Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Oppheving av aksellastrestriksjoner 2018

F.o.m. tirsdag 22. mai kl. 08.00 oppheves aksellastrestriksjonene på veger i Nes, unntatt Vassfarvegen der restriksjonene oppheves etter nærmere kunngjøring.

Kunngjøringer

  • Høring: Søknad om konsesjon for oppdrett av hjort på 55/4 Renslebråten, Espeset
  • Høring: Søknad om konsesjon for oppdrett av hjort på 71/71 Hølskogen, Todalen
  • Høring nye veinavn for adressering i 2018
  • Kunngjøring om planvedtak detaljreguleringsplan for Tverrlie 7
  • Høring forslag om privatisering av flere kommunale veger

Les mer

Spørretime i kommunestyremøtene

Etter at møteleder har åpnet møtet og før møtet er lovlig satt, avsettes tid til at publikum kan stille spørsmål til kommunestyret.

Slike spørsmål skal på forhånd være skriftlig overlevert ordfører med minst to dagers frist og godkjennes av denne.

Spørsmålet kan fremmes personlig i kommunestyrets møte eller gjennom ordfører.

 

Skroll videre ned

Aktuelt

Søknadsfristen for Nes og Flå kulturskole er 1. juni

Søknadsfristen for Nes og Flå kulturskole er 1. juni

Nye tilbud fra høsten 2018: - Digital musikkproduksjon - Blokkfløyte - Afrikanske trommer

Les mer

Anleggsvirksomhet langs Alfarvegen fra rundkjøringen til Stasjonsvegen

Anleggsvirksomhet langs Alfarvegen fra rundkjøringen til Stasjonsvegen

Den kommunale vannledningen langs Alfarvegen fra rundkjøringen til Stasjonsvegen skal skiftes ut. Dette skal gjøres med gravefrie metoder.

Les mer

Gang- og sykkelveg

Gang- og sykkelveg

I løpet av mai 2018 starter Statens vegvesen å bygge en gang- og sykkelveg langs Blingsmoveien, fra krysset med Vassfarvegen til Friskussen barnehage.

Les mer

17. mai 2018

17. mai 2018

Program for 17. mai 2018 i NES

Les mer

Vær obs på bålforbudet

Vær obs på bålforbudet

Mellom 15. april og 15. september er det normalt ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Les mer

Deler du brønn med naboen?

Deler du brønn med naboen?

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Les mer

Frigjøringsdagen og Veterandagen 2018

Frigjøringsdagen og Veterandagen 2018

Invitasjon til frigjøringsdagen og veterandagen 8. mai

Les mer

Kjøring til Bassengvegen

Kjøring til Bassengvegen

P.g.a. Bassengvegens beskaffenhet åpnes gangveger Østenforskogen/Briskebyen for trafikk.

Les mer

Aksellastrestriksjoner våren 2018

Aksellastrestriksjoner våren 2018

Med hjemmel i vegtrafikklovens §7, blir det fra mandag 9. april kl. 08.00 innført aksellastrestriksjoner på følgende kommunale veger i Nes:

Les mer

Nesfjella til sentrum - Indre Torg

Nesfjella til sentrum - Indre Torg

Det er gitt klarsignal for realisasjon fra Nes kommunes styringsgruppe og Skue Sparebank. Indre Torg får ny scene, nye fontener og lekeplass med fugleredehuske, "klatreskog" og klatrestativ.

Les mer

Endring i renovasjonsgebyret for hytteeiere

Endring i renovasjonsgebyret for hytteeiere

Kommunen har nylig sendt ut faktura for hytterenovasjon. Vi får en del henvendelser fra hytteeiere som ber om forklaring på økningen i gebyret.

Les mer

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder

Viltforvaltningen i kommunene i Hallingdal er enige om å fastsette lokale forskrifter om ekstraordinær båndtvang denne vinteren, med umiddelbar virkning etter kunngjøring.

Les mer

Nyansatt erfaringskonsulent

Nyansatt erfaringskonsulent

Tore Hunskår skal jobbe 50% i avdeling helse og forebygging.

Les mer

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Stortinget har nylig vedtatt lovendringer i ekteskapsloven. Lovendringene innebærer at borgerlig vigselsmyndighet er overført fra tingrettene til kommunene fra og med 1. januar 2018.

Les mer

Feiing og tilsyn på hytta

Feiing og tilsyn på hytta

I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging, med vesentlige endringer fra den tidligere gjeldende forskrifta. Blant annet skal både fritidsboliger og næringsbygg med fyringsanlegg nå ha feiing og tilsyn

Les mer

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Alle foresatte som har barn som skal begynne ved Nes barneskole august 2018, skal ha mottatt vedtak om innskriving innen 10. desember. Dette gjelder barn født 2012 og eventuelle barn med vedtak om utsatt skolestart.

Les mer

Endringer i gebyr og rutiner for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Endringer i gebyr og rutiner for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Nå skal alle boliger, fritidsboliger og andre bygg som har fyringsanlegg ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget.

Les mer

Tid for radonmåling

Tid for radonmåling

Kommunen har blitt oppmerksomme på at ulike aktører kontakter privathusholdninger og tilbyr måling av radon til en svært høy pris. Nes kommune anbefaler å benytte Miljøretta Helsevern Hallingdal til å bestille denne typen målinger. Pris for sporfilm er her kr. 170,- (porto kommer i tillegg).

Les mer

Bingefjerdingen

Bingefjerdingen

Siste bind i Gards- og slektshistorie for Nes i Hallingdal, bind 6: Bingefjerdingen (2017) (Alt på vestsida utom Beia) er nå ferdig.

Les mer

Nye Nesbyen barnehage er ferdig!

Nye Nesbyen barnehage er ferdig!

Byggingen har gått etter planen, og barnehagen ser flott ut både ute og inne! Alle gleder seg til å starte opp!

Les mer

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Hjortedyrene i Nordfjella kan være smittet av skrantesjuke (CWD). Hjelp oss å hindre at smitten sprer seg til andre områder.

Les mer

Digital post, er du klar til å ta imot?

Digital post, er du klar til å ta imot?

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

Les mer

Lang og tro tjeneste i Nes kommune

Lang og tro tjeneste i Nes kommune

Vi har markering hvert andre år og denne gangen hadde vi 17 jubilanter som feiret 25 år, og en jubilant med 40 års fartstid.

Les mer

Vestre Viken sier opp jordmoravtalen

Vestre Viken sier opp jordmoravtalen

Nes kommune vil fra 1.3.2017 være ute av avtalen med Vestre Viken som omfatter vakt/beredskap og følgetjeneste fra jordmor.

Les mer

Sitter du med en god forretningside?

Sitter du med en god forretningside?

Har en drøm om å starte et firma innen ditt kompetanseområde?

Les mer

Vil du være Flyktningguide?

Vil du være Flyktningguide?

Røde Kors ønsker å starte opp Flyktningguide for å gjøre det enklere for deg som vil bidra til en god integrering og inkludering – men som kanskje ikke helt vet hvordan?

Les mer

Ny versjon av minsak.no

Ny versjon av minsak.no

Elektronisk innbyggerforslag tilpasset bruk på mobiltelefon

Les mer

Frivillighet i Nes Helse og Omsorg

Frivillighet i Nes Helse og Omsorg

Vi ønsker oss frivillige i alle aldre til å gi litt omsorg for andre, og dermed være med å gi et annet menneske en bedre og mer innholdsrik hverdag.

Les mer

Frikort og egenandeler

Frikort og egenandeler

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Les mer

Kollektivtilbud Hallingdal – Oslo

Kollektivtilbud Hallingdal – Oslo

Hallingdal har et rimelig godt kollektivtilbud Hallingdal – Oslo, med 8 avganger daglig!

Les mer

Telefonvarsling

Telefonvarsling

Hva skal man gjøre hvis man ikke har fått melding?

Les mer

Tiltak mot spredning av CWD hos hjortevilt

Tiltak mot spredning av CWD hos hjortevilt

Landbruks og matdepartementet har fastsatt ny forskrift for å begrense Chronic Wasting Disease hos hjortevilt. Den nye forskriften trådde i kraft 11. juli 2016.

Les mer

Snakk om spill

Snakk om spill

Kampanjen «Snakk om spill» ble nylig lansert med kulturminister Thorhild Widvey til stede. Norske barn og unge bruker mye tid på spilling – særlig dataspill.

Les mer

Har du rom for én til?

Har du rom for én til?

Mange barn og unge i Buskerud trenger et fosterhjem.

Les mer

Radonkart for Hallingdal

Radonkart for Hallingdal

Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre.

Les mer

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

Les mer

Hva skjer

Aktivitetskalender for hele Hallingdal