Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aksellastrestriksjoner våren 2018

Med hjemmel i vegtrafikklovens §7, blir det fra mandag 9. april kl. 08.00 innført aksellastrestriksjoner på følgende kommunale veger i Nes:

  • Mykingvegen – 6 tonn
  • Bergheim bru – Geitsund og Bergheim bru – Berg – 6 tonn
  • Thoenvegen og Vassfarvegen fra Blingsmovegen til Søbekkseter – 6 tonn
  • Garnåsvegen fra avkjøring til Garnåstippen – 8 tonn
  • Alfarvegen fra Nesmoen til Smedsgården – 8 tonn
  • Espesetvegen og Klypevegen – 8 tonn
  • Liamarkvegen – 8 tonn
  • Børdalsvegen – 8 tonn

Disse vegene blir skiltet.

Andre kommunale veger med tilknytning til riks- og fylkesveger vil ha samme aksellast som disse.

Dispensasjoner

Fritatt for restriksjoner er følgende transporter: Rutegående persontransport, mjølketransport, utrykningskjøretøy, bergingsbil og renovasjonsbil.

Dispensasjoner ut over de transporter som er nevnt vil normalt ikke bli gitt, men det kan i enkelte tilfeller bli gitt dispensasjon for udelbar last. 

Dispensasjonssøknader behandles av Statens Vegvesen.  Søknader sendes via Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller postmottak@nes-bu.kommune.no