endringer, der ny takst og skatt fremkommer.

Liste over eiendomsskatt er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget i Nes kommune i 6 uker fra og med 28. februar.

Eventuell klage på utskrevet skatt må sendes skriftlig til Nes kommune, Eiendomsskattekontoret, 3540 Nesbyen innen 6 uker (senest 11.04.2015).

Eiendomsskattekontoret