Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

  • Høring - kommunedelplan Nesbyen (planID 00201201) - endring av planformål.
  • Høring - kommunedelplan for friluftsliv og idrett - planprogram

Les mer

Spørretime i kommunestyremøtene

Etter at møteleder har åpnet møtet og før møtet er lovlig satt, avsettes tid til at publikum kan stille spørsmål til kommunestyret.

Slike spørsmål skal på forhånd være skriftlig overlevert ordfører med minst to dagers frist og godkjennes av denne.

Spørsmålet kan fremmes personlig i kommunestyrets møte eller gjennom ordfører.

Skroll videre ned

Aktuelt

Kloring av drikkevann

Kloring av drikkevann

Kommunen har vasket høydebassenget i Østenforskogen innvendig iht internkontroll for Nesbyen Vannverk. I den forbindelse så er drikkevannet tilsatt klor ved oppfylling for å sikre at det er hygienisk betryggende.

Les mer

Gards- og slektshistorie for Nes - 10% rabatt i desember

Gards- og slektshistorie for Nes - 10% rabatt i desember

Nå er alle bindene i bokserien utgitt. Det er 10% rabatt på alle bindene i perioden 7. – 31. desember 2017.

Les mer

Endringer i gebyr og rutiner for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Endringer i gebyr og rutiner for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Nå skal alle boliger, fritidsboliger og andre bygg som har fyringsanlegg ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget.

Les mer

Tid for radonmåling

Tid for radonmåling

Kommunen har blitt oppmerksomme på at ulike aktører kontakter privathusholdninger og tilbyr måling av radon til en svært høy pris. Nes kommune anbefaler å benytte Miljøretta Helsevern Hallingdal til å bestille denne typen målinger. Pris for sporfilm er her kr. 170,- (porto kommer i tillegg).

Les mer

Bingefjerdingen

Bingefjerdingen

Siste bind i Gards- og slektshistorie for Nes i Hallingdal, bind 6: Bingefjerdingen (2017) (Alt på vestsida utom Beia) er nå ferdig.

Les mer

Takk til Røde Kors omsorg!

Takk til Røde Kors omsorg!

Takker på vegne av barn og foreldre i Nes for støtten på kr. 10.000,- til tur til Bjørneparken 16.08.17.

Les mer

Nye Nesbyen barnehage er ferdig!

Nye Nesbyen barnehage er ferdig!

Byggingen har gått etter planen, og barnehagen ser flott ut både ute og inne! Alle gleder seg til å starte opp!

Les mer

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Hjortedyrene i Nordfjella kan være smittet av skrantesjuke (CWD). Hjelp oss å hindre at smitten sprer seg til andre områder.

Les mer

Digital post, er du klar til å ta imot?

Digital post, er du klar til å ta imot?

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

Les mer

Barnekunst

Barnekunst

1. klasse ved Nes barneskole har dekorert brannstasjonen.

Les mer

Takk for møblene

Takk for møblene

Vi ønsker å takke bidragsyterne for de flotte, nye møblene vi har fått på venteværelset til Nesbyen legesenter.

Les mer

Lang og tro tjeneste i Nes kommune

Lang og tro tjeneste i Nes kommune

Vi har markering hvert andre år og denne gangen hadde vi 17 jubilanter som feiret 25 år, og en jubilant med 40 års fartstid.

Les mer

Vestre Viken sier opp jordmoravtalen

Vestre Viken sier opp jordmoravtalen

Nes kommune vil fra 1.3.2017 være ute av avtalen med Vestre Viken som omfatter vakt/beredskap og følgetjeneste fra jordmor.

Les mer

Sitter du med en god forretningside?

Sitter du med en god forretningside?

Har en drøm om å starte et firma innen ditt kompetanseområde?

Les mer

Vil du være Flyktningguide?

Vil du være Flyktningguide?

Røde Kors ønsker å starte opp Flyktningguide for å gjøre det enklere for deg som vil bidra til en god integrering og inkludering – men som kanskje ikke helt vet hvordan?

Les mer

Ny versjon av minsak.no

Ny versjon av minsak.no

Elektronisk innbyggerforslag tilpasset bruk på mobiltelefon

Les mer

Frivillighet i Nes Helse og Omsorg

Frivillighet i Nes Helse og Omsorg

Vi ønsker oss frivillige i alle aldre til å gi litt omsorg for andre, og dermed være med å gi et annet menneske en bedre og mer innholdsrik hverdag.

Les mer

Frikort og egenandeler

Frikort og egenandeler

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Les mer

Kollektivtilbud Hallingdal – Oslo

Kollektivtilbud Hallingdal – Oslo

Hallingdal har et rimelig godt kollektivtilbud Hallingdal – Oslo, med 8 avganger daglig!

Les mer

Telefonvarsling

Telefonvarsling

Hva skal man gjøre hvis man ikke har fått melding?

Les mer

Tiltak mot spredning av CWD hos hjortevilt

Tiltak mot spredning av CWD hos hjortevilt

Landbruks og matdepartementet har fastsatt ny forskrift for å begrense Chronic Wasting Disease hos hjortevilt. Den nye forskriften trådde i kraft 11. juli 2016.

Les mer

Snakk om spill

Snakk om spill

Kampanjen «Snakk om spill» ble nylig lansert med kulturminister Thorhild Widvey til stede. Norske barn og unge bruker mye tid på spilling – særlig dataspill.

Les mer

Har du rom for én til?

Har du rom for én til?

Mange barn og unge i Buskerud trenger et fosterhjem.

Les mer

Radonkart for Hallingdal

Radonkart for Hallingdal

Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre.

Les mer

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

Les mer

Hva skjer

Aktivitetskalender for hele Hallingdal