Kontrast   English    Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturprisen 2015 

Festspillene i Nesbyen gis kommunens kulturpris med følgende begrunnelse...

Les mer

Lokal godkjenning for ansvarsrett opphører 1. januar 2016

Lokal godkjenning opphører

Lokal godkjenning opphører 1. januar 2016.

For å kompensere for at kommunene ikke lenger skal forhåndsgodkjenne kompetansen til foretakene, styrkes den sentrale godkjenningsordningen.

Les mer...

Skroll videre ned

Aktuelt

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid

01201504 - Brannstasjonen, Mortenløkken og del av Steinmogutu, Gbnr. 53/8 m.fl.

Les mer

Høring - forslag til revidert plan for avfall og slam

Høring - forslag til revidert plan for avfall og slam

Teknisk utvalg i Nes kommune har vedtatt å legge forslag til plan ut på høring

Les mer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Enkeltpersoner, lag og organisasjoner som driver aktivt arbeid blant mennesker med nedsatt funksjonsevne, blir anmodet om å komme med forslag til medlemmer og varamedlemmer til rådet.

Les mer

Innskriving til grunnskolen 2016/2017

Innskriving til grunnskolen 2016/2017

Barn som fyller 6 år i kalenderåret 2016 (født 2010) skal skrive seg inn ved grunnskolen.

Les mer

Snøbrøyting på kommunale veger

Snøbrøyting på kommunale veger

Fra vinteren 2015/2016 kommer snøbrøyting på kommunale veger til å foregå med snøplog istedenfor med snøfreser.

Les mer

Lokal godkjenning opphører

Lokal godkjenning opphører

Lokal godkjenning opphører 1. januar 2016. For å kompensere for at kommunene ikke lenger skal forhåndsgodkjenne kompetansen til foretakene, styrkes den sentrale godkjenningsordningen.

Les mer

Søknad om spillemidler 2016

Søknad om spillemidler 2016

Idrettsanlegg/nærmiljøanlegg – Nes

Les mer

Åpent Møte - Næring- og Reiseliv i Nes

Åpent Møte - Næring- og Reiseliv i Nes

Vi gleder oss til å ønske deg/dere velkommen til "Åpent møte for all Nærings- og Reiseliv i Nes"

Les mer

Snakk om spill

Snakk om spill

Kampanjen «Snakk om spill» ble nylig lansert med kulturminister Thorhild Widvey til stede. Norske barn og unge bruker mye tid på spilling – særlig dataspill.

Les mer

Opplæring folkevalgte er flyttet

Opplæring folkevalgte er flyttet

Planlagte folkevalgtopplæring er flyttet til 20. og 21. november.

Les mer

2 millioner ekstra til demens

2 millioner ekstra til demens

Nes kommune, Helse og omsorg møter «morgendagen omsorg»

Les mer

Har du rom for én til?

Har du rom for én til?

Mange barn og unge i Buskerud trenger et fosterhjem.

Les mer

Kommunedelplan Nesbyen

Kommunedelplan Nesbyen

Kommunedelplan Nesbyen - sluttbehandling

Les mer

Nye nettsider

Nye nettsider

Nye nettsider for Hallingdalskommunene

Les mer

Valgresultat 2015

Valgresultat 2015

Her er det nye kommunestyret i Nes

Les mer

Radonkart for Hallingdal

Radonkart for Hallingdal

Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre.

Les mer

Hva skjer

Aktivitetskalender for hele Hallingdal