Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Veistenging

Sjåheimsvegen vil være stengt fra onsdag 21.09 kl. 11.00 og ca. ei uke framover, grunnet utskifting av ledningsnett. Omkjøring vil være Høvabakken og gangveg forbi internatet.

Kart omkjøring Sjåheimvegen.pdf

Kunngjøring av vedtak reguleringsplaner

Vedtatt detaljreguleringsplan Eidalsmarka sameie gbnr 56/18 mfl. (planid 01200608)

Vedtatt kommunedelplan for Natten og Tverrlie (planid 00201401)

Melding om offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Ranten (planid 01201406)

Detaljreguleringsplan for Enan 54/146 (planid 01200605)

Detaljreguleringsplan for Lyseren gbnr 71/15 (planid 01200509)

Detaljreguleringsplan for søre Buhovd (planid 01201306)

Planendring  for tomt D2 i reguleringsplan for Liemarka (planid 01200702)

Les mer

Innkalling til møte i styringsgruppe "Kommuneplanens samfunnsdel"

Onsdag 28.09.16 kl 17.00 i Veslesalen, Nes kommunehus

Se møteinnkalling

 


Ønsker du å søke midler for ditt lag, din forening?

Nes kommune tilbyr lag og foreninger i kommunen å registrere seg i tilskuddsportalen, en gratis tjeneste som gir full oversikt over støtte- og tilskuddsordninger.

Les mer

 

Utdeling fra Per Børtnes fond for utdanning – 2016

Styret i Per Børtnes for utdanning har vedtatt at det ikke blir utdeling fra fondet i 2016.

Begrunnelse for vedtaket: lav rente og liten avkastning.

 

Skroll videre ned

Aktuelt

Planlagt vannstenging

Planlagt vannstenging

UMS-varsling sendt 27.09.16 kl 08:40 ifm planlagt vannstenging Høva-feltet, Steinmogutu og Alfarvegen nord for Hajembrua.

Les mer

Kollektivtilbud Hallingdal – Oslo

Kollektivtilbud Hallingdal – Oslo

Hallingdal har et rimelig godt kollektivtilbud Hallingdal – Oslo, med 8 avganger daglig!

Les mer

Utskifting av ledningsnett i Nesbyen

Utskifting av ledningsnett i Nesbyen

Som en del innbyggere i Nesbyen har fått med seg, utføres det i disse dager utskifting av ledningsnett

Les mer

Kloring av ledningsnett

Kloring av ledningsnett

Nes kommune vil med det første igangsette kloring av ledningsnettet.

Les mer

Telefonvarsling

Telefonvarsling

Hva skal man gjøre hvis man ikke har fått melding?

Les mer

Utbedring Bassengvegen

Utbedring Bassengvegen

I forbindelse med at Jernbaneverket opparbeider ny beredskapsterminal for gods på Nesbyen stasjon skal Bassengvegen utbedres fra Blingsmovegen til innkjøringen til dagens tømmerterminal.

Les mer

Tiltak mot spredning av CWD hos hjortevilt

Tiltak mot spredning av CWD hos hjortevilt

Landbruks og matdepartementet har fastsatt ny forskrift for å begrense Chronic Wasting Disease hos hjortevilt. Den nye forskriften trådde i kraft 11. juli 2016.

Les mer

Brannfaren tar ikke ferie

Brannfaren tar ikke ferie

I disse dager er Norge i feriemodus og mange drar på hytta. Da er det viktig å forsikre seg om at sikkerheten er i varetatt. Godt brannvern på hytta gir trygg hyttekos.

Les mer

Ny danselærer

Ny danselærer

Jimu Makurumbandi fra Zimbabwe, er musiker, danser, koreograf, skuespiller og eventyrforteller.

Les mer

Matproduksjon i Buskerud

Matproduksjon i Buskerud

Mangfold, muligheter og bærekraft - Inspirasjons-seminar 13. oktober 2016 på Sundvolden Hotell

Les mer

Resultat folkeavstemning

Resultat folkeavstemning

Resultat fra rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing mellom Nes og Gol kommune

Les mer

Endrede åpningstider ved NAV

Endrede åpningstider ved NAV

Fra 01. juni 2016 vil publikumsmottaket åpne en time senere.

Les mer

Pressemelding - brukstillatelse Nesbyen statlige mottak

Pressemelding - brukstillatelse Nesbyen statlige mottak

Alle beboere vil bli flyttet fra Nesbyen statlige mottak.

Les mer

Invitasjon - satsing på innlandsfiske

Invitasjon - satsing på innlandsfiske

Fisketurismens potensial for verdiskaping, 2016 – 2018.

Les mer

Nes kino - Nytt billettsystem

Nes kino - Nytt billettsystem

Nes kino – kjøp av billetter/filmprogram. Billetter til Nes kino kjøpes nå via Hallingbillett.no.

Les mer

Undersøker radon i nye boliger

Undersøker radon i nye boliger

Statens strålevern sender i disse dager tilbud i posten om gratis radonmåling til utvalgte boliger i Norge, også flere boliger i Hallingdal.

Les mer

Innringingsprogram - Kommunereformen

Innringingsprogram - Kommunereformen

Ordførerne i Gol og Nes kommune skal delta i Radio Hallingdal sitt innringingsprogram fredag 20.mai 2016 fra kl. 21.00.

Les mer

Nystartet NA-gruppe på Gol

Nystartet NA-gruppe på Gol

Klarer du ikke å slutte å bruke rusmidler? Det finnes en løsning! Kontakt noen som har vært der.

Les mer

Snøbrøyting på kommunale veger

Snøbrøyting på kommunale veger

Fra vinteren 2015/2016 kommer snøbrøyting på kommunale veger til å foregå med snøplog istedenfor med snøfreser.

Les mer

Lokal godkjenning opphører

Lokal godkjenning opphører

Lokal godkjenning opphører 1. januar 2016. For å kompensere for at kommunene ikke lenger skal forhåndsgodkjenne kompetansen til foretakene, styrkes den sentrale godkjenningsordningen.

Les mer

Snakk om spill

Snakk om spill

Kampanjen «Snakk om spill» ble nylig lansert med kulturminister Thorhild Widvey til stede. Norske barn og unge bruker mye tid på spilling – særlig dataspill.

Les mer

2 millioner ekstra til demens

2 millioner ekstra til demens

Nes kommune, Helse og omsorg møter «morgendagen omsorg»

Les mer

Har du rom for én til?

Har du rom for én til?

Mange barn og unge i Buskerud trenger et fosterhjem.

Les mer

Kommunedelplan Nesbyen

Kommunedelplan Nesbyen

Kommunedelplan Nesbyen - sluttbehandling

Les mer

Nye nettsider

Nye nettsider

Nye nettsider for Hallingdalskommunene

Les mer

Valgresultat 2015

Valgresultat 2015

Her er det nye kommunestyret i Nes

Les mer

Radonkart for Hallingdal

Radonkart for Hallingdal

Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre.

Les mer

Hva skjer

Aktivitetskalender for hele Hallingdal