Nes kommune

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Anleggsvirksomhet langs Alfarvegen fra rundkjøringen til Stasjonsvegen

Den kommunale vannledningen langs Alfarvegen fra rundkjøringen til Stasjonsvegen skal skiftes ut. Dette skal gjøres med gravefrie metoder.

Det graves enkelte groper fra kommunehuset til jordet ovenfor innkjøringen til Beiavegen. Dette vil begrense framkommeligheten på gang- og sykkelvegen på siden mot kommunehuset, og strekningen videre opp til Beiavegen er stengt.

Det er satt opp en midlertidig fotgjengerovergang der gang- og sykkelvegen er sperret. Innkjøringen til kommunehuset vil bli sperret ved behov. Det er viktig at alle trafikanter tar hensyn til hverandre.

Arbeidet på strekningen vil være ferdig innen uke 24.

Øvrig vil det være noe anleggsvirksomhet på Esso-plassen, der området mot Kirkevegen vil bli benyttet til lagerplass under vann- og avløpsprosjektet i 2018. Vi ber foresatte som kjører barna til/fra skolen ikke benytte parkeringsplassen mellom kommunehuset og tinghuset til på-/avstigningsområde.

Skolebarn/ungdom oppfordres i større grad til å sykle og gå til/fra skolen.

Ta kontakt med kommunen ved spørsmål.

Mvh.
Jon Bolstad
Avd. ing. VA/kommunalteknikk
Nes kommune