Styringsgruppa for gårds- og slektshistorie for perioden 2011-2015

Samarbeidsavtale mellom Nes og Flå.

Styringsgruppa består av 6 personer med 3 fra hver kommune.

Styringsgruppe for Gards- og slektshistorie for Nes og Flå

Ordfører i Nes
Rådmann i Nes
Tor-Even Lysfjord (repr. fra administrasjon, oppnevnt av rådmann)
Ordfører i Flå - leder
Rådmann i Flå
Ola Akervold (repr. fra administrasjon i Flå)

Sist publisert
08.03.2013
Publisert av

Kontaktinformasjon

Nes kommune
Servicetorget
Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen
Tlf: 32 06 83 00

Send e-post til Nes kommune

Nyttige lenker

Aktuelle tjenester