Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Bassengvegen stengt

Beboere på strekningen bes følge henvisninger fra entreprenør.

Kunngjøringer

  • Kunngjøring om planvedtak detaljregulering på Liaberg/Liaset, 84/28, 86/8 m.fl.
  • Nye veinavn for adressering på Søre Buhovd - anmodning om forslag til veinavn
  • Høyring av revisjonsdokument for revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringa av Uste-Hallingdalsvassdraget i Hol, Ål, Gol, Nes og Nore og Uvdal kommunar

Les mer

Spørretime i kommunestyremøtene

Etter at møteleder har åpnet møtet og før møtet er lovlig satt, avsettes tid til at publikum kan stille spørsmål til kommunestyret.

Slike spørsmål skal på forhånd være skriftlig overlevert ordfører med minst to dagers frist og godkjennes av denne.

Spørsmålet kan fremmes personlig i kommunestyrets møte eller gjennom ordfører.

 

Skroll videre ned

Aktuelt

Momskompensasjon for frivillige lag og foreninger

Momskompensasjon for frivillige lag og foreninger

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018. Søknadsfristen er 1. september 2018.

Les mer

Sommeraktivitetsuke

Sommeraktivitetsuke

Hva skal du gjøre siste uka i sommerferien? Bli med på sommeraktivitetsuke! Vi inviterer deg og dine venner til fem dager fullstappet med opplevelser, og har som mål å lage en morsom uke som dere aldri glemmer!

Les mer

Anleggsvirksomhet fra Møllevegen til Rukkedalsvegen

Anleggsvirksomhet fra Møllevegen til Rukkedalsvegen

Den kommunale vannledningen fra Møllevegen til Rukkedalsvegen på jordene forbi Sorenskrivergården skal skiftes ut.

Les mer

Gang- og sykkelveg

Gang- og sykkelveg

I løpet av mai 2018 starter Statens vegvesen å bygge en gang- og sykkelveg langs Blingsmoveien, fra krysset med Vassfarvegen til Friskussen barnehage.

Les mer

Vær obs på bålforbudet

Vær obs på bålforbudet

Mellom 15. april og 15. september er det normalt ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Les mer

Deler du brønn med naboen?

Deler du brønn med naboen?

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Les mer

Kjøring til Bassengvegen

Kjøring til Bassengvegen

P.g.a. Bassengvegens beskaffenhet åpnes gangveger Østenforskogen/Briskebyen for trafikk.

Les mer

Nesfjella til sentrum - Indre Torg

Nesfjella til sentrum - Indre Torg

Det er gitt klarsignal for realisasjon fra Nes kommunes styringsgruppe og Skue Sparebank. Indre Torg får ny scene, nye fontener og lekeplass med fugleredehuske, "klatreskog" og klatrestativ.

Les mer

Feiing og tilsyn på hytta

Feiing og tilsyn på hytta

I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging, med vesentlige endringer fra den tidligere gjeldende forskrifta. Blant annet skal både fritidsboliger og næringsbygg med fyringsanlegg nå ha feiing og tilsyn

Les mer

Tid for radonmåling

Tid for radonmåling

Kommunen har blitt oppmerksomme på at ulike aktører kontakter privathusholdninger og tilbyr måling av radon til en svært høy pris. Nes kommune anbefaler å benytte Miljøretta Helsevern Hallingdal til å bestille denne typen målinger. Pris for sporfilm er her kr. 170,- (porto kommer i tillegg).

Les mer

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Hjortedyrene i Nordfjella kan være smittet av skrantesjuke (CWD). Hjelp oss å hindre at smitten sprer seg til andre områder.

Les mer

Digital post, er du klar til å ta imot?

Digital post, er du klar til å ta imot?

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

Les mer

Telefonvarsling

Telefonvarsling

Hva skal man gjøre hvis man ikke har fått melding?

Les mer

Snakk om spill

Snakk om spill

Kampanjen «Snakk om spill» ble nylig lansert med kulturminister Thorhild Widvey til stede. Norske barn og unge bruker mye tid på spilling – særlig dataspill.

Les mer

Har du rom for én til?

Har du rom for én til?

Mange barn og unge i Buskerud trenger et fosterhjem.

Les mer

Radonkart for Hallingdal

Radonkart for Hallingdal

Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre.

Les mer

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

Les mer

Hva skjer

Aktivitetskalender for hele Hallingdal