Politivedtekter for Nes kommune

Disse inneholder bl.a. regler om alminnelig orden på offentlig sted, båndtvang, regler om tilgrising, arrangementer på offentlig sted m.m.

Politivedtektene i sin helhet kan leses her
Av innholdet refereres kapittel VII - Dyr.

§ 21. Husdyr m.m.
Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn. Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 22. Farlige hunder
Politiet kan bestemme at hund som kan forulempe mennesker eller dyr på offentlig sted, skal holdes i bånd eller være forsynt med munnkurv.

§ 23. Båndtvang m.m.

  • På offentlig sted er det forbudt å la tispe gå løs i løpetiden.
  • Hund skal være utstyrt med halsbånd med navn, adresse og telefonnummer til eieren eller den som har ansvaret for hunden eller være lovlig merket på annen måte.
  • Eier eller den som har ansvar for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunder etterlater seg på offentlig sted.

§ 24. Salg, avliving o.a.
Politiet kan ta i forvaring hund som går løs i strid med bestemmelsene i §§ 22 og 23. Unnlater eier eller besitter av hunden å hente hunden innen en uke etter at han eller hun er varslet personlig eller ved kunngjøring i pressen, kan politiet la hunden selges eller avlives.

Sist publisert
28.01.2013
Publisert av

Kontaktinformasjon

Nes lensmannskontor
Jordeshagen,
3540 NESBYEN
Tlf.: 32 07 26 50
Faks.: 32 07 26 69
Tlf.: 02 800

Åpningstider
Hverdager  09.00 - 14.00

NØDNUMMER: 112

Nyttige lenker

Aktuelle tjenester