Kommunale avgifter

RENOVASJON

Hytterenovasjon, sats 1 (lav standard)

kr 725,-

Hytterenovasjon, sats 2 (høy standard)

kr 1.125,-

SEPTIKKTØMMING 

Tett tank hytte

0 – 6 m³

kr 2.880,-

Årlig tømming

Tett tank hytte

6 – 10 m³

kr 3.700,-

Årlig tømming

Septikk hytte

0 – 2 m³

kr 440,-

Tømming hvert 4. år

Septikk hytte

2,1 – 4,5 m³

kr 510,-

Tømming hvert 4. år

Septikk hytte

4,5 – 8 m³

kr 715,-

Tømming hvert 4. år

Septikk hytte

>8  m³

kr 965,- + kr.360.- pr. m³ over 8 m³

Tømming hvert 4. år

Gebyr for direkte levering av slam til renseanlegget settes til
kr. 210,- pr. m³. For slam tilsvarende tette tanker settes prisen til kr. 155,- pr. m³.

KLOAKKAVGIFT 

Fastledd: kr. 700,- Variabelt ledd: kr. 21,50 pr. m3.

2015

Vekting fastdel

Vannmåler fritidsboliger

3,0

Kubikk fakturert fra fritidsboliger

3,0

Stipulert forbruk fritidsboliger: 60 m3. 

Nes kommune drifter vann og avløp etter selvkostprinsippet. Dette betyr at Nes kommune hverken skal tape eller tjene på denne virksomheten.

 

Sist publisert
01.04.2015
Publisert av
Harald Holum

Kontaktinformasjon

Servicetorget
3540 Nesbyen
Tlf: 32 06 83 00
Send e-post til Nes kommune 


Nesbyen booking

Nyttige lenker

Aktuelle tjenester