Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

KUNNGJØRINGER

Offentlig ettersyn

  • Offentlig ettersyn av kommunedelplan trafikksikkerhet – planprogram
  • Detaljreguleringsplan for Einan (planid 01201407)

Varsel om Utbyggingsavtale Eidalsmarka Nes kommune vedtok den 13.10.2016 utbyggingsavtale mellom Nes kommune og grunneiere innen detaljreguleringsplan for Eidalsmarka. Avtalen omhandler avløp, adressering og skilting.

Les mer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Ved behandling av kommunal planstrategi vedtok Nes kommunestyre 20.05.2016  at kommuneplanens samfunnsdel skal rulleres med oppstart høsten 2016.

Les mer

NÆRINGSUTVIKLEREN ER PÅ PLASS

Vera Magnussen startet i jobben som næringsutvikler i samfunnsavdelingen i Nes kommune 1. desember. Hun kommer fra Sparebank 1 der hun har jobbet som bedriftsrådgiver.

Skroll videre ned

Aktuelt

Slår sammen Nes og Flå

Slår sammen Nes og Flå

Geir Vidme blir lensmann i Nes og Flå

Les mer

Bruksklasse vinter

Bruksklasse vinter

Fra og med lørdag 12. november innføres bruksklasse vinter etter Statens vegvesen sin vegliste.

Les mer

Kollektivtilbud Hallingdal – Oslo

Kollektivtilbud Hallingdal – Oslo

Hallingdal har et rimelig godt kollektivtilbud Hallingdal – Oslo, med 8 avganger daglig!

Les mer

Forplikter samarbeidet om beredskap

Forplikter samarbeidet om beredskap

Nes kommune og Nesbyen Sanitetsforening signerte 2. november en beredskapsavtale, som slår fast at kommunen og organisasjonen skal fortsette sitt samarbeid om beredskap.

Les mer

Bringenatten opp

Bringenatten opp

Ny pers på ordfører Tore

Les mer

Bjødnaskaret er åpnet

Bjødnaskaret er åpnet

Turstien opp Bjødnaskaret er nå merket og klar til bruk

Les mer

Utskifting av ledningsnett i Nesbyen

Utskifting av ledningsnett i Nesbyen

Som en del innbyggere i Nesbyen har fått med seg, utføres det i disse dager utskifting av ledningsnett

Les mer

Kloring av ledningsnett

Kloring av ledningsnett

Nes kommune vil med det første igangsette kloring av ledningsnettet.

Les mer

Telefonvarsling

Telefonvarsling

Hva skal man gjøre hvis man ikke har fått melding?

Les mer

Tiltak mot spredning av CWD hos hjortevilt

Tiltak mot spredning av CWD hos hjortevilt

Landbruks og matdepartementet har fastsatt ny forskrift for å begrense Chronic Wasting Disease hos hjortevilt. Den nye forskriften trådde i kraft 11. juli 2016.

Les mer

Ny danselærer

Ny danselærer

Jimu Makurumbandi fra Zimbabwe, er musiker, danser, koreograf, skuespiller og eventyrforteller.

Les mer

Resultat folkeavstemning

Resultat folkeavstemning

Resultat fra rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing mellom Nes og Gol kommune

Les mer

Endrede åpningstider ved NAV

Endrede åpningstider ved NAV

Fra 01. juni 2016 vil publikumsmottaket åpne en time senere.

Les mer

Invitasjon - satsing på innlandsfiske

Invitasjon - satsing på innlandsfiske

Fisketurismens potensial for verdiskaping, 2016 – 2018.

Les mer

Nes kino - Nytt billettsystem

Nes kino - Nytt billettsystem

Nes kino – kjøp av billetter/filmprogram. Billetter til Nes kino kjøpes nå via Hallingbillett.no.

Les mer

Undersøker radon i nye boliger

Undersøker radon i nye boliger

Statens strålevern sender i disse dager tilbud i posten om gratis radonmåling til utvalgte boliger i Norge, også flere boliger i Hallingdal.

Les mer

Snøbrøyting på kommunale veger

Snøbrøyting på kommunale veger

Fra vinteren 2015/2016 kommer snøbrøyting på kommunale veger til å foregå med snøplog istedenfor med snøfreser.

Les mer

Lokal godkjenning opphører

Lokal godkjenning opphører

Lokal godkjenning opphører 1. januar 2016. For å kompensere for at kommunene ikke lenger skal forhåndsgodkjenne kompetansen til foretakene, styrkes den sentrale godkjenningsordningen.

Les mer

Snakk om spill

Snakk om spill

Kampanjen «Snakk om spill» ble nylig lansert med kulturminister Thorhild Widvey til stede. Norske barn og unge bruker mye tid på spilling – særlig dataspill.

Les mer

Har du rom for én til?

Har du rom for én til?

Mange barn og unge i Buskerud trenger et fosterhjem.

Les mer

Radonkart for Hallingdal

Radonkart for Hallingdal

Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre.

Les mer

Hva skjer

Aktivitetskalender for hele Hallingdal