Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune - begrenset høring

Alle virksomheter som vil ha bevilling for salg eller skjenking i neste periode må søke på nytt. Frist for å få behandlet søknaden før ny periode er 01.05.16.

Les mer

Offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Liaberg/Liaset gbnr 84/28, 86/8 m.fl.

Les mer

Kommunereform Nes og Gol

Folkemøter for innbyggere:

  2. mai kl. 18.00-20.00  Nes kommune: Kulturhuset banken

  4. mai kl. 18.00-20.00  Gol kommune: Pers Hotell

25. mai kl. 17.00-18.30  Gol kommune: Pers Hotell

25. mai kl. 19.00-20.30  Nes kommune: Kulturhuset banken

Les mer

Skroll videre ned

Aktuelt

Kulturmidler 2016

Kulturmidler 2016

Lag/foreninger og andre som arbeider med formål av kulturell karakter, kan søke om kulturmidler for 2016.

Les mer

Høring av utbyggingsavtale

Høring av utbyggingsavtale

Detaljregulering sentrumsområde nord, Nesbyen alpinsenter

Les mer

Invitasjon - satsing på innlandsfiske

Invitasjon - satsing på innlandsfiske

Fisketurismens potensial for verdiskaping, 2016 – 2018.

Les mer

Aksellast-restriksjoner 2016

Aksellast-restriksjoner 2016

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 blir det fra fredag 1. april kl. 08.00 innført aksellastrestriksjoner på følgende kommunale veger i Nes:

Les mer

Offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

Reguleringsplan for del av Nesbyen sentrum.

Les mer

Nes kino - Nytt billettsystem

Nes kino - Nytt billettsystem

Nes kino – kjøp av billetter/filmprogram. Billetter til Nes kino kjøpes nå via Hallingbillett.no.

Les mer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune - begrenset høring

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune - begrenset høring

Eksisterende bevillingsperiode for salg og skjenking av alkohol går ut 30.06.16.

Les mer

Undersøker radon i nye boliger

Undersøker radon i nye boliger

Statens strålevern sender i disse dager tilbud i posten om gratis radonmåling til utvalgte boliger i Norge, også flere boliger i Hallingdal.

Les mer

Nystartet NA-gruppe på Gol

Nystartet NA-gruppe på Gol

Klarer du ikke å slutte å bruke rusmidler? Det finnes en løsning! Kontakt noen som har vært der.

Les mer

Snøbrøyting på kommunale veger

Snøbrøyting på kommunale veger

Fra vinteren 2015/2016 kommer snøbrøyting på kommunale veger til å foregå med snøplog istedenfor med snøfreser.

Les mer

Lokal godkjenning opphører

Lokal godkjenning opphører

Lokal godkjenning opphører 1. januar 2016. For å kompensere for at kommunene ikke lenger skal forhåndsgodkjenne kompetansen til foretakene, styrkes den sentrale godkjenningsordningen.

Les mer

Snakk om spill

Snakk om spill

Kampanjen «Snakk om spill» ble nylig lansert med kulturminister Thorhild Widvey til stede. Norske barn og unge bruker mye tid på spilling – særlig dataspill.

Les mer

2 millioner ekstra til demens

2 millioner ekstra til demens

Nes kommune, Helse og omsorg møter «morgendagen omsorg»

Les mer

Har du rom for én til?

Har du rom for én til?

Mange barn og unge i Buskerud trenger et fosterhjem.

Les mer

Kommunedelplan Nesbyen

Kommunedelplan Nesbyen

Kommunedelplan Nesbyen - sluttbehandling

Les mer

Nye nettsider

Nye nettsider

Nye nettsider for Hallingdalskommunene

Les mer

Valgresultat 2015

Valgresultat 2015

Her er det nye kommunestyret i Nes

Les mer

Radonkart for Hallingdal

Radonkart for Hallingdal

Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre.

Les mer

Hva skjer

Aktivitetskalender for hele Hallingdal