Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

  • Høring - kommunedelplan Nesbyen (planID 00201201) - endring av planformål.
  • Høring - kommunedelplan for friluftsliv og idrett - planprogram

Les mer

Spørretime i kommunestyremøtene

Etter at møteleder har åpnet møtet og før møtet er lovlig satt, avsettes tid til at publikum kan stille spørsmål til kommunestyret.

Slike spørsmål skal på forhånd være skriftlig overlevert ordfører med minst to dagers frist og godkjennes av denne.

Spørsmålet kan fremmes personlig i kommunestyrets møte eller gjennom ordfører.

Skroll videre ned

Aktuelt

Søk nasjonal tilskudd mot barnefattigdom

Søk nasjonal tilskudd mot barnefattigdom

Tilskuddene gjelder tiltak innen kultur, fritids- og ferieaktiviteter rettet mot barn og unge.

Les mer

Tid for radonmåling

Tid for radonmåling

Kommunen har blitt oppmerksomme på at ulike aktører kontakter privathusholdninger og tilbyr måling av radon til en svært høy pris. Nes kommune anbefaler å benytte Miljøretta Helsevern Hallingdal til å bestille denne typen målinger. Pris for sporfilm er her kr. 170,- (porto kommer i tillegg).

Les mer

Bingefjerdingen

Bingefjerdingen

Siste bind i Gards- og slektshistorie for Nes i Hallingdal, bind 6: Bingefjerdingen (2017) (Alt på vestsida utom Beia) er nå ferdig.

Les mer

Spillemidler 2018 - idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

Spillemidler 2018 - idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

Anleggsprosjekter som skal delfinansieres av spillemidler i 2018 må skriftlig meldes til: Nes kommune v/kulturenheten, 3540 Nesbyen, senest 11. oktober 2017.

Les mer

Endret kjøremønster ved Tannklinikken

Endret kjøremønster ved Tannklinikken

Pga gravearbeidene i Beiavegen, så har det den siste tiden ikke vært mulig å kjøre inn til Tannklinikken den vanlige vegen inn Beiavegen.

Les mer

Nesfjella til sentrum

Nesfjella til sentrum

Mange gode og viktige råd til Nes kommune fra vurderingsgruppen og styringsgruppen for Nesfjella til sentrum.

Les mer

Takk til Røde Kors omsorg!

Takk til Røde Kors omsorg!

Takker på vegne av barn og foreldre i Nes for støtten på kr. 10.000,- til tur til Bjørneparken 16.08.17.

Les mer

Nye Nesbyen barnehage er ferdig!

Nye Nesbyen barnehage er ferdig!

Byggingen har gått etter planen, og barnehagen ser flott ut både ute og inne! Alle gleder seg til å starte opp!

Les mer

Resultatet fra "Si din mening om Nesfjella til sentrum!"

Resultatet fra "Si din mening om Nesfjella til sentrum!"

Innbyggere og hyttefolk har fortalt oss hva de synes mest om. Nå kan du se resultatet og lese kommentarene.

Les mer

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Hjortedyrene i Nordfjella kan være smittet av skrantesjuke (CWD). Hjelp oss å hindre at smitten sprer seg til andre områder.

Les mer

Digital post, er du klar til å ta imot?

Digital post, er du klar til å ta imot?

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

Les mer

Barnekunst

Barnekunst

1. klasse ved Nes barneskole har dekorert brannstasjonen.

Les mer

Takk for møblene

Takk for møblene

Vi ønsker å takke bidragsyterne for de flotte, nye møblene vi har fått på venteværelset til Nesbyen legesenter.

Les mer

UKM landsmønstring

UKM landsmønstring

Dansegruppa Seven Stars fra Nes gikk videre fra UKM fylkesmønstring til UKM landsmønstring.

Les mer

Pressemelding 20. april 2017

Pressemelding 20. april 2017

Prosess knyttet til samarbeid mellom politisk- og administrativt nivå i Nes kommune

Les mer

Lang og tro tjeneste i Nes kommune

Lang og tro tjeneste i Nes kommune

Vi har markering hvert andre år og denne gangen hadde vi 17 jubilanter som feiret 25 år, og en jubilant med 40 års fartstid.

Les mer

Vestre Viken sier opp jordmoravtalen

Vestre Viken sier opp jordmoravtalen

Nes kommune vil fra 1.3.2017 være ute av avtalen med Vestre Viken som omfatter vakt/beredskap og følgetjeneste fra jordmor.

Les mer

”Absolutt egnet for bakeri i Nesbyen, helst med vedfyrt ovn”

”Absolutt egnet for bakeri i Nesbyen, helst med vedfyrt ovn”

sa Remi Goulignac, grunnlegger av United Bakeries/Åpent Bakeri på frokostmøte på Nesbyen kjøpesenter i dag, til de vel 40 fremmøtte.

Les mer

Sitter du med en god forretningside?

Sitter du med en god forretningside?

Har en drøm om å starte et firma innen ditt kompetanseområde?

Les mer

Vil du være Flyktningguide?

Vil du være Flyktningguide?

Røde Kors ønsker å starte opp Flyktningguide for å gjøre det enklere for deg som vil bidra til en god integrering og inkludering – men som kanskje ikke helt vet hvordan?

Les mer

Ny versjon av minsak.no

Ny versjon av minsak.no

Elektronisk innbyggerforslag tilpasset bruk på mobiltelefon

Les mer

Kunngjøring

Kunngjøring

Vedtatt planprogram for kommunedelplan trafikksikkerhet

Les mer

La oss utvikle Nesbyen sammen!

La oss utvikle Nesbyen sammen!

Hva skal til for at du som hytteeier, næringsdrivende og innbygger skal oppfatte Nesbyen som attraktiv?

Les mer

Frivillighet i Nes Helse og Omsorg

Frivillighet i Nes Helse og Omsorg

Vi ønsker oss frivillige i alle aldre til å gi litt omsorg for andre, og dermed være med å gi et annet menneske en bedre og mer innholdsrik hverdag.

Les mer

Frikort og egenandeler

Frikort og egenandeler

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Les mer

Prosjektleder er valgt til «Nesfjellene til Sentrum»

Prosjektleder er valgt til «Nesfjellene til Sentrum»

LederFokus v/Osmund Ueland vant konkurransen.

Les mer

Kollektivtilbud Hallingdal – Oslo

Kollektivtilbud Hallingdal – Oslo

Hallingdal har et rimelig godt kollektivtilbud Hallingdal – Oslo, med 8 avganger daglig!

Les mer

Telefonvarsling

Telefonvarsling

Hva skal man gjøre hvis man ikke har fått melding?

Les mer

Tiltak mot spredning av CWD hos hjortevilt

Tiltak mot spredning av CWD hos hjortevilt

Landbruks og matdepartementet har fastsatt ny forskrift for å begrense Chronic Wasting Disease hos hjortevilt. Den nye forskriften trådde i kraft 11. juli 2016.

Les mer

Snakk om spill

Snakk om spill

Kampanjen «Snakk om spill» ble nylig lansert med kulturminister Thorhild Widvey til stede. Norske barn og unge bruker mye tid på spilling – særlig dataspill.

Les mer

Har du rom for én til?

Har du rom for én til?

Mange barn og unge i Buskerud trenger et fosterhjem.

Les mer

Radonkart for Hallingdal

Radonkart for Hallingdal

Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre.

Les mer

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

Les mer

Hva skjer

Aktivitetskalender for hele Hallingdal