Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Forslag til ny VA-norm

VA-norm for Nes kommune er lagt ut på høring med høringsfrist 19.03.2018

Les mer

Adressering

Trondrudmarka, Natten og Tverrlie - anmodning om forslag til veinavn

Les mer

Kunngjøring om planvedtak

  • Detaljreguleringsplan for Vadbrue masseuttak
  • Detaljreguleringsplan for Vestlie masseuttak

Les mer

Feil i åpningstidene for avfallsmottaket på Nes i RUSKEN for 1. halvår 2018.

Avfallsmottaket skal fortsatt være åpent lørdager kl. 10.00 - 14.00. I vinterhalvåret er det åpent torsdager, ikke tirsdag slik det står i Rusken.

Spørretime i kommunestyremøtene

Etter at møteleder har åpnet møtet og før møtet er lovlig satt, avsettes tid til at publikum kan stille spørsmål til kommunestyret.

Slike spørsmål skal på forhånd være skriftlig overlevert ordfører med minst to dagers frist og godkjennes av denne.

Spørsmålet kan fremmes personlig i kommunestyrets møte eller gjennom ordfører.

 

Skroll videre ned

Aktuelt

Eiendomsskatt 2018

Eiendomsskatt 2018

Liste over eiendomsskatt er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget i Nes kommune i 6 uker fra og med 28. februar.

Les mer

Søknad om barnehageplass fra høsten 2018

Søknad om barnehageplass fra høsten 2018

Søknadsfrist 1. mars for barnehageåret 2018/2019

Les mer

Offentlig ettersyn for kommuneplanens arealdel

Offentlig ettersyn for kommuneplanens arealdel

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 legges kommuneplanens arealdel ut til 2.gangs offentlig ettersyn og høring etter behandling i kommuneplanutvalgets møter 03.01.18 og 08.01.18 sak 1/18 og 2/18.

Les mer

Søknad om SFO-plass

Søknad om SFO-plass

Du kan nå søke SFO-plass for skoleåret 2018 / 2019.

Les mer

Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell 2019 - 2035

Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell 2019 - 2035

Invitasjon til åpent informasjonsmøte i Nes kommune, kommunehuset Nesbyen 5. februar kl. 18.00 – 20.00.

Les mer

Flytting av snø på privat eiendom

Flytting av snø på privat eiendom

Nes kommune har stor forståelse for at det kan oppleves irriterende for en grunneier å få snø brøytet eller frest inn på eiendommen.

Les mer

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder

Viltforvaltningen i kommunene i Hallingdal er enige om å fastsette lokale forskrifter om ekstraordinær båndtvang denne vinteren, med umiddelbar virkning etter kunngjøring.

Les mer

UKM 2018 Nes

UKM 2018 Nes

Lokalmønstringen UKM Nes arrangeres i Kulturhuset Banken lørdag 10. mars kl. 18.00.

Les mer

Nyansatt erfaringskonsulent

Nyansatt erfaringskonsulent

Tore Hunskår skal jobbe 50% i avdeling helse og forebygging.

Les mer

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Stortinget har nylig vedtatt lovendringer i ekteskapsloven. Lovendringene innebærer at borgerlig vigselsmyndighet er overført fra tingrettene til kommunene fra og med 1. januar 2018.

Les mer

Feiing og tilsyn på hytta

Feiing og tilsyn på hytta

I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging, med vesentlige endringer fra den tidligere gjeldende forskrifta. Blant annet skal både fritidsboliger og næringsbygg med fyringsanlegg nå ha feiing og tilsyn

Les mer

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Alle foresatte som har barn som skal begynne ved Nes barneskole august 2018, skal ha mottatt vedtak om innskriving innen 10. desember. Dette gjelder barn født 2012 og eventuelle barn med vedtak om utsatt skolestart.

Les mer

Takk for juletrær!

Takk for juletrær!

Følgende har gitt juletre til Nes kommune: Lars Sjong ved Tinghuset, Lars Merødningen ved Elverhøy og Indre torg, Magne Medgard.

Les mer

Endringer i gebyr og rutiner for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Endringer i gebyr og rutiner for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Nå skal alle boliger, fritidsboliger og andre bygg som har fyringsanlegg ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget.

Les mer

Tid for radonmåling

Tid for radonmåling

Kommunen har blitt oppmerksomme på at ulike aktører kontakter privathusholdninger og tilbyr måling av radon til en svært høy pris. Nes kommune anbefaler å benytte Miljøretta Helsevern Hallingdal til å bestille denne typen målinger. Pris for sporfilm er her kr. 170,- (porto kommer i tillegg).

Les mer

Bingefjerdingen

Bingefjerdingen

Siste bind i Gards- og slektshistorie for Nes i Hallingdal, bind 6: Bingefjerdingen (2017) (Alt på vestsida utom Beia) er nå ferdig.

Les mer

Takk til Røde Kors omsorg!

Takk til Røde Kors omsorg!

Takker på vegne av barn og foreldre i Nes for støtten på kr. 10.000,- til tur til Bjørneparken 16.08.17.

Les mer

Nye Nesbyen barnehage er ferdig!

Nye Nesbyen barnehage er ferdig!

Byggingen har gått etter planen, og barnehagen ser flott ut både ute og inne! Alle gleder seg til å starte opp!

Les mer

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Hjortedyrene i Nordfjella kan være smittet av skrantesjuke (CWD). Hjelp oss å hindre at smitten sprer seg til andre områder.

Les mer

Digital post, er du klar til å ta imot?

Digital post, er du klar til å ta imot?

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

Les mer

Barnekunst

Barnekunst

1. klasse ved Nes barneskole har dekorert brannstasjonen.

Les mer

Takk for møblene

Takk for møblene

Vi ønsker å takke bidragsyterne for de flotte, nye møblene vi har fått på venteværelset til Nesbyen legesenter.

Les mer

Lang og tro tjeneste i Nes kommune

Lang og tro tjeneste i Nes kommune

Vi har markering hvert andre år og denne gangen hadde vi 17 jubilanter som feiret 25 år, og en jubilant med 40 års fartstid.

Les mer

Vestre Viken sier opp jordmoravtalen

Vestre Viken sier opp jordmoravtalen

Nes kommune vil fra 1.3.2017 være ute av avtalen med Vestre Viken som omfatter vakt/beredskap og følgetjeneste fra jordmor.

Les mer

Sitter du med en god forretningside?

Sitter du med en god forretningside?

Har en drøm om å starte et firma innen ditt kompetanseområde?

Les mer

Vil du være Flyktningguide?

Vil du være Flyktningguide?

Røde Kors ønsker å starte opp Flyktningguide for å gjøre det enklere for deg som vil bidra til en god integrering og inkludering – men som kanskje ikke helt vet hvordan?

Les mer

Ny versjon av minsak.no

Ny versjon av minsak.no

Elektronisk innbyggerforslag tilpasset bruk på mobiltelefon

Les mer

Frivillighet i Nes Helse og Omsorg

Frivillighet i Nes Helse og Omsorg

Vi ønsker oss frivillige i alle aldre til å gi litt omsorg for andre, og dermed være med å gi et annet menneske en bedre og mer innholdsrik hverdag.

Les mer

Frikort og egenandeler

Frikort og egenandeler

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Les mer

Kollektivtilbud Hallingdal – Oslo

Kollektivtilbud Hallingdal – Oslo

Hallingdal har et rimelig godt kollektivtilbud Hallingdal – Oslo, med 8 avganger daglig!

Les mer

Telefonvarsling

Telefonvarsling

Hva skal man gjøre hvis man ikke har fått melding?

Les mer

Tiltak mot spredning av CWD hos hjortevilt

Tiltak mot spredning av CWD hos hjortevilt

Landbruks og matdepartementet har fastsatt ny forskrift for å begrense Chronic Wasting Disease hos hjortevilt. Den nye forskriften trådde i kraft 11. juli 2016.

Les mer

Snakk om spill

Snakk om spill

Kampanjen «Snakk om spill» ble nylig lansert med kulturminister Thorhild Widvey til stede. Norske barn og unge bruker mye tid på spilling – særlig dataspill.

Les mer

Har du rom for én til?

Har du rom for én til?

Mange barn og unge i Buskerud trenger et fosterhjem.

Les mer

Radonkart for Hallingdal

Radonkart for Hallingdal

Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre.

Les mer

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

Les mer

Hva skjer

Aktivitetskalender for hele Hallingdal