Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Prosjektstilling risikoutsatte barn og unge i Hallingdal

Hallingdal har fått tilskudd fra Barne-, ungdoms og familiedepartementet for å utarbeide en helhetlig modell for samhandling og tidlig identifikasjon rundt risikoutsatte barn og unge i Hallingdal. Videre skal denne modellen implementeres i kommunene.

 

Det lyses ut inntil 2 deltidsstillinger på tilsammen 120 %, med en varighet på 1 - 2 år. Det vil bli tatt stilling til administrativ tilknytning og arbeidssted i ansettelsesprosessen ut fra søkers ønske. Stillingen er tilknyttet Hallinghelse, som er en interkommunal organisering av samhandlingstiltak i Hallingdal. Det vil blir opprettet en interkommunal tverrfaglig prosjektgruppe på tvers av kommunene.

Arbeidsoppgaver

 • utvikle en kommunal modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke og / eller barn av foreldre som misbruker rusmidler
 • implementere og lære opp ansatte i kommunene til å bruke modellen
 • delta på veiledning og samlinger i regi av Barne-, ungdoms og familiedepartementet
 • rapportering

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på høyskolenivå og erfaring fra kommunalt arbeid med familier, barn og unge
 • gode dataferdigheter

Personlig egenskaper

 • er strukturert og har god gjennomføringsevne
 • ha gode kommunikasjons- og formidlingsevner både muntlig og skriftlig
 • har evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • ha god samhandlingskompetanse

Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper

Vi tilbyr

 • gode muligheter for interkommunalt samarbeid og faglig utvikling
 • tverrfaglig arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale
 • fleksibel arbeidstid

Søker må ha førerkort kl.B og disponere egen bil.

Send søknad Spørsmål om stillingen kan rettes til Gunhild Hustad tlf:.482 41 147 / e-mail: gunhild.hustad@aal.kommune.no

Tiltredelse snares mulig. Det søkes digitalt gjennom Ål kommunes søknadsportal, www.aal.kommune.no

Søknadsfrist      13.08.2017          Utlyst dato         22.06.2017          Vårref   439

Kontaktperson Gunhild Hustad, koordinator Hallinghelse, mobil: 482 41 147, gunhild.hustad@aal.kommune.no

Karsten Popp Dideriksen, Kommunalsjef Helse- og sosial, mobil: 992 87 899, karsten.dideriksen@aal.kommune.no