Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aksellastrestriksjoner 2016

Fra og med mandag 23. mai kl. 08.00 oppheves aksellastrestriksjonene på kommunale veger i Nes, unntatt Vassfarvegen der restriksjonene oppheves etter nærmere kunngjøring.

Nye veinavn

Den 26.04.2016 vedtok Teknisk utvalg 20 nye veinavn for adressering.

Les mer

Offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Liaberg/Liaset gbnr 84/28, 86/8 m.fl.

Les mer

Kommunereform Nes og Gol

Informasjonsfilm med Gol`s ordfører Heidi Granli

Folkemøter for innbyggere:

25. mai kl. 17.00-18.30  Gol kommune: Pers Hotell

25. mai kl. 19.00-20.30  Nes kommune: Kulturhuset banken

Les mer

Skroll videre ned

Aktuelt

Pressemelding - brukstillatelse Nesbyen statlige mottak

Pressemelding - brukstillatelse Nesbyen statlige mottak

Alle beboere vil bli flyttet fra Nesbyen statlige mottak.

Les mer

Budsjettkonferanse

Budsjettkonferanse

Det innkalles til budsjettkonferanse 26. mai kl 17.00 (forventet varighet 2 timer).

Les mer

Søk plass i kulturkolen

Søk plass i kulturkolen

Søknadsfrist 1. juni for skoleåret 2016/2017.

Les mer

Invitasjon - satsing på innlandsfiske

Invitasjon - satsing på innlandsfiske

Fisketurismens potensial for verdiskaping, 2016 – 2018.

Les mer

Nes kino - Nytt billettsystem

Nes kino - Nytt billettsystem

Nes kino – kjøp av billetter/filmprogram. Billetter til Nes kino kjøpes nå via Hallingbillett.no.

Les mer

Undersøker radon i nye boliger

Undersøker radon i nye boliger

Statens strålevern sender i disse dager tilbud i posten om gratis radonmåling til utvalgte boliger i Norge, også flere boliger i Hallingdal.

Les mer

Innringingsprogram - Kommunereformen

Innringingsprogram - Kommunereformen

Ordførerne i Gol og Nes kommune skal delta i Radio Hallingdal sitt innringingsprogram fredag 20.mai 2016 fra kl. 21.00.

Les mer

Nystartet NA-gruppe på Gol

Nystartet NA-gruppe på Gol

Klarer du ikke å slutte å bruke rusmidler? Det finnes en løsning! Kontakt noen som har vært der.

Les mer

Snøbrøyting på kommunale veger

Snøbrøyting på kommunale veger

Fra vinteren 2015/2016 kommer snøbrøyting på kommunale veger til å foregå med snøplog istedenfor med snøfreser.

Les mer

Lokal godkjenning opphører

Lokal godkjenning opphører

Lokal godkjenning opphører 1. januar 2016. For å kompensere for at kommunene ikke lenger skal forhåndsgodkjenne kompetansen til foretakene, styrkes den sentrale godkjenningsordningen.

Les mer

Snakk om spill

Snakk om spill

Kampanjen «Snakk om spill» ble nylig lansert med kulturminister Thorhild Widvey til stede. Norske barn og unge bruker mye tid på spilling – særlig dataspill.

Les mer

2 millioner ekstra til demens

2 millioner ekstra til demens

Nes kommune, Helse og omsorg møter «morgendagen omsorg»

Les mer

Har du rom for én til?

Har du rom for én til?

Mange barn og unge i Buskerud trenger et fosterhjem.

Les mer

Kommunedelplan Nesbyen

Kommunedelplan Nesbyen

Kommunedelplan Nesbyen - sluttbehandling

Les mer

Nye nettsider

Nye nettsider

Nye nettsider for Hallingdalskommunene

Les mer

Valgresultat 2015

Valgresultat 2015

Her er det nye kommunestyret i Nes

Les mer

Radonkart for Hallingdal

Radonkart for Hallingdal

Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre.

Les mer

Hva skjer

Aktivitetskalender for hele Hallingdal