Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ny godkjenning av elg- og hjortevald i Nes kommune

Det skal gjennomføres en fullstendig søknadsrunde for alle elg- og hjortevald i Nes
kommune.

Les mer

Søker etter støttekontakter

Et oppdrag hos oss er både meningsfullt og spennende. Du vil få muligheten til å bistå en eller flere personer på deres fritid, og bidra til å gi denne innhold og mening.

Les mer

Skroll videre ned

Aktuelt

Søknad om barnehageplass fra høsten 2016

Søknad om barnehageplass fra høsten 2016

Søknadsfrist 1.mars for barnehageåret 2016/2017

Les mer

Undersøker radon i nye boliger

Undersøker radon i nye boliger

Statens strålevern sender i disse dager tilbud i posten om gratis radonmåling til utvalgte boliger i Norge, også flere boliger i Hallingdal.

Les mer

Vegnormal for Nes kommune til offentlig ettersyn

Vegnormal for Nes kommune til offentlig ettersyn

Nes kommune har utarbeidet forslag til vegnormal for Nes kommune. I medhold av vedtak fattet i teknisk utvalg den 26.01.206 sak 2/16 legges forslag ut på høring til 14.03.2016.

Les mer

Offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

01201308 - Offentlig ettersyn detaljreguleringsplan Senterområdet nord, Nesbyen Alpinsenter

Les mer

Søker etter støttekontakter

Søker etter støttekontakter

Et oppdrag hos oss er både meningsfullt og spennende. Du vil få muligheten til å bistå en eller flere personer på deres fritid, og bidra til å gi denne innhold og mening.

Les mer

Høring - forslag strategisk næringsplan

Høring - forslag strategisk næringsplan

«Strategisk Næringsplan 2016 – 2026» med handlingsplan, høringsforslag er ute til høring.

Les mer

UKM (ung kultur møtes) lokalmønstring Nes

UKM (ung kultur møtes) lokalmønstring Nes

Arrangeres fredag 12. februar kl. 19.00 i Kulturhuset Banken

Les mer

Snøbrøyting på kommunale veger

Snøbrøyting på kommunale veger

Fra vinteren 2015/2016 kommer snøbrøyting på kommunale veger til å foregå med snøplog istedenfor med snøfreser.

Les mer

Lokal godkjenning opphører

Lokal godkjenning opphører

Lokal godkjenning opphører 1. januar 2016. For å kompensere for at kommunene ikke lenger skal forhåndsgodkjenne kompetansen til foretakene, styrkes den sentrale godkjenningsordningen.

Les mer

Snakk om spill

Snakk om spill

Kampanjen «Snakk om spill» ble nylig lansert med kulturminister Thorhild Widvey til stede. Norske barn og unge bruker mye tid på spilling – særlig dataspill.

Les mer

2 millioner ekstra til demens

2 millioner ekstra til demens

Nes kommune, Helse og omsorg møter «morgendagen omsorg»

Les mer

Har du rom for én til?

Har du rom for én til?

Mange barn og unge i Buskerud trenger et fosterhjem.

Les mer

Kommunedelplan Nesbyen

Kommunedelplan Nesbyen

Kommunedelplan Nesbyen - sluttbehandling

Les mer

Nye nettsider

Nye nettsider

Nye nettsider for Hallingdalskommunene

Les mer

Valgresultat 2015

Valgresultat 2015

Her er det nye kommunestyret i Nes

Les mer

Radonkart for Hallingdal

Radonkart for Hallingdal

Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre.

Les mer

Hva skjer

Aktivitetskalender for hele Hallingdal